Zavrieť

Porady

Nariadenie GDPR účinné od 25.5.2018 - ochrana osobných údajov - sprísnenie kritérií

akým spôsobom budete riešiť toto nové nariadenie - potrebné dokumenty si spracujete sami, alebo využijete dodávateľskú firmu ? otvorila som túto debatu, z dôvodu, že nové nariadenie sa týka takmer každého podnikateľa a mnohí nemajú o tom ani poňatia, hoci pokuty sa šplhajú až do výšky ..........

pre istotu
Naposledy upravil hanelie : 26.04.18 at 14:53
Ing. Ľubomír Janoška nie je moc pekné, že si vymazala text, na ktorý reagoval misoft, mohla si ho radšej prečiarknuť
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  S tým celosvetovým HDP - sranduješ? Nepravda! Je to až do 20 mil. €, alebo 4% CELOROČNÉHO obratu spoločnosti/firmy!!!!!!!!! (vyššia z možností).
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/s...jov-reakcia-na

  Navrhované znenie zákona o ochrane osobných údajov, toho času v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pokiaľ ide o výšku pokút reflektuje na článok 83 ods. 2 nariadenia. Zdôrazňujeme, že úrad pri ukladaní pokút podľa § 111 ods. 1 navrhovaného znenia zákona o ochrane osobných údajov bude musieť, tak ako aj podľa terajšieho zákona o ochrane osobných údajov, vždy zohľadniť pri ukladaní správnej pokuty a rozhodovaní o jej výške všetky relevantné skutočnosti, ako napríklad povahu konkrétneho porušenia, zodpovednosť (prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, či iného subjektu) a súčinