Zavrieť

Porady

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

Nie som personalista a potrebovala by som preto poznať Vaše názory na túto vec:
zamestnanec rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou vykonáva verejné obstarávanie vo všetkých jeho fázach: posúdenie, či na zaobstarávaný tovar, službu, prácu treba vykonať verejné obstarávanie – sledovanie dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, výber najvhodnejšej metódy verejného obstarávania, vytvorenie profilu verejného obstarávateľa a administrácia tohto profilu, prihlásenie do elektronického kontraktačného systému, dodržiavanie Trhového poriadku – obchodných podmienok elektronického trhoviska, samostatné vypracovanie opisných formulárov vo všetkých náležitostiach a zadanie opisných formulárov do EKS, sledovanie priebehu verejného obstarávania, vyhodnotenie ponúk, vypracovanie súhrnných správ o zákazkách podľa §9 ods. 9 a ich zverejnenie v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle organizácie, ... jednoducho všetko, čo sa týka verejného obstarávania.
Spadajú tieto vykonávané činnosti pod 10. platovú triedu, bod 22 Spoločných pracovných činností z Katalógu pracovných činností podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov? Daný zamestnanec má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického smeru.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zaradenie zamestnanca do platovej triedy

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.