Zavrieť

Porady

Môže exekútor pri exekúcii rodiča siahnuť na účet ich neplnoletému synovi?

Jedná sa o jedného živnostníka, pre ktorého sme robili. Tvrdí nám, že nám nemôže zaplatiť faktúru, pretože aj jemu aj manželke prišla exekúcia a zablokovali im účty. Vraj si úhrady faktúr presmeroval na synov účet, na ktorom má dispozičné právo a aj ten zablokovali. Mne sa to zdá byť hlúposť, aby synovi siahli na účet, ale keďže je tam disponent, tak si nie som istá... Keďže sa v exekúciach nevyznám a z toho, čo som si naštudovala, my vychádza, že nás klame, tak som sa chcela opýtať skúsenejších a múdrejších.
Naposledy upravil kubkokubko : 27.11.17 at 14:53
veronikasad Ako zdani príjem zaslaný na cudzí účet? Nahlási účet na daňový úrad, že ho využíva na podnikanie?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Jakubec je offline (nepripojený) Jakubec

Jakubec
Odporovacia žaloba

Konanie, ktorým chce dlžník znemožniť alebo aspoň podstatne sťažiť veriteľom možnosť dosiahnuť uspokojenie ich pohľadávok, a to predovšetkým tým, že sa zbavuje svojho majetku, nie je v súlade so zákonom. Z tejto zásady treba vychádzať. Právne úkony dlžníka, ktoré dlžník robí s uvedeným zámerom sú podľa okolností konkrétneho prípadu buď absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s účelom zákona alebo pre obchádzanie zákona, alebo síce platné sú, ale ak sú urobené s úmyslom poškodiť veriteľa (in fraudem creditoris) sú odporovateľné.

Takýmto právnym úkonom dlžníka môže teda veriteľ odporovať, t. j. môže sa domáhať žalobou na súde, aby súd vyslovil, že určitý právny úkon, ktorý urobil jeho dlžník (napríklad uzavrel darovaciu zmluvu s treťou osobou a pod.) je voči veriteľovi právne neúčinný.

http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/...vne-ukony.html

Pokial niekto s uspechom odporoval darovaniu / prevodu dlznikovych penazi na dlznikovho syna, moze sa domoct uspokojenia svojej pohladavky aj exekuciou z uctu dlznikovho syna. Okrem toho je mozne, ze dlznik sa dopusta trestneho cinu poskodzovania veritela.

Hlasovalo 5 pouzivatelov

Užitočné (5)
profesional, kubkokubko, JankaO, arizona, lubko6394
5
4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
profesional Správne. Konečne niekto, kto tomu rozumie.. odo mňa máš +.
Marvel1 Mám doplňujúcu otazku. Účet v banke je vedený na maloleté dieťa (na jeho r.c) a povinný ma dispozicne právo k účtu. Môže naňho vkladať ako aj vyberať peniaze. Účet však nie je využívaný na príjem mzdy ani na podnikanie. Môže alebo nemôže v takomto prípade exekútor siahnuť na účet maloletého ? Dakujem
arizona Zaloz si novu temu s otazkou.
kubkokubko Vďaka za super odpoveď a link
  zbaliť

misoft je offline (nepripojený) misoft

misoft
NIE Účet patrí (aj keby bol neplnoletý) ich synovi, sú to (i keď tam vkladá peniaze ktokoľvek iný) právne JEHO peniaze.
Exekútor nesmie pri vykonávaní exekúcie siahnuť na majetok inej, než povinnej osoby.

Hlasovalo 7 pouzivatelov

Užitočné (5)
Mila123, kubkokubko, Dav, terezamaria, willma
Neužitočné (2)
3
8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
kubkokubko Ďakujem veľmi pekne za jasnú, stručnú a výstižnú odpoveď. Prajem krásny zbytok týždňa.
profesional kubkokubko: misoft ti odpovedal totálnu sprostosť.. Asi by mal doštudovať základy práva. A podľa toho koľko plusiek za ten nezmysel dostal je jasné, že strašne veľa ľudí tomuto nezmyslu verí..
kubkokubko Ďakujem za starostlivosť profesional. Založila som túto tému, pretože aj ked som si to vyhľadávala cez google, stále mi to vyhadzovalo výsledky, že by sa na ten účet nemalo siahnut, ale právne mi to pripadalo nelogické. Nakoľko neoplývam právnymi vedomosťami a s exekúciami zatiaľ vďakabohu nemám skúsenosti, skúsila som Vás poraďákov. a som vďačná za každú odpoveď v dobrej viere pomôcť. Najmä však na tieto odborné ragujúce. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. za pomoc
profesional Prepáč, ale to čo si napísal je z hľadiska prráva holý nezmysel. Tomu môže naozaj veriť len človek bez vedomosti základov práva. A neber to osobne.

Peniaze ktoré prichádzajú na cudzí účet nie sú automaticky majetkom majiteľa účtu. Aby sa stali majetkom majiteľa účtu, musel by vo vzťahu k majiteľovi účtu existovať právny titul na vznik vlastníckeho práva k finančným prostriedkom. Je krajne nepravdepodobné, že by syn mal právny titul na vlastníctvo prostriedkov, ktoré na jeho účet prichádzajú z podnikania jeho rodiča. Právo pozná pojem prostriedky tretej strany. Vo chvíli akonáhle rodič zneužil účet neplnoletého dieťaťa na podnikanie, porušuje zákon. A prostriedky na účte dieťaťa sa považujú za takzvané prostriedky tretej strany. A Exekútor na ne teda siahnuť môže.
misoft KLAMEŠ!!!!!!!!!!!!!

Exekučný poriadok 233/1995 §42 ods.1 - prečítaj si!
Potom ods. 5 - prečítaj si!
Exekútor NEMÔŽE svojvoľne z vlastnej vôle zablokovať, siahnuť na účet inej, tretej osoby!!!!!!!!!!!!

Netreba mi ani právnické vzdelanie, stačí mi citácia zákona! Exekútor je povinný POŽIADAŤ o súčinnosť!!!!!
A vraj si profesionál! Veď takto by mohol každý exekútor siahať i na účty príbuzných, len preto, lebo sa domnieva.
profesional Milý právny analfabet,

Takže najprv odcitujeme tebou označené znenie exekučného poriadku:


§ 42 ods. (1) Počas exekúcie sú tretie osoby povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie.

§ 42 ods. (5) Tretie osoby, ktoré majú u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii alebo majetok podliehajúci exekúcii, umožnia exekútorovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnuť a na žiadosť mu záznamy alebo dokumenty vydajú alebo urobia iné opatrenie požadované exekútorom na zabezpečenie týchto záznamov, dokumentov alebo majetku; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Neviem, kde si sa dočítal, to čo píšeš.

A hlavne čítaj aj po sebe to čo píšeš.

Citujem ťa: Exekútor NEMÔŽE svojvoľne z vlastnej vôle zablokovať, siahnuť na účet inej, tretej osoby

Tak a teraz si všimni to slovo SVOJVOĽNE.

Ak existuje právny titul k prostriedkom, tak na ne siahnuť môže. Lenže to by si musel chápať, že z hľadiska exekúcie sa peniaze na účte neexekvujú ako hmotná vec, ale ako pohľadávka voči banke.

Ak na účet maloletého prídu prostriedky, nestáva sa ich vlastníkom, ale ide o prostriedky tretej strany. Tj. pohľadávka voči banke patrí tomu, pre koho v skutočnosti boli prostriedky určené. A exekútor na takúto pohľadávku siahnuť môže a realizuje ju prikázaním pohľadávky.

Exekútor nekoná na základe domnienok. Exekútor zastupuje štát. A akonáhle má v rukách dôkaz, že prostriedky zaslané na účet maloletého nepatria maloletému, ale v skutočnosti jeho rodičovi, tak na ne môže na základe takéhoto právneho stavu siahnuť. Vydá exekučný príkaz. A ak by niekto chcel tvrdiť, že to nie sú jeho prostriedky, môže rodič podať v mene dieťaťa incidenčnú žalobu, pričom ale pre toto konanie súd určí maloletému kolízneho opatrovníka.

Zjavne netušíš, o čom píšeš. Lebo sa ako právny analfabet mylne domnievaš, hneď o dvoch veciach nesprávne:

Podľa tvojho názoru sú prostriedky vlastníkom toho, na koho účet prídu. TO NIE JE PRAVDA. Tomu veria len právni analfabeti.

A tiež sa domnievaš, že exekútor exekvuje prostriedky na účte. to tiež nie je pravda. Prostriedky na účet sú v exekučnom konaní považované za pohľadávku voči banke. A tú pohľadávku nemá automaticky majiteľ účtu. Ale ten, komu boli prostriedky v skutočnosti určené. A exekútor realizuje exekúciu prikázaním pohľadávky voči banke.

Naštuduj si najskôr základy exekučného práva a potom vypisuj nezmysly.
misoft NO PRÁVE!!!!!
Slovíčka "na jeho žiadosť"! - stále tvrdím, exekútor musí POŽIADAŤ o súčinnosť, ale SVOJVOĽNE nemôže na účet ani len očkom mrknúť - čo ti v tom NEJASNÉ? ČÍTAJ PORIADNE!!!!

