Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Aké informácie obsahuje nemecká pozemková kniha?

  Nemecká pozemková kniha obsahuje informácie o občianskoprávnych vzťahoch k pozemkom, ako napr. informácie o vlastníkoch pozemkov či o vecnom práve iných osôb k týmto pozemkom. Pozemková kniha sa vedie prevažne v elektronickej podobe.

  Nahliadnutie do pozemkovej knihy je možné len v prípade tých osôb, ktoré preukážu oprávnený záujem (najmä z právnych alebo hospodárskych dôvodov). Na tento účel je potrebné obrátiť sa na príslušný katastrálny úrad, v ktorého územnom obvode sa pozemok nachádza. Osoba, ktorá je oprávnená nahliadnuť do pozemkovej knihy, môže zároveň požiadať aj o výpis z tejto knihy.

  Obmedzený okruh používateľov môže údaje z pozemkovej knihy vyhľadávať aj prostredníctvom elektronického portálu príslušnej spolkovej krajiny. Ide predovšetkým o nemecké súdy, správne orgány, notárske úrady, úverové inštitúcie či o poskytovateľov verejných služieb. O práve nahliadnuť do pozemkovej knihy rozhodujú súdne orgány príslušnej spolkovej krajiny.
  Je prístup do nemeckej pozemkovej knihy bezplatný?

  Nahliadnutie do pozemkovej knihy na katastrálnom úrade je bezplatné. Za vystavenie bežného výpisu z pozemkovej knihy sa účtuje poplatok vo výške 10 EUR a za vystavenie úradne overeného výpisu poplatok vo výške 20 EUR. Elektronický prístup do pozemkovej knihy, ako aj elektronický výpis sú taktiež spoplatnené.
  Ako vyhľadávať v nemeckej pozemkovej knihe

  V nemeckej pozemkovej knihe možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:
  číslo zložky v pozemkovej knihe
  označenie parcely
  adresa
  meno vlastníka
  https://e-justice.europa.eu/content_...sk.do?member=1  P.S.:
  Zvyšok si dohľadaj v nemeckom jazyku...

  Ako zistit majiteľa nehnuteľnosti v Nemecku podľa adresy?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.