Zavrieť

Porady

podiely na zisku - účtovanie

Obchodná spoločnosť kúpila podiel v inej obchodnej spoločnosti 2. (100%). 1. Akou cenou ocenujem podiel v tejto spoločnosti ku dnu účtovnej závierky? obstarávacou?
Spoločnosť dva eviduje nevyplatené podiely na zisku za predchádzajúce roky (rozdelený ale nevyplatený zisk). 2. Účtujem ku dňu účtovnej závierky v materskej spoločnosti ako o pohľadávke voči spoločnosti dva s proti stranou na strane výnosov alebo o výnose účtujem až v momente vyplatenia? 3. Tieto výnosy nie sú predmetom dane, súhlas? (roky 2011-2015)
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

  KloferHladny
  1. obstarávacou cenou
  (Zákon o účtovníctve: - § 25
  (1) Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje
  a) obstarávacou cenou
  1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
  2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
  3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa písmena e) tretieho bodu,)

  2. Nevyplatené zisky zvyšujú hodnotu spoločnosti (vlastné imanie). Nemáš o čom účtovať. Až v deň rozhodnutia o vyplatený nerozdelených ziskov vzniká v materskej spoločnosti nárok. (378/66x)
  3. Nie sú predmetom dane
  (§ 12 odst. 7. c v znení do 31.12.2016- predmetom dane nie je podiel na zisku v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ak nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a sú vyplácané právnickej osobe)
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  hribik999 k bodu 2 - práveže tie zisky sú rozdelené (čiže určené na vyplatenie), čiže nevstupujú do vlastného imania, ale sú na záväzkových účtoch. Materská spoločnosť eviduje len podiely v obstarávacej cene, pričom ale zároveň má nárok na vyplatenie podielov z titulu minulých ziskov, ktoré sú k vyplateniu (len zatiaľ neboli finančne vysporiadané). či tento nárok zúčtovať do výnosu alebo nie.
  KloferHladny Podľa mňa ich dcéra dlhuje pôvodným spoločníkom, nie novému. Na nového prešla povinnosť vyplatiť tieto zisky starým spoločníkom.
  hribik999 dakujem. ešte doplnujúca otázka - materská spoločnosť zvýšila základné imanie dcéry - vklad uhradila v hotovosti. účtujem. 061/211?
    zbaliť

  podiely na zisku - účtovanie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.