Zavrieť

Porady

Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?

Ahojte,
aktuálne som SZČO (moje príjmy z podnikania nepresahujú 3.000 eur, čiže neplatím sociálne odvody, keďže môj obrat nepresiahol 5.472 eur za tento rok a ani zdravotné odvody, keďže som zamestnaný a môj zamestnávateľ platí zdravotné odvody za mňa, platím zdravotné odvody iba zo zisku z podnikania, teda zo SZČO). Od 1.1.2018 chcem prenajímať nehnuteľnosť, pričom očakávam príjem z prenájmu vo výške ca. 3000 eur, a v decembri tohto roku som vynaložil viaceré výdavky spojené so zriadením nehnuteľnosti - nábytok, poplatky za zriadenie internetu, atď., nehnuteľnosť chcem prenajímať ako fyzická osoba, a chcem sa preto spýtať nasledujúce otázky:
1. keďže som veľké výdavky na nábytok, zariadenie do bytu vynaložil v decembri 2017, je nejaká možnosť si ich uplatniť aj pre rok 2018, keďže príjmy z prenájmu nehnuteľností očakávam až v roku 2018?
2. čo si môžem dať do nákladov pri prenájme nehnuteľností, keď byt prenajímam ako FO? Poplatky správcovskej spoločnosti? Energia? Poplatky realitnej agentúre za nájdenie nájomníka? Náklady na vybavenie/zariadenie/nábytok? Poplatok za internet alebo televíziu? Čo ešte?
3. môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, keď prenajímam byt ako FO, a zároveň som aj SZČO aj zamestnanec?
4. ak predpokladám v roku obrat ako SZČO vo výške ca. 3.000 eur a príjem z prenájmu ca. 3.000 eur, celkový obrat ca. 6.000 eur, čím presiahnem hranicu 5.472 eur (čo je hranica pre tento rok, pre budúci môže byť trošku vyššia, ale aj tak rátam, že ju prekročím), som tým pádom povinný platiť sociálne odvody od júla 2019, či pre výpočet sociálnych odvodov sa zohľadňuje iba príjem z podnikateľskej činnosti, čiže príjem zo SZČO?
5. ak dosiahnem pri podnikateľskej činnosti stratu a výnos z príjmu z prenájmu, môžem si tento výnos ponížiť o aktuálne stratu v danom roku z dôvodu straty z podnikateľskej činnosti?
6. Ak som szčo aktuálne a od 1.1.2018 začnem s prenájmom bytu ako FO, je nutné i v tomto prípade nahlásiť niečo DÚ, keď budem byt prenajímať ako FO?

Ďakujem veľmi pekne
Naposledy upravil Peterxyz : 28.12.17 at 18:43
veronikasad Opráv si prvú vetu. Príjmy zo závislej činnosti nesúvisia s povinnou registráciou SZČO v SP.
Peterxyz ano, je tam chyba, ospravedlnujem sa
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  El Cid je offline (nepripojený) El Cid

  El Cid
  2. Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku- len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.
  Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti sa energiami rozumejú dodávka

  elektrickej energie,
  tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
  pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
  plynu.

  Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

  odvádzanie odpadovej vody z domácností,
  osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
  používanie výťahu,
  kontrola a čistenie komínov,
  odvoz popola, smetí a splaškov,
  čistenie žúmp,
  vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,
  internet.

  Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

  1.Výdavky na nákup zariadenia bytu áno, byt sa môže zariadiť vopred-
  Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť v príslušnom zdaňovacom období zaradenú vo svojom obchodnom majetku, len v prípade daňovníkom preukázanej skutočnosti, že hnuteľná vec je prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, je možné výdavky na obstaranie danej hnuteľnej veci, zaúčtované v účtovníctve resp. zaevidované v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, považovať za daňový výdavok. V záujme odstránenia pochybností, či je hnuteľná vec prenajímaná ako príslušenstvo nehnuteľnosti, sa daňovníkovi odporúča, aby bolo zmluve o prenájme nehnuteľnosti vyšpecifikované jej príslušenstvo. Výdavky daňovníka preukázateľne vynaložené na zariadenie prenajímaného bytu (napr. kúpu nábytku, postele, stola, stoličiek, ako aj kúpu spotrebičov, chladničky, práčky a podobne je možné uplatniť v nadväznosti na kúpnu cenu (do 1 700 eur – posudzuje sa zvlášť za jednotlivé hnuteľné veci) do daňovo uznateľných výdavkov. Uvedené sa však nevzťahuje na vstavané spotrebiče a vstavaný nábytok, ktoré pri prenajímanej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku nie je možné uplatniť do daňových výdavkov (tie sa totiž považujú za výdavky na obstaranie nehnuteľnosti, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov len pri nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku).

  4.Z pohľadu zdravotných a sociálnych odvodov, ak si prenajímateľ na prenájom bytu (nehnuteľnosti):

  - založí živnosť, považuje sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a má povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne,
  - nezaloží živnosť, nepovažuje sa za samostatne zárobkovo činnú osobu a nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej zdravotnej poisťovne.

  6. Ak daňovník prenajme byt či rodinný dom, prípadne ich časť a nie je registrovaný na daňovom úrade, musí sa zaregistrovať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nehnuteľnosť prenajal. Ak je už na daňovom úrade registrovaný, lebo podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, opakovane sa registrovať už nemusí a ani oznámiť začiatok prenájmu.

  3. a 5.Prenájom bytu (nehnuteľnosti)
  so živnosťou bez živnosti
  Uplatnenie daňových výdavkov paušálne výdavky áno nie
  daňová evidencia áno áno
  jednoduché účtovníctvo áno áno
  podvojné účtovníctvo áno áno
  Vyčíslenie daňovej straty áno nie
  Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane áno nie
  Možnosť uplatniť daňovú stratu vyčíslenú v minulých rokoch áno nie
  Pre rok 2018 to je suma 3 830,02 € a to v prípade, ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý = alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima (19.948 €).
  Peterxyz ďakujem veľmi pekne za odpoveď, chcel by som sa ešte doplňujúco spýtať:

  Bod 2.: môžeme si tu do nákladov zarátať poplatok za aktiváciu routera a poplatok za servisno-inštalačné práce servisného technika, ktorý spustil internet + televíziu, ako i mesačné poplatky za TV a internet? Ak byt vlastním zhruba od novembra 2017, a príjmy z prenájmu začnú plynúť od 1.1.2018, môžem si do daňového priznania za rok 2018 podávaného do 31.3.2019 zahrnúť i náklady na energie a ostatné služby za november + december 2017, asi zrejme nie, či sa mýlim?
  môžem si tu zarátať i náklady SSE za zapojenie bytu do distribučnej sústavy zrealizovaný v novembri 2017?
  tie Poplatky realitnej agentúre za nájdenie nájomníka - čo poviete, je to daňovo uznateľný náklad pri príjmoch z prenájmu?

  Bod 1.: super odpoveď, ďakujem - ešte jedna doplňujúca otázka, v nájomnej zmluve mám definované i príslušenstvo k bytu, nehnuteľnosť nebudem mať v obchodnom majetku, žalúzie si v tom prípade môžem taktiež uplatiť? či iba, keď ho mám v obchodnom majetku?

  Bod 6.: všetko jasné, ďakujem

  Bod 3 + 5 - super vysvetlenie, ďakujem

  Bod 4.:
  - asi som to trošku zle vysvetlil, keď som uviedol nasledovné:

  "4. ak predpokladám v roku obrat ako SZČO vo výške ca. 3.000 eur a príjem z prenájmu ca. 3.000 eur, celkový obrat ca. 6.000 eur, čím presiahnem hranicu 5.472 eur (čo je hranica pre tento rok, pre budúci môže byť trošku vyššia, ale aj tak rátam, že ju prekročím), som tým pádom povinný platiť sociálne odvody od júla 2019, či pre výpočet sociálnych odvodov sa zohľadňuje iba príjem z podnikateľskej činnosti, čiže príjem zo SZČO?"

  preto doplním:

  Ak som SZČO, a zároveň aj zamestnanec (t. j. mám príjmy zo závislej činnosti) a nedosiahnem obrat/príjmy presahujúce hranicu - pre rok 2017 - 5.472 eur, nie som povinný platiť od 1.7.2018 sociálne odvody, keďže môj obrat činí zhruba 3.000 eur.
  Keďže ale od 1.1.2018 začínam i prenajímať nehnuteľnosť, dosiahnem ďalší príjem zhruba 3.000 eur, čím prekročím uvedenú hranicu pre začatie platenia sociálnych odvodov. Moja otázka je, či aj príjmy z prenájmu sa zahŕňajú do tohto základu, keďže na webe píšu, že príjmy z prenájmu sú oslobodené od zdravotných i sociálnych odvodov? Lebo, keby sa nezaratávali do tohto základu, tak môj príjem z podnikania je iba zhruba 3.000 eur, a to by som sa zmestil do toho limitu, pri ktorom netreba SZČO-vi platiť sociálne odvody. Ak by sa však i príjmy z prenájmu zarátavali do tohto základu, tak to by som mal celkové príjmy okolo 6.000 eur, a to by som už musel platiť sociálne odvody, čo činí zhruba 150 eur mesačne, ca. 1800 eur ročne, to jest zhruba 60 % z príjmu z prenájmu, čo by už nebolo také zaujímavé.

  Ak to je tak, (čo teda stopercentne neviem, a preto sa pýtam) odporúčali by ste v takom prípade založiť sro?

  Ďakujem ešte raz veľmi pekne

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  úplne zbytočne to komplikuješ - ako szčo už základné veci (povinnosti) určite ovládaš (aj kam ktorý príjem zaradiť, aj čo je aktívny a pasívny príjem).
  a čo sa daní týka - tu máš v kocke všetko https://www.financnasprava.sk/sk/obc...lnosti-situaci
  A ešte by bolo dobré poriadne prečítať poučenie k DP (typ B)
  Peterxyz sorry, na základe toho linku som si dal tieto odpovede na otázky, len nie som si stopercentne istý, či uvažujem správne:

  Bod 2.: môžeme si tu do nákladov zarátať poplatok za aktiváciu routera a poplatok za servisno-inštalačné práce servisného technika, ktorý spustil internet + televíziu, ako i mesačné poplatky za TV a internet? Ak byt vlastním zhruba od novembra 2017, a príjmy z prenájmu začnú plynúť od 1.1.2018, môžem si do daňového priznania za rok 2018 podávaného do 31.3.2019 zahrnúť i náklady na energie a ostatné služby za november + december 2017 - áno, je to možné dať do nákladov

  môžem si tu zarátať i náklady SSE za zapojenie bytu do distribučnej sústavy zrealizovaný v novembri 2017? - áno, je to možnédať do nákladov

  tie Poplatky realitnej agentúre za nájdenie nájomníka - čo poviete, je to daňovo uznateľný náklad pri príjmoch z prenájmu? - áno, je to možnédať do nákladov

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Príjmy z prenájmu nehnuteľností, pokiaľ uvedená činnosť nie je predmetom podnikania živnostníka, nevstupuje do limitu pre povinnú registráciu SZČO v SP.
  Peterxyz super, ďakujem za odpoveď

  Ako postupovať pri prenájme nehnuteľnosti, keď som zároveň zamestnaným a keď som aj SZČO?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.