Zavrieť

Porady

SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?

Ahojte, stále platí to, že ak syn využíva otcove auto na podnikanie, tak si nemôže dať do N aj paušálnu náhradu na každý km jazdy, čo je 0,183 Eur?
A v súvislosti s týmto: https://www.financnasprava.sk/sk/pre...y-pre-firmy-na
už nie je možné si v tomto prípade uplatniť výdavky na opravy a servis auta, tak, ako to bolo možné doteraz? Myslím na toto, prikladám odpoveď s FS:

Ak daňovník v súvislosti s výkonom podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti použije na cestovanie iné motorové vozidlo (napr. vypožičané vozidlo), môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky na spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov rovnakým spôsobom, ako pri použití vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku podnikateľa. Pri uplatňovaní výdavkov teda nemôže postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ale môže si vybrať jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:

Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze – pri tomto spôsobe sa vychádza z počtu najazdených kilometrov, z ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla; daňovník je povinný viesť knihu jázd;
Preukazovanie spotreby pohonných hmôt na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla;
Uplatnenie výdavkov na spotrebu pohonných hmôt vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov – vychádza sa z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacie obdobia; daňovník nie je povinný viesť knihu jázd.


V prípade, že podnikateľ má automobil prenajatý na základe nájomnej zmluvy alebo vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke, tak pri posudzovaní daňových výdavkov je potrebné brať do úvahy skutočnosť podľa § 2 písm. i) ZDP, že za daňový výdavok sa považujú všetky preukázateľné výdavky vynaložené daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Za daňové výdavky pri prenajatom alebo vypožičanom automobile sa považuje nasledovné:

výdavky na spotrebované pohonné látky,
opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté,
technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté,
ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné),
daň z motorových vozidiel, ak je platená nájomcom, resp. vypožičiavateľom, ktorý auto používa na podnikanie.
---
S pozdravom,
Ing. Jana Zlevská
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Sadzbu základnej náhrady si moze živnostník uplatniť len v prípade, ak ide o auto vlastne, ktoré predtým nebolo zahrnuté do obchodného majetku, alebo auto v BSM.
  Citované odpoveď z fs už tiež neplati

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  V § 19 ods. 2, písmeno e) stále uvádza podmienku "VLASTNÉ osobné motorové vozidlo nezahrnuté ..."


  a ak ide o vypožičané vozidlo:
  § 21
  (1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval,1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej

  l) výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke103aa) okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

  -toto písmeno je doplnené novelou č. 341/2016 a účinné od 1.1.2017, a tu je odôvodnenie autora:

  Navrhovanou úpravou zákona sa zamedzuje preneseniu možnosti uplatnenia výdavkov súvisiacich s osobným majetkom požičiavateľa, ktoré vypožičiavateľ využíva na základe bezodplatného vzťahu do jeho daňových výdavkov. Vzhľadom na dohodnutý bezodplatný vzťah, ktorý je možné predpokladať len medzi blízkymi osobami, by nemalo byť možné uplatnenie výdavkov na jednej strane bez zdanenia príjmov na druhej strane. Ani v prípade, ak daňovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona, ktorá ale nie je zahrnutá v obchodnom majetku, nie je možné u tohto daňovníka znižovať príjmy o výdavky súvisiace s touto nehnuteľnosťou ako napríklad technické zhodnotenie, opravy a údržbu. Preto ani v prípade, ak daňovník neprenajíma nehnuteľnosť ale ju len vypožičia ako svoj súkromný majetok, nemal by prenášať možnosť uplatnenia výdavkov na vypožičiavateľa, ktorú by ani on sám nemal v súvislosti s osobným majetkom. Jedinými uznanými výdavkami by mali byť výdavky priamo súvisiace s užívaním hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti ako napríklad výdavky na energie.
  Naposledy upravil avalik : 07.01.17 at 12:21
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mondes Super, babenky, srdečná vďaka. Čiže už žiadne výdavky na opravy pri aute nie vlastnom.
  pisty01 mohol by som poprosit link k tomu odovodneniu autora? dakujem
  avalik otvor si spolocnu spravu VFR http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...&MasterID=6079
  pisty01 Dakujem za link. Za celu novelu hovori veta: "Hore uvedené zmeny, ktoré predkladateľ vôbec nezdôvodnil v dôvodovej správe, budú mať významné negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie"
    zbaliť

  SZČO využíva otcove auto na podnikanie - je to stále platné?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.