Zavrieť

Porady

Je povinná obec?

Je povinná obec prebrať do vlastníctva pozemkovú komunikáciu ako je napr.ulica s osvetlenim? Pokial áno pod ktorý zákon sa to viaže dakujem za informácie
misoft Pokiaľ je na súkromnom pozemku, postavená zo súkromných prostriedkov - nie je povinná. Prevziať môže len to, čo si objednala, čo financovala, čo je na jej pozemku, čo je jej majetkom.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ak obec cestu nebudovala, bráni sa výdavkom na jej údržbu. Miestna komunikácia nemusí byť vo vlastníctve obce, obec ju ale spravuje (napr. udeľuje pokuty )


  cestný zákon
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...1/135/20160701

  § 2
  Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby.

  § 3
  Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

  § 4b Miestne komunikácie
  (1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
  (2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Anes22 Takže pokial developer postavi celu jednu ulicu aj s osvetlenim prenechá to občanom zmizne občania su povinni platiť osvetlenie. Maju podanu žiadosť na obecnom úrade tak je obec povinná žiadost schváliť a prijat dar alebo to môže aj odmietnuť lebo podľa mňa nútiť obec aby dar prijala je tiež nelogické. Dakujem za odpoveď.
  Ing. Ľubomír Janoška Komu platia obyvatelia za osvetlenie?
  Anes22 Elektrárne
  Ing. Ľubomír Janoška Takže obyvatelia sú súčasne spoluvlastníkmi komunikácie aj s osvetlením? Ak áno, tak obec nemusí prevziať ani komunikáciu ani správu "verejného" osvetlenia, ktoré je ale vlastne súkromné. O niečo horšiu situáciu možno očakávať v zime, keď nebude mať kto odpratávať sneh.
  Takýto prístup obce sa dá očakávať hlavne vtedy, keď sa obyvatelia neprihlásia na trvalý pobyt a obec za nich nedostáva podielové dane.
    zbaliť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.