Zavrieť

Porady

Stretli ste sa niekto s tym ze vás vyzval statisticky úrad na dotazník o vašich rodinných príjmoch?

Ja som sa s tym stretla prvý krat .prislo nam domov písomne upozornenie ze nás v najbližších dňoch navštívi pracovníčka stat.uradu a ze jej musime odpovedať na nejaké otázky o príjmoch. Sa bojíme aby na nás neposlali kontrolu nakoľko som SZČO.
Naposledy upravil ivka70 : 19.04.18 at 18:22
Mila123 teda........čo sa dá pospájať dokopy .......
veronikasad Možno sa má coho bat, ak nepriznáva príjmy z podnikania v DP a uvedie ich štatistickému úradu ....
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Statisticky urad aktualne finisuje so statistickymi vykazmi pre firmy.
  Ak by vas ako firmu vyzvali, ste povinni spolupracovat podla zakona.
  O tom, ze by niekto chodil po domacnostiach a zistoval prijmy, okrem casu scitania ludu, neviem.
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  alaya1 chodia,. aj u nas chceli
  veronikasad Ivka, pozri tu, aktuálne prebieha takéto štatistické zisťovanie vo viacerých mestách na SK

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=...EvlZALXJqa2-y5
  ivka70 Takze moze prist aj do domacnosti dobre vediet
  veronikasad Môžu, ale zrejme na to dopredu upozorňujú.
  alaya1 aj nam to oznamili len takto http://presov.dnes24.sk/presovcania-...ave-vam-296941, ale nikde nie je uvedene, ze to musim aj zverejnit.
    zbaliť

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  zakon o statnej statistike


  § 14

  Štatistické zisťovanie u fyzických osôb
  V štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa môžu zisťovať údaje o

  a) mene a priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a štátnom občianstve,

  b) podnikateľskej činnosti,

  c) nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté, a o výnosoch z nich,

  d) výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži produkčným funkciám poľnohospodárstva,

  e) poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,

  f) technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,

  g) sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov o zmenách miesta, druhu a dĺžky ich pobytu,

  h) životnej úrovni,

  i) štruktúre príjmov a výdavkov domácností,

  j) úrovni bývania,

  k) štruktúre a objeme spotreby potravín,

  l) doplňujúcich funkciách trhu práce,

  m) spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a v dlhšej periodicite,

  n) informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.3d)

  § 18

  Spravodajské jednotky
  (1) Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.

  (2) Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára a poskytnúť spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom sídle prístup na podávanie elektronických formulárov. Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle.

  (3) Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom podľa odseku 5.

  (4) Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním.

  (5) Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje požadované na štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom elektronických formulárov štatistických zisťovaní podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona.4a)

  (6) Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.

  (7) Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.

  (8) Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva.5)

  Pokuty
  § 32

  (1) Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do

  a) 3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou,

  b) 1 660 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných štatistických údajov,

  c) 665 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 3 a 8.

  (2) Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štatistické zisťovanie.

  (3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia príslušná na jej uloženie porušenie povinnosti zistili, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

  (4) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

  (5) Na uloženie pokuty je príslušný úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia, ktorá vykonáva štatistické zisťovanie a voči ktorej má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.

  (6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
  Naposledy upravil avalik : 19.04.18 at 23:13
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  misoft Môj názor: ak požiadajú o to FO - občana - ten má právo to odmietnuť.
  Ovšem - tzv. spravodajská jednotka (môže to byť firma, spoločnosť, s.r.o.....) tí už sú "povinní" dať informácie.
  Jednoducho - ja ako FO, občan nemusím sa na tom podieľať a ŠÚ (teda štát) nemá právo ma za to trestať.
  Štát je ho*no do toho, aby podľa §14 niečo o mne zisťoval. Je to moje súkromie. Štatistický úrad nemôže prekračovať základné práva dané ústavou.
  avalik FO - nepodnikatel moze byt tiez spravodajska jednotka, nemoze odmietnut spravodajsku povinnost - zvýraznila som v texte
  alaya1 My ako domacnost sme odmietli a ziadna pokuta neprisla.
  avalik citaj s porozumenim "... mozno ulozit pokutu ..."
  alaya1 Ja som to precitala, len som uviedla, ze sme pokutu nedostali.
    zbaliť

  Stretli ste sa niekto s tym ze vás vyzval statisticky úrad na dotazník o vašich rodinných príjmoch?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.