Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Autor Jana Motyčková   06.04.17
Novela zákona o službách zamestnanosti schválená 22.3.2017 obmedzuje od 1.5.2017 možnosti vykonávania zárobkovej činnosti osobami, ktoré sú uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce. Obmedzenie pri uzatváraní dohôd, prípadne iných právnych vzťahov sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú v evidencii úradu práce, tam dohody a iné právne vzťahy po 1.5.2017 fungujú rovnako ako pred 1.5.2017.

Osoby zaradené v evidencii nezamestnaných (uchádzač o zamestnanie) od 1.5.2017 (s výnimkou prechodného obdobia) nesmú :
- mať uzatvorený žiaden pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer);
- vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť;
- vykonávať zárobkovú činnosť v zahraničí;
- vykonávať zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky zákonník a Obchodný zákonník), napríklad príkazná zmluva, konateľ a pod.

Uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú len takú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá spĺňa podmienky :
- trvanie dohôd nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, do 40 dní sa nezapočíta doba pred 1.5.2017;
- mesačný príjem nepresiahne sumu životného minima (198,09 €);
- dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie bol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu;
- dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, ktorý ho v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného Úradom práce.
- nemôže byť súbežne uzatvorených viac dohôd.


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

21
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Riešenie témy "Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu