Zavrieť

Porady

Koncesionárske poplatky za dohodárov ?

Disponuje niekto rozhodnutím súdu o tom, že aj dohodári sa majú počítať do počtu pre účely platenia koncesionárskych poplatkov ?
Informačné oddelenie ( kontaktované mailom) RTVS tvrdí že maju rozhodnutia súdov a vyžadujú platbu aj za dohodárov.
Ale zákon o povinných úhradách nemá znenie v tomto zmysle.
Citujem odpoveď ktorá mi prišla:

v nadväznosti na Váš email dotýkajúci sa brigádnikov či dohodárov oznamujeme:

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 340/2012 Z.z. (ďalej len zákona)
„Platiteľ úhrady (ďalej len "platiteľ") je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,

b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.“


V konaniach o zaplatenie dlžnej úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska sa RTVS stretáva s argumentáciou žalovaných v tom zmysle, že osoby, ktoré žalovaní zamestnávajú na základe dohôd o vykonaní práce sa do počtu zamestnancov, za ktorých sú žalovaní povinní platiť úhrady za služby nezapočítavajú.
RTVS má doposiaľ k dispozícii viacero rozhodnutí, v ktorých sa súdy zaoberali uvedenou problematikou. Okresné súdy a krajský súd ako súd odvolací sa s právnym názorom RTVS stotožnili vo svojich záverečných rozhodnutiach, z ktorých vyplýva, že aj osoby zamestnávané na základe dohôd o vykonaní práce sa započítavajú do počtu zamestnancov na účely výberu úhrad za služby verejnosti.

Z výrokov súdov o zaplatenie pohľadávky za úhrady vyberáme:
....Pracovný pomer je základný typ pracovnoprávneho vzťahu založeného podľa Zákonníka práce. Je to pracovnoprávny vzťah založený na základe pracovnej zmluvy a upravený v § 41 a nasl. Zákonníka práce. Zákonník práce bližšie neustanovuje, čo sa za obdobný pracovný vzťah považuje. Avšak v nadväznosti na § 3 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. možno konštatovať, že obdobný pracovný vzťah je pracovný vzťah uzatvorený podľa zákonov ako sú napr. zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, (.....). Uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzniká podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávny vzťah a nie obdobný pracovnoprávny vzťah. V prípade „dohôd“ teda nejde o obdobný pracovný vzťah – ide o pracovnoprávny vzťah avšak mimo hlavný pracovný pomer.


Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil vyberateľ úhrady k vystaveniu predpisov za úhrady aj za zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.zbaliť
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Veronika, máš pravdu, odporujú si. Sudcovia by mali poznať zákony, ich účel aj tvorbu.

  Ak je raz v zákone veta "Na účely tohto zákona ... ", tak to isté slovo môže mať v inom zákone alebo v inej súvislosti úplne iný význam.
  Ak je raz citovaný odkaz na zákon v poznámke pod čiarou, každý právnik by mal vedieť, že podľa legislatívnych pravidiel vlády "Poznámka pod čiarou nie je súčasťou zákona".

  Nedokonalosť zákona nemožno prekrývať výkladom. Sudca môže spravodlivosť nachádzať, ale nie dotvárať zákon.

  Hlasovalo 9 pouzivatelov

  Užitočné (9)
  Anik, rigollete, Jarka 1, avalik, Sarlotka, Žabinka, veronikasad, pavol54, Tweety
  9
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Jana Motyčková Ale v tej citácii rozhodnutia súdu je napísané, že dohoda nie je obdobný pracovný vzťah. Akurát v RTVS to nepochopili - posledný odstavec 1.príspevku.
  pavol54 Ak máš pravdu tak si mi ušetrila 331eur ďakujem. (Možno skúša štátna inštitúcia vypaľovať spolieha na neznalosť ako je to u všetkých v poslednej dobe bežné)
  veronikasad Janka, dohodu si vysvetlili po svojom - ide o pracovnoprávny vzťah avšak mimo hlavný pracovný pomer. Taký pojem zákonník práce nepozná.
  slavuska takže kde je pravda? nám dnes prišla výzva z RTVS že nás upozorňujú že dohodári sa ZAPOČÍTAVAJÚ
    zbaliť

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Nie som právnik, len sa mi zdá, že si v tom stanovisku odporujú.

  Zákon o koncesionárskych poplatkoch hovorí

  b) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.“

  Dohody predsa patria pod IX. časť Zákonníka práce - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Tiež riešim podobný prípad - zamestnávatel s dvomi zamestnancami prijal od 1.1.2018 dohodára. Dnes som našla tému na Porade, písala som na infolinku RTVS - som zvedavá na odpoveď. Bola som presvedčená, že môj zamestnávatel koncesionárske poplatky platiť nemusí.

  Dnes som dostala z RTVS veľmi výstižnú odpoveď. Som zvedavá, či doplnia aj na základe ktorého zákona.

  Dobrý deň,

  áno, od 1.6.2017 sa započítavajú aj dohodári.
  -------------
  Tu je dnešná mailová odpoveď

  Platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je v zmysle ustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 340/2012 Z.z. (ďalej len zákona) zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ, koniec citácie z uvedeného zákona.

  Zákonník práce upravuje pracovnoprávne vzťahy a závislú prácu v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb, pričom priamo nevymedzuje pojem pracovného pomeru ako základného druhu pracovnoprávneho vzťahu. Podľa § 41 Zákonníka práce a nasl. je pracovný pomer definovaný ako pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah založený na základe pracovnej zmluvy, ktorý spočíva v minimálnej osobnej závislosti a podriadenosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Týmito vzťahmi sa odlišuje pracovnoprávny vzťah od iných druhov právnych vzťahov, najmä od obchodných vzťahov a občianskoprávnych vzťahov.

  Ako z uvedeného vyplýva obdobný pracovný vzťah možno považovať za závislú prácu, vykonávanú nielen v pracovnom pomere, ale aj na základe iných dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, avšak upravených výlučne v Zákonníku práce (dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.)

  Podľa usmernenia výrokov jednotlivých súdov s poukazom na § 41 Zákonníka práce a nasl. sa do počtu zamestnancov za účelom platenia úhrady za služby verejnosti podľa § 3 písm. b) zákona č. 340/2012 Z.z. zarátavajú aj zamestnanci pracujúci na dohodu (všetky druhy zmlúv).

  Odbor výberu úhrad

  email: uhrady.zam@rtvs.sk
  tel.: +421 2 323 333 22
  Naposledy upravil veronikasad : 18.01.18 at 14:25

  Hlasovalo 7 pouzivatelov

  Užitočné (7)
  Mária27, ErikaDP, Sarlotka, Žabinka, KloferHladny, Janiela, pavol54
  7
  10 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  pavol54 Vieš aký je problém? že deň pred nástupom musela byť odoslaná prihláška DOVP (PP ALEBO NP) ak nenastúpil, čo je bežné u momentálne zaostalých, už ho máš je v evidencii (jeden deň) a platíš
  veronikasad Ak nenastúpil, predsa stornujes prihlášku a neplatis.
  pavol54 Ale ty len účtuješ že? Ja to viem lenže v chode firmy buď riešim pracovnú náplň prítomných, alebo dôvody neúčasti tých čo sa im (väčšinou) robiť nechce.
  veronikasad Nepochopila som tvoju odpoved. A co im teda vykazes na ten deň keď neprišli do práce? Agenda okolo absencie je jednoduchšia ako storno prihlášky?
  pavol54 DOVP NP - nič. Až na konci úlohy. napr 12 spravím prihlášku, lebo chce nastúpiť 13, ale príde až 20 buď mu dám prácu, alebo poviem nech príde keď nebude pršať. Odrobí si za sezónu 5 alebo 20 hodín a buď povie že už nepríde a ukončím odhláškou alebo ho vyúčtujem a ukončím odhláškou SP. SP nezaujímajú ktoré kalendárne dni bol, horšie je to s prihlasovaním a odhlasovaním na ZP
  veronikasad Neprihlasuj na nepravidelný príjem, ale pravidelný. Do ZP vykazes len dni kedy skutočne pracoval.zdravotne poistenie si musí dohodár poriešiť sám, ak nemá iného platiteľa poistného.
  pavol54 Aký je rozdiel medzi PP NP ? lebo ak má napr výkonovú normu odpracovanú v hodnote 32 hod, tak som ich dával na posledné 4 dni rovnako aj prihlášku a odhlášku na ZP. Lenže vlani sa jednej tá benevolentnosť nevyplatila mal zmluvu na DOVP dlhšie. lebo od mája je zmena pre evidovaných na upsvar
  veronikasad Doplnila som odpoveď
  veronikasad Doplnila som dnešnú odpoveď, s ktorou nesúhlasím a ideme si "dopisovať" ďalej.
  ErikaDP veronikasad,
  prosim mate nejaké nové informácie ohľadne stanovicka Rtvs za dohodárov?
    zbaliť

  rigollete je offline (nepripojený) rigollete

  rigollete
  Myslím, že pôvodne nebolo v pláne vyberať poplatky aj za "dohodárov":

