Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Autor Jana Motyčková   07.12.17
Novela zákona o dani z príjmu , ktorá má byť účinná od 1.1.2018 bola prijatá 7.12.2017.
Predtým už bo zákon o dani z príjmu novelizovaný novelou zákona o bankách č. 279/2017 Z.z., táto v čl. VII zavádza tzv. Daňový bonus na zaplatené úroky od 1.1.2018.

Daňový bonus na zaplatené úroky.

Zavádza sa od 1.1.2018, ide o zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pri tuzemských nehnuteľnostiach. Nárok na DB na zaplatené úroky vzniká pri zmluvách o úvere na bývanie uzatvorených po 31.12.2017.
Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky :
- daňovník – žiadateľ o úver musí mať ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie najmenej 18 rokov, ale najviac 35 rokov. Rovnakú podmienku musí spĺňať každý spoludlžník;
- priemerný mesačný príjem žiadateľa (1/12) (spolu so spoludlžníkmi –v priemere) vypočítaný z príjmov (čiastkový základ dane) podľa § 5,6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie musí byť v maximálnej výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Nárok na DB na zaplatené úroky nie je, ak daňovník má poskytnutý úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere, na ktorú sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Nárok na DB na zaplatené úroky vzniká najskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

14
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Riešenie témy "Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu