Zavrieť

Porady

prenos daňovej povinnosti

Prosím, vystavujem FA s prenosom povinnosti podľa&69.
Ide o stavebne práce. Prosím Vás, aké zaučtovanie mám dať:
ide o službu, a PN a KN ? terba ešte niekde uvádzať niečo??Ďakujem pekne za pomoc
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  El Cid je offline (nepripojený) El Cid

  El Cid
  UN§69ods. 12 písm. j) zákona o DPH
  A2SP

  Stavebné práce v kontrolnom výkaze od 1. 1. 2017

  Platiteľ dane, ktorý dodal stavebné práce, stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je povinný:

  vyhotoviť faktúru:
  podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona v lehote do 15 dní od dodania stavebných prác,
  podľa § 72 ods. 1 písm. f) zákona v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním stavby alebo jej časti alebo pred dodaním tovaru s inštaláciou alebo montážou alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
  podľa § 72 ods. 1 písm. g) zákona v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby stavebných prác alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,

  pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona, s výnimkou výšky dane, a slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“;

  uviesť údaje o dodaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť v súlade s § 70 zákona, do:
  záznamov v dodaných tovaroch a službách, ak ide o dodanie stavebných prác,
  záznamov o prijatých platbách, ak ide o prijaté platby pred dodaním stavebných prác;
  uviesť údaje z vyhotovených faktúr o dodaní do kontrolného výkazu v časti A.2. za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

  Platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce, stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti, je povinný:

  priznať daň z ceny prijatých stavebných prác v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť – základ dane na riadok 09 a uplatnenú daň na riadok 10;
  uviesť údaje o daňovej povinnosti z prijatej faktúry alebo z iného dokladu do kontrolného výkazu v časti B.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť;
  uviesť údaje o odpočítaní dane z prijatej faktúry alebo z iného dokladu:
  v daňovom priznaní na riadok 21,
  do kontrolného výkazu v časti B.1.

  za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatnil odpočítanie dane;

  uviesť údaje o prijatí stavebných prác v súlade s § 70 zákona do záznamov o dodaných tovaroch a službách za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v ktorom vykonal odpočítanie dane.

  prenos daňovej povinnosti

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.