Zavrieť

Porady

Úžitkový automobil - neuzanie práva na odpočet DPH pri daňovej kontrole

Zdravím poraďáci,

mali sme daňovú kontrolu na DPH a chcú nám dorubiť daň, ktorú sme si uplatnili a odpočítali pri leasingu úžitkového automobilu. V leasingovej zmluve a aj v technickom preukaze je daný automobil zahrnutý do kategórie úžitkových automobilov a na základe toho sme si dph opočítavali. Daňový úrad však tvrdí, že podľa vyhlášky č. 116/1997 Z.z. automobil nie úžitkové vozidlo, daň nám dorubia a samozrejme aj penále.
Ide o Peugeot 307 combi s odnímateľnými zadnými sedadlami. Auto by bolo úžitkové len v prípade ak by sme zadné sedadlá odpílili, nestačí ich iba odmontovať.
Prečítala som si vyhlášku a vyzerá to tak, že majú ozaj pravdu. Jediné čo vraj môžme spraviť, je súdiť sa s leasingovou spoločnosťou.
Chcem si potvrdiť, či Daňový úrad má naozaj pravdu a má právo sankciovať nás za chybu leasingovej spoločnosti.

Prosím o radu, je to ozaj súrne.

Ďakujem a prajem pekný deň,
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Jarusik
Zdravím poraďáci,

mali sme daňovú kontrolu na DPH a chcú nám dorubiť daň, ktorú sme si uplatnili a odpočítali pri leasingu úžitkového automobilu. V leasingovej zmluve a aj v technickom preukaze je daný automobil zahrnutý do kategórie úžitkových automobilov a na základe toho sme si dph opočítavali. Daňový úrad však tvrdí, že podľa vyhlášky č. 116/1997 Z.z. automobil nie úžitkové vozidlo, daň nám dorubia a samozrejme aj penále.
Ide o Peugeot 307 combi s odnímateľnými zadnými sedadlami. Auto by bolo úžitkové len v prípade ak by sme zadné sedadlá odpílili, nestačí ich iba odmontovať.
Prečítala som si vyhlášku a vyzerá to tak, že majú ozaj pravdu. Jediné čo vraj môžme spraviť, je súdiť sa s leasingovou spoločnosťou.
Chcem si potvrdiť, či Daňový úrad má naozaj pravdu a má právo sankciovať nás za chybu leasingovej spoločnosti.

Prosím o radu, je to ozaj súrne.

Ďakujem a prajem pekný deň,
Zaujímavá je informácia napr. i kedy ste auto kúpili, spomínaná Vyhláška už od 1. marca 2005 neplatí a ja som tam nenašla ani takú formuláciu, ktorá by potvrdzovala tvrdenie DÚ. Skutočnosti treba skúmať aj v súčinnosti so zákonom 315/1996 v znení neskorších predpisov-nakoľko nie DÚ, leassingová spoločnosť a pod. určujú zaradenie automobilu do príslušnej kategórie... v znení zákona 725/2004 a ďalej

Vozidlá kategórie N sú členené v závislosti od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti a- v prílohe príloha č. 1 k tomuto zákonu sa napr. hovorí:
Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Jarusik
Zdravím poraďáci,

mali sme daňovú kontrolu na DPH a chcú nám dorubiť daň, ktorú sme si uplatnili a odpočítali pri leasingu úžitkového automobilu. V leasingovej zmluve a aj v technickom preukaze je daný automobil zahrnutý do kategórie úžitkových automobilov a na základe toho sme si dph opočítavali. Daňový úrad však tvrdí, že podľa vyhlášky č. 116/1997 Z.z. automobil nie úžitkové vozidlo, daň nám dorubia a samozrejme aj penále.
Ide o Peugeot 307 combi s odnímateľnými zadnými sedadlami. Auto by bolo úžitkové len v prípade ak by sme zadné sedadlá odpílili, nestačí ich iba odmontovať.
Prečítala som si vyhlášku a vyzerá to tak, že majú ozaj pravdu. Jediné čo vraj môžme spraviť, je súdiť sa s leasingovou spoločnosťou.
Chcem si potvrdiť, či Daňový úrad má naozaj pravdu a má právo sankciovať nás za chybu leasingovej spoločnosti.

Prosím o radu, je to ozaj súrne.

Ďakujem a prajem pekný deň,
Bohužial má právo. Mal som podobný prípad. Renault Kangoo, v TP uvádzané ako N1. Neuznali dph nakoľko zadné sedadlá boli odnímateľné a nie odpílené. Nepomohlo ani to, že sme zaobstarali priamo od dovozcu fotokópiu dokladu z MDPaT SR na zaradenie auta ako N1. DÚ má internú smernicu, ktorú vydalo MF SR, podľa ktorého sa posudzuje zaradenie auta.

Je to presný príklad toho, že pravá ruka nevie čo robí ľavá. MDPaT a MF nemajú jednotné stanovisko a dopláca na to podnikateľ. Tiež sme sa odvolali ale nepochodili.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Aj ja som mal podobný prípad s Peugeotom 307 Combi. Daňováci auto ani nevideli, a už ho vyhodili z DPH. Samozrejme som namietal, tak urobili dodatočne miestne zisťovanie. Mimochodom podľa mňa nebolo podstatné, koľko miest je na sedenie v aute, ale podľa vyhlášky 116/1997 je dané, čo musí auto obsahovať aby bolo zaradené ako N1- deliaca mreža s presnými rozmermi, montované mreže na oknách v priestore nákladu, alebo bezpečnostná fólia, znehodnotené kotevné úchyty pre sedadlá v nákladnom priestore.....O počte miest na sedenie v N1 sa nehovorí. Naše auto všetko spĺňalo, ale nepochodil som ani na UDR, jednoducho konštatovali bez udania konkrétneho rozporu s vyhláškou, že auto je osobné. Dokonca som niekde vyhrabal vzorec na prepočet pomeru úžitkovej plochy na miesto na sedenie, aj podľa toho vzorca auto spĺňalo podmienku zaradenia do N1.
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

[quote=ekopo]Aj ja som mal podobný prípad s Peugeotom 307 Combi. Daňováci auto ani nevideli, a už ho vyhodili z DPH. Samozrejme som namietal, tak urobili dodatočne miestne zisťovanie. Mimochodom podľa mňa nebolo podstatné, koľko miest je na sedenie v aute, ale podľa vyhlášky 116/1997 je dané, čo musí auto obsahovať aby bolo zaradené ako N1- deliaca mreža s presnými rozmermi, montované mreže na oknách v priestore nákladu, alebo bezpečnostná fólia, znehodnotené kotevné úchyty pre sedadlá v nákladnom priestore.....O počte miest na sedenie v N1 sa nehovorí. Naše auto všetko spĺňalo, ale nepochodil som ani na UDR, jednoducho konštatovali bez udania konkrétneho rozporu s vyhláškou, že auto je osobné. Myslím, že DÚ postupoval správne, korektne. Jednoducho DÚ neprináleží posudzovať technickú stránku veci. Môže len preskúmať, či dané auto má zaradenie ako N alebo M a to v súvislosti s oprávnenosťou/neoprávnenosťou uplatnenia odpočtu DPH. Nič viac a nič menej. Dokladovo. Miestne zisťovanie je naprosto prebytočné a ani by som ho od DÚ nežiadal. Preskúmal by som možnosť prekvalifikovať vozidlo na N1. Ak by sa podarilo, potom by bol bezproblematický odpočet DPH. Všetko ostatné bola len strata času.
Dokonca som niekde vyhrabal vzorec na prepočet pomeru úžitkovej plochy na miesto na sedenie, aj podľa toho vzorca auto spĺňalo podmienku zaradenia do N1.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Myslím, že DÚ postupoval správne, korektne. Jednoducho DÚ neprináleží posudzovať technickú stránku veci. Môže len preskúmať, či dané auto má zaradenie ako N alebo M a to v súvislosti s oprávnenosťou/neoprávnenosťou uplatnenia odpočtu DPH. Nič viac a nič menej. Dokladovo. Miestne zisťovanie je naprosto prebytočné a ani by som ho od DÚ nežiadal. Preskúmal by som možnosť prekvalifikovať vozidlo na N1. Ak by sa podarilo, potom by bol bezproblematický odpočet DPH. Všetko ostatné bola len strata času.


Pre mňa osobne je práve otázne, či DÚ postupuje už roky rokúce v tomto prípade správne a korektne. Súbežne so spomínanou Vyhláškou platil aj zákon 315/1997 o pozemných komunikáciách, a tam v §§ 108 a 110 je určené, kto je oprávnený posudzovať tech. spôsobilosť typu daného vozidla a vydáva k tomu aj osvedčenie a DÚ a MF to nie sú ani podľa Vyhlášky ani podľa zákona. Ak raz je zákonom určené Ministerstvo dopravy, resp. iný orgán za toho, kto je oprávnený takto konať, môj názor je taký, že ani Ministerstvo financií ani DÚ nesmú konať v rozpore s nimi /viem, že tak roky robia/. Potom môže spochybniť osvedčenie o tech. spôsobilosti ktoréhokoľvek auta ktokoľvek a kedykoľvek.
Podľa mojej mienky , ak v TP je vozidlo uznané ako vozidlo kategórie N, DÚ by mal túto záležitosť rozporovať s príslušným orgánom, ktorý vydáva TP a nie dodaňovať roky rokúce daňovníkov....a ja osobne by som sa bránila.
Tu nemalo pravdu alebo Ministerstvo dopravy alebo Ministerstvo finncií, ale nie daňovník....

2/ Do technického preukazu vozidla sú oprávnené vykonávať zápisy len a) štátny dopravný úrad, ktorý schválil technickú spôsobilosť typu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy,
b) okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa vozidla, ktorý schválil technickú spôsobilosť vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy,
c) okresný dopravný inšpektorát, ktorý pridelil evidenčné číslo vozidla a vydal osvedčenie,
d) výrobca alebo dovozca, ktorý doň zapíše údaje podľa "Základného technického opisu schváleného typu vozidla",
e) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba poverená štátnym dopravným úradom.

3/ Technické osvedčenie vozidla je doklad označený evidenčným číslom, ktorým sa preukazuje schválenie technickej spôsobilosti vozidla, vyhotovenie a vybavenie vozidla a ktorý obsahuje údaje o vozidle. Technické osvedčenie vozidla je verejná listina.

P.s. Znenie zákona a Vyhlášky sa postupne menilo, preto je dôležité v akom čase bol automobil zakúpený . Ja osobne som pochopila zadávateľa otázky, že v TP má uvedenú kategóriu N , a v tom zmysle sú aj moje odpovede...
Naposledy upravil evina : 30.07.06 at 08:41
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

...
Pre mňa osobne je práve otázne, či DÚ postupuje už roky rokúce v tomto prípade správne a korektne.
...
Ja som sa sa nestretol s prípadom, že by niektorý DÚ "nebral TP vozidla vážne" a svojvoľne ho posudzoval. Na to zrejme nikdy nemal a ani teraz nemá oporu v zákone. Proste podľa dokladu (TP) zistil zaradenie vozidla rozhodol o oprávnenosti / neoprávnenosti odpočtu DPH. Aj v našom prípade práve išlo o pokus "vnútiť" DÚ to, čo nemôže - posudzovať vozidlo, jeho zaradenie. Krok podľa mňa naprosto prebytočný.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

STRELEC
...
Pre mňa osobne je práve otázne, či DÚ postupuje už roky rokúce v tomto prípade správne a korektne.
...
Ja som sa sa nestretol s prípadom, že by niektorý DÚ "nebral TP vozidla vážne" a svojvoľne ho posudzoval. Na to zrejme nikdy nemal a ani teraz nemá oporu v zákone. Proste podľa dokladu (TP) zistil zaradenie vozidla rozhodol o oprávnenosti / neoprávnenosti odpočtu DPH. Aj v našom prípade práve išlo o pokus "vnútiť" DÚ to, čo nemôže - posudzovať vozidlo, jeho zaradenie. Krok podľa mňa naprosto prebytočný.
Ja som sa práve stretla, a snáď jarusik sa ozve a napíše presne, či som ho pochopila správne, že oni majú v TP N a napriek tomu po preskúmaní auta DÚ nechce uznať odpočet DPH /boli také prípady/. Ak N v TP nemajú, potom nie je samozrejme čo riešiť....

P.s. Peťo, pozri si nick /diplicitná téma/ v mojom príspevku 3 a tam po prečítaní príspevku od smitha uvidíš, že tak robia ....
Naposledy upravil evina : 30.07.06 at 08:57
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

evina
Ja som sa práve stretla, a snáď jarusik sa ozve a napíše presne, či som ho pochopila správne, že oni majú v TP N a napriek tomu po preskúmaní auta DÚ nechce uznať odpočet DPH /boli také prípady/. Ak N v TP nemajú, potom nie je samozrejme čo riešiť....
Keby to bol takýto prípad, čomu ovšem neverím, tak to by som išiel do rozporu.
Ja som reagoval najmä na príspevok od "ekopo". Píše : daňováci auto ani nevideli .... Divím sa, že si vôbec dali vnútiť na takúto tému debatu a že boli auto obzerať. Načo? Veď pre ich prácu im stačí TP vozidla a rozhodnutie oprávneného orgánu o zaradení vozidla. Daný subjekt mali maximálne poučiť kto má aké práva.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

STRELEC
Keby to bol takýto prípad, čomu ovšem neverím, tak to by som išiel do rozporu.
Ja som reagoval najmä na príspevok od "ekopo". Píše : daňováci auto ani nevideli .... Divím sa, že si vôbec dali vnútiť na takúto tému debatu a že boli auto obzerať. Načo? Veď pre ich prácu im stačí TP vozidla a rozhodnutie oprávneného orgánu o zaradení vozidla. Daný subjekt mali maximálne poučiť kto má aké práva.
Peťo už si asi odpovedal, keď som Ti v predchádzajúcom príspevku dopísala upozornenie na nick /príspevok 3/ pozri si ho prosím...
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
STRELEC
Keby to bol takýto prípad, čomu ovšem neverím, tak to by som išiel do rozporu.
Ja som reagoval najmä na príspevok od "ekopo". Píše : daňováci auto ani nevideli .... Divím sa, že si vôbec dali vnútiť na takúto tému debatu a že boli auto obzerať. Načo? Veď pre ich prácu im stačí TP vozidla a rozhodnutie oprávneného orgánu o zaradení vozidla. Daný subjekt mali maximálne poučiť kto má aké práva.
Musím zareagovať: pri jednej 307-čke bolo v TP- N1, pri druhej 307-čke tak isto a ešte bola k dispozícii faktúra od predajcu /peugeot/ na prestavbu vozidla na N1. Bližšia špecifikácia v TP je ešte :nákladný skriňový dodávkový automobil - a to určite nie je osobné auto. A že DU postupoval korektne??? Vôbec nie!!! Z celého profitoval vo forme prémií len úradník, ktorý auto vyhodil z DPH - to mám neoficiálnu informáciu.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
A ešte niečo: V našom okrese ten istý daňový úradník vyhodil viac áut z DPH u rôznych podnikatelov. Všetky mali v TP N1.
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

ekopo
Musím zareagovať: pri jednej 307-čke bolo v TP- N1, pri druhej 307-čke tak isto a ešte bola k dispozícii faktúra od predajcu /peugeot/ na prestavbu vozidla na N1. Bližšia špecifikácia v TP je ešte :nákladný skriňový dodávkový automobil - a to určite nie je osobné auto. A že DU postupoval korektne??? Vôbec nie!!! Z celého profitoval vo forme prémií len úradník, ktorý auto vyhodil z DPH - to mám neoficiálnu informáciu.
Ak v technickom preukaze bol OA definovaný ako N1, tak potom DU musel uznať právo na odpočet DPH. V tomto zmysle som písal o korektnosti - ak DÚ neposudzuje aké vozidlo to je. To mu neprináleží! Jednoducho mu takúto právomoc nikto nedal. Osobne nepoznám prípad, kedy by DÚ postupoval ináč - teda podľa platného TP. A v príspevku som aj uviedol, už neviem akými slovami: pokiaľ by DÚ v prípade, že v TP je uvedené N1 postupoval ináč (neuznal by právo na odpočet DPH), tak by som išiel do rozporu. Prepáč, ak sme sa nerozumeli - hovoríme, sa mi zdá to isté, len inými slovami.
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

ekopo
A ešte niečo: V našom okrese ten istý daňový úradník vyhodil viac áut z DPH u rôznych podnikatelov. Všetky mali v TP N1.
A to sa nikto nebránil? Nevyplýva to z nejakého svojského výkladu zákona?
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Bránili sme sa. Podali sme riadne odvolanie na príslušné krajské DR - tí to rovno posunuli na ÚDR a tam len potvrdili "rozsudok" z miestneho DU . Daňový úradník povedal doslova : jeho nezaújíma TP ale vyhláška a podľa tej vraj auto nesplňalo podmienky pre zaredenie do N1. Pritom auto všetko spĺňalo. Darmo je, keď úradník štátnej správy niečo napíše, tak ho nadriadený orgán nepotopí. Ale bolo by dobré, keby sa tu ozval ešte niekto, kto mal podobnú skúsenosť.
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

[quote=ekopo]Bránili sme sa. Podali sme riadne odvolanie na príslušné krajské DR - tí to rovno posunuli na ÚDR a tam len potvrdili "rozsudok" z miestneho DU . Daňový úradník povedal doslova : jeho nezaújíma TP ale vyhláška a podľa tej vraj auto nesplňalo podmienky pre zaredenie do N1.
Ak môžeš, hoď na Poradu tú časť zápisnice z kontroly DÚ, ktorá
zdôvodňuje neuznanie práva na dpočet DPH. Vďaka.
Pritom auto všetko spĺňalo. Darmo je, keď úradník štátnej správy niečo napíše, tak ho nadriadený orgán nepotopí. Ale bolo by dobré, keby sa tu ozval ešte niekto, kto mal podobnú skúsenosť.
0 0
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
Pokúsim sa ju dostať od toho podnikateľa, bude to pár dní trvať, ale dám to sem.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

ekopo
Bránili sme sa. Podali sme riadne odvolanie na príslušné krajské DR - tí to rovno posunuli na ÚDR a tam len potvrdili "rozsudok" z miestneho DU . Daňový úradník povedal doslova : jeho nezaújíma TP ale vyhláška a podľa tej vraj auto nesplňalo podmienky pre zaredenie do N1. Pritom auto všetko spĺňalo. Darmo je, keď úradník štátnej správy niečo napíše, tak ho nadriadený orgán nepotopí. Ale bolo by dobré, keby sa tu ozval ešte niekto, kto mal podobnú skúsenosť.
Ja mám dosť informácií o tom, že prakticky už veľa rokov sú tieto /vytypované/ automobily cieľom DÚ. Preto som napísala predchádzajúce príspevky....Nepochybujem, že DR rozhodlo v tomto prípade podľa usmernenia MF a teda neuznaním platných predpisov. Ja osobne by som dala určite tent problém na súd- ide tu o rozpor dvoch štátnych orgánov, a to nie je prípustné. Potom môžeme TP zahodiť....lebo ako aj píše Strelec-DÚ neprináleží rozporovať TP...
Naposledy upravil evina : 30.07.06 at 21:09
0 0
accad accad

accad je offline (nepripojený) accad

Zmena od 1.7.2006

Dňom 1.7.2006 sa prestavba vozidiel riadi zákonnými ustanoveniami zákona č.725/2004 Z.z.o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že prestavba vozidiel v zmysle § 17 a §18 cit.zákona je možná až po vydaní osvedčenia o evidencii a riadnom prihlásení do evidencie vozidiel.
Dňom 30.6. skončila platnosť všetkých schvalených prestavieb vozidiel z kategórie M1 na N1 a tieto prestavby sa budú môcť vykonať len na základe nových schválení vydaných Ministerstvom dopravy,..., a to len na autách, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii a sú prihlásené do evidencie vozidiel.
V praxi to znamená, že podnikateľ (platiteľ DPH) si kúpi vozidlo v kategórii M1, následne ho prihlási do evidencie motorových vozidiel a až potom môže požiadať o jeho prestavbu na úžitkové vozidlo kategórie N1.

Podľa § 49 ods.7 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH si platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe a nájme osobného automobilu (registrované v kategórii M1).
V praxi to znamená, že pokiaľ platiteľ DPH kupuje vozidlo zaradené do kategórie M, nebude mať právo na odpočet DPH. Pokiaľ by vykonal následnú prestavbu vozidla na kategóriu N1, nesplnil podmienku , že pri kúpe vozidla bolo zaradené, resp. prestavané do kategórie N1.
Následná prestavba po kúpe vozidla z kategórie M do kategorie N už nezakladá právo na odpočítanie dane z kúpy vozidla pôvodne zaradeného do kategórie M.

V súvislosti so zmenou zákona č.725/2004 Z.z. sa síce nemení zákon o DPH, ale citovaná zmena zákona o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach má zásadný vplyv na odpočítanie DPH.

Pokiaľ podnikateľ (platiteľ DPH) kúpi vozidlo už zaradené do kategórie N1, má naďalej právo odpočítania dane za podmienky, že vozidlo bolo pri výrobe zaradené do požadovanej kategórie (N1).
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Táto téma ma teraz úplne vyviedla z miery. Nestretla som sa s takýmto prípadom,a keď sa riadim zákonom, prepokladám, že je to správne. V zákone sa nič nehovorí o odvolávke na nejakú vyhlášku. Je tam jednoznačne napísané, či sa jedná o vozidlo M, alebo N1.
Accad, ako je myslený tento posledný príspevok? Ak podnikateľ zakúpil vozidlo v júni 2005, mal ho zaradené ako N1 - má to v technickom prukaze, neviem, či to bolo tak od výroby, zdá sa mi, že si dával mrežu dorábať pri kúpe. DPH si uplatňuje, tak čo s tým?
Mám po krk tejto spravodlivosti, už mám pocit, že sa môžme snažiť ako chceme, nič nebude správne! Dnes sa už neoplatí ani podnikať, lebo zarábame na pokuty.
0 0
accad accad

accad je offline (nepripojený) accad

Accad, ako je myslený tento posledný príspevok? Ak podnikateľ zakúpil vozidlo v júni 2005, mal ho zaradené ako N1 - má to v technickom preukaze, neviem, či to bolo tak od výroby, zdá sa mi, že si dával mrežu dorábať pri kúpe. DPH si uplatňuje, tak čo s tým?

Táto zmena je v platnosti od 1.7.2006a na jej základe ak dovozca dovezie osobné auto zaradené do kategórie M a na požiadavku kupujúceho by ho chcel nechať upraviť na úžitkové auto (napr.kategoriu N1) podľa tejto novely túto úpravu musí schváliť MDPaT.
MDPaT túto úpravu schváli len na autách, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii a sú prihlásené do evidencie vozidiel, čiže až po kúpno-predajnom akte a tam už dochádza k momentu, že auto v čase kúpi je zaradené v kategórii M (bez nároku na odpočet DPH) a jeho následná úprava na N1 (po vydaní osvedčenia o evidencii a následného schválenia MDPaT) už nezakladá nárok na odpočet DPH.
Môj názor-predávajúci už nebude môcť urobiť zmenu kategorie auta pred prihlásením do evidencie, iba ak by túto požiadavku dal výrobcovi a auto by prišlo takto upravené od výrobcu (teda, že auto by bolo už pri výrobe zaradené do požadovanej kategŕie) k predajcovi a ten to následne predal už ako úžitkové vozidlo(N1), čiže by sa na takéto auto nevzťahovalo schválenie MDPaT.
http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=2538
§ 17
(4) Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá,
ktoré
a) majú vydané osvedčenie o evidencii a sú prihlásené
do evidencie vozidiel,
5) alebo
b) majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú
prihláseniu do evidencie vozidiel.
5)
Strana 6902 Zbierka zákonov č.
725/2004
§ 18
(3) Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla
musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu
a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo
obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO),
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho
štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu
a odtlačok pečiatky,
b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu
variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné
meno výrobcu,
c) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo
vozidla,
d) účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.

Naposledy upravil accad : 16.08.06 at 11:19
0 0
Načítať ďalšie