  Tvorca zákona sám v Dôvodovej správe k zákonu č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov uviedol k § 6:
  Sadzba úhrady platiteľa, ktorý je zamestnávateľom sa odvíja od počtu jeho zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, t. j. do počtu sa nezapočítavajú zamestnanci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Platiteľom nie je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako troch zamestnancov v pracovnom alebo služobnom pomere a pre kategóriu zamestnávateľov od 3-9 zamestnancov sa navrhuje základná sadzba úhrady, čím sa sleduje minimalizácia finančnej záťaže najmenších zamestnávateľov a tzv. rodinných podnikov.
  http://www.najpravo.sk/dovodove-spra...-2012-z-z.html

  Hlasovalo 6 pouzivatelov

  Užitočné (6)
  KloferHladny, ErikaDP, Tweety, Žabinka, pavol54, Mária27
  6
  7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  pavol54 To len debil mohol vymyslieť že za zamestnanca ktorý je celý deň na poli sa platí koncesia
  vicktor pavol54: To len debil mohol vymyslieť...
  Ty si este nevidel / nepocul o prenosnom televizore?
  Mária27 Dôvodová správa sa považuje za zdroj práva.
  KloferHladny A pôvodne to tak aj na svojej stránke ( RTS) mali. Niekde to ešte budem mať odložené. A teraz bez toho aby sa menil zákon to vykladajú inak ? A od kedy tento výklad platí ? Retroaktívne ?
  veronikasad Dnes mi prišla odpoved z RTVS, že od 1.6.2017 sa dohodári započítavajú. Viac zatial neuviedli, som zvedavá na doplnenie na základe čoho.
  ErikaDP Veronikasad, ak Ti pride upresňujuca odpoved na zaklade čoho, tak prosim daj vedieť na poradu čo odpísali .
  Ja som žiadala judikaty rozhodnutia sudov na kotre sa odvolavaju, napísali mi toto:
  Napr.
  - sp. zn. 14C/340/2014
  - sp. zn. 4Cb/66/2014
  Krajský súd v Prešove v bode 15 Uznesenia 2Cob/71/2015
  - sp. zn. 13C/357/2014
  - sp. zn. 7C/337/2015
  - sp. zn. 14Cb/131/2014....atď.

  Ja sa la v tom neviem nejako zorientovat - vo vyhladavaní súdnych rozhodnuti. Sanžila som sa najst ten 2Cob/71/2015 , ale taký dsa nedá najst, ono je to v zozname rozhodnutí už pod číslom nasledujúceho rohodnutia, kotrým riešili zrušenie rozhodnutia prvej inštancie.
  skuste poradaci čo sa vyznate v čitani rozhodnutí sudov pozriet toto rozhodnutie:

  https://obcan.justice.sk/content/pub...0-ab74ad3a2c7a

  Myslim že samotný súd si v tomto rozhodnutí odporuje,
  lebo v bode 13) cituje Zakonník práce kde sa hovori o pracovnom pomere,
  ale v pode 22) sa odvolava na to ýže sa platí "za zamestancov " - čo je nepresná formulacia,
  Pozrite ale aj na body 7 a 26
  lebo tam sa rozsudok odvolava na to, že odvolací sud zrušil rozhodnutie prvostupňového sudu v tom že v prípade dohôd nejde o obdobný pracovný vzťah, ale podľa odvolacieho súdu s obdobným pracovným vzťahom su aj dohody mimo pracovného pomeru ... a zaujimava veta: lebo zamestavatel kotorý zamestnava v pracovnom pomere by bol diskriminovaný. Toto ja la nejaké divné prekrúcanie, doteraz bolo vždy vykladané že dohody nie sú obdobným pracovným vsťahom.
  Mária27 Súdy zverejnia zvyčajne len dobré rozhodnutia. Ak je rozhodnutie svojvolné, prekrúcajúce zákon a pod., také nezverejnia. mali by sme ich začať zverejňovať ako účastníci konania - aj s menami sudcov.
    zbaliť

  Idiotka je offline (nepripojený) Idiotka

  Idiotka
  Predminulý rok sa mi podarilo vyhádať vrátenie koncesionárskeho poplatku, ale trvalo to tuším 6-9 mesiacov, a to sme mali a máme iba d o h o d á r o v a jedného v HPP. Takže to určite nepočítali dohodárov do pracovného vzťahu v zmysle Zákonníka práce.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  zuzana Tu je článok a tam je uvedené, že dohodári sa tam nepočítajú.
  https://www.finance.sk/180457-konces...atky-pre-rtvs/
  ErikaDP ano, takýto výklad je na internete vo viacerých linkoch, ale RTVS to vykladá inak, t.j. výklad na internete nie je právne záväzný, nie je to ani stanovisko vyberateľ úhrad, t.j. sice s ním súhlasíme, tak isto si to vysvetlujeme aj my, je v súlade so znením zákona, ak nejaký zamestnávateľ narazí na portál www.finance.sk tak sa bude tým riadiť, ale len do momentu kedy o RTVS osloví že má nedoplatok, lebo mu započítali aj dohodárov ...
  vicktor Kazdy riaditel STV ma iniciativu zvysovat koncesionarske poplatky.
  Je celkom mozne ze ustne prikazal pytat aj za dohodarov, hoci vie ze je to navyse, ale ved peniaze nesmrdia. Niekto sa vyhada, ale vacsina zaplati.
    zbaliť

  Benko je offline (nepripojený) Benko

  Benko
  Roky si myslím, že za dohodárov sa neplatí a včera mi prišlo, že zaplať za dohodárov lebo budú vymáhať. Ide ma trafiť, lebo ak postúpia tú nespravodlivú pohľadávku, budem mať 10 rokov opletačky. Prosím vás ako ste to vyriešili?

  valeriam je offline (nepripojený) valeriam

  valeriam
  Práve niečo podobné riešim s RTVS- máme 9 zamestnancov na riadnu zmluvu, z toho jedného dohodára a troch zamestnancov, ktorí majú okrem pracovnej zmluvy aj dohodu. Takže 9 ľudí na 12 pracovných vzťahov. Keď som namietala, že jeden pracovník používa svoje uši iba 1x, aj keď má dve zmluvy, dostala som odpoveď:

  odpoveď na Vašu otázku Vám dáva priamo ustanovenie § 3 písm. b) zákona č. 340/2012 Z,.z.: platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva.....

  V zmysle § 50 ZP: "Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom, len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu, práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne".

  Vy zamestnávate 13 zamestnancov (vrátane dohodárov či brigádnikov) s určitým druhom pracovnej zmluvy, ale s inou pracovnou náplňou, a za každú osobu s takto uzatvorenou zmluvou odvádzate odvody do Soc. poisťovne, akoby to bola ďalšia osoba, preto aj Soc. poisťovňa eviduje 13 zamestnancov a nie jedného s dvomi zmluvami.

  Dôležitý je počet zamestnancov, ktorý uvádzate v mesačnom výkaze a k nej náležiacej prílohy, ktorú posielate do Sociálnej poisťovne.

  Nebránim sa započítavať dohodára do počtu zamestnancov, ale iba ak má jeden pracovný pomer. Môžeme sa ešte nejak inak brániť, alebo to nemá zmysel?
  Naposledy upravil valeriam : 23.03.18 at 12:42
  ErikaDP Informácia z 3.1.2019 : RTVS má "nový výklad" ich náhľadu na povinnosť platiť konces.popl. za dohodárov. Na ich webe v otázkach a odpovediach sa už nenachádza výklad že dohodár sa započítava do počtu zamestnacov. Po telefonáte do RTVS mi bolo povedané že od novembra 2018 ich právne oddelenie má výklad že dohodári sa nezapočítavajú. T.j. právne oddelenie sa dostalo do súladu so znením zákona a s tým ako to prezentovali do konca roku 2016. POZOR, tí zamestnávatelia čo boli pod hrozbou sankcí donutení v roku 2017 a 2018 zaregistrovať sa na platenie resp, na inú sadzbu z dôvodu započítania dohodárov toto musia zmeniť oznámením zmeny, lebo vraj sa to neudeje automaticky ( čo by bolo logicke že sami napravia chybu) ... Takže ak nechcete naďalej platiť aj za dohodárov, ohláste zmenu ( aj keď je to byrokratický nezmysel, lebo za dohodárov sme platili neopodstatnene, bez právneho dôvodu, ale bolo by asi problematické naťahovať sa s RTVS )

  Koncesionárske poplatky za dohodárov ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.