Peniaze na účte..... banka neskúma, či peniaze na účte patriace osobe A.B. patria i osobe C.D., lebo ich tam vložila.... banka nevie, kto ich vložil, prečo ich vložil, za akým účelom, komu v skutočnosti patria. Banka len vie, že účet patrí A.B. a teda aj prostriedky na účte okamihom vkladu sú jeho majetkom!!!!

A pohľadávka voči banke, v ktorej je ten účet - áno, ale účet povinnej osoby a nie inej osoby!

Ako by si TY vyskakoval, keby si mal účet a exekútor by ti zablokoval účet, lebo niekto tvoj známy, príbuzný má s exekúciu? A exekútor by len tak zablokoval cudzí účet, účet tvoj, ktorý nemáš nič spoločné s exekútorom, exekúciou?

Kua - používaj aj HLAVU a sedliacky rozum!
profesional Exekútor vydáva príkaz na zablokovanie tých prostriedkov, ktoré NEPATRIA majiteľovi účtu. Exekútor na to nokoho súhlas ani súčinnosť nepotrebuje. Doručuje banka exekučný príkaz. Ak by som mal na účte prostriedky exekvovanej osoby, exekútor by ich mohoo legálne zablokovať. Exdkútor identifikuje prostriedky. Už raz pochop, že len to že máš peniaze na účte ktotý je tvoj, neznamená automaticky, že sú to tvoje peniaze. Na prostriedky tretej strany môže exekútor siahnuť bez ďalšieho súhlasu kohokoľvek. Exekučným príkazom.
  zbaliť

ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

ivka70
Ak na ucet dava posielat platby za faktury, ucet sa stal uctom pouzivanym na podnikanie (aj ked nie je zahlaseny na DU) a potom moze byt blokovany, kedze ide o exekuciu z titulu podnikania .....
To este neznamena, ze z neho bude stahovana exekucia.
Exekutorovi staci napr. presmerovat platby od zakaznikov priamo na exekuciu ....

profesional je offline (nepripojený) profesional

Ak chcem robit veci lepsie, musim ich robit uplne inak. Ten kto ma pozna vie, ze ja a konvencne myslenie nejdeme prilis dohromady. ...viac profesional
1. Synov účet nesmie používať na podnikanie.

2. Ak sa exekútor preukázateľne dozvedel, že sa povinný vyhýba exekúcii presmerovaním príjmov cez cudzí účet, takéto prostriedky na cudzom účte smie zablokovať.

3. Peniaze ktoré prichádzajú na cudzí účet nie sú automaticky majetkom majiteľa účtu. Aby sa stali majetkom majiteľa účtu, musel by vo vzťahu k majiteľovi účtu existovať právny titul na vznik vlastníckeho práva k finančným prostriedkom. Je krajne nepravdepodobné, že by syn mal právny titul na vlastníctvo prostriedkov, ktoré na jeho účet prichádzajú z podnikania jeho rodiča.

TAKŽE EXEKÚTOR POSTUPOVAL SPRÁVNE.
kubkokubko Podľa mňa je takýto postup logický, nemôže predsa maloletému synovi exekuovaných rodičov chodiť vyšší finančný obnos na účet. Ale zatiaľ som sa všade dočítala, že sa na takéto prostriedky nesmie siahnuť.Ďakujem za odpoveď

marleau je teraz online marleau

marleau
disponent nie je vlastník, tak by nemal, inak by prachači neprepisovali majetky na deti
kubkokubko Ďakujem za odpoveď, krásny, pohodový večer.

bodliak je offline (nepripojený) bodliak

bodliak
Ak je to pravda, že presmeroval svoje príjmy na cudzí účet, mal by sa pozrieť aj na paragrafy pod názvom Poškodzovanie veriteľa.

Hlasovalo 4 pouzivatelov

Užitočné (2)
kubkokubko, Jakubec
Neužitočné (1)
Nevhodné (1)
0
misoft Tiež pravda, lenže to už spadá pod iný paragraf..... §239 ods.1 písm.d = až 2 roky.... a exekúcii by sa aj tak nevyhol....
kubkokubko Vďaka, tak musíme z neho dostať peniaze skôr ako ho zabásnu, snáď sa to podarí, ale vzhľadom na to, že nám takto klame, tak to nevidím veľmi ružovo. Vďaka Vám všetkým za info a pomoc.

Môže exekútor pri exekúcii rodiča siahnuť na účet ich neplnoletému synovi?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.