Zavrieť

Porady

Odkúpenie obecného pozemku pod obytným domom a príjazdové cesty a záhrady

Dobrý deň,chcela by som poprosiť o radu .Požiadali sme obec o odkúpenie obecných pozemkov pod našími bytmi ,o príjazdové cesty a pozemky,ktoré už využívame viac ako 20 rokov ,a ktoré sú priľahlé k našej bytovke.Neviem za aké obdobie nám dajú odpoveď.Je na to niejaký zákon do koľkých dní nám musia odpovedať?Boli sme aj kôli tomu na obecnom zasadnutí ,no poslanci sa nám nijak nevyjadrili.Skôr nie ,ako áno.Máme nejaké právo si odkúpiť a tak vysporiadať pozemky pod bytmi a garážami ?Ak by nám to odpredali,tak cenu stanovujú ako ?Sme malá obec s počtom obyvateľov do 2000.Vopred za odpoveď pekne ďakujem .
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Papierniková je offline (nepripojený) Papierniková

  Papierniková
  - čo sa týka lehoty vybavenia, obec by mala mať zverejnené na webovej stránke alebo úradnej tabuli lehoty na vybavovanie žiadostí, podľa ktorých by mala postupovať

  - k odpredaju pozemkov si treba pozzieť ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

  § 18a Cena pozemku
  (1)
  Vyššiu cenu pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku ako cenu zistenú podľa osobitného predpisu 24b) nemožno dojednať.
  (2)
  Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a priľahlom pozemku do vlastníctva vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva podľa osobitného predpisu, 24c) alebo do vlastníctva jeho dediča, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka bytu, cena za 1 m2 pozemku sa rovná najvyššej výške ročného nájomného za 1 m2 zistenej podľa osobitného predpisu. 24d)
  (3)
  Obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa osobitného predpisu 24e) na vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, za cenu určenú podľa odseku 2; veľkosť spoluvlastníckeho podielu pozemku sa určí podľa § 5 ods. 1 písm. b).


  24b) § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
  24c) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov.
  24d) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  24e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Odkúpenie obecného pozemku pod obytným domom a príjazdové cesty a záhrady

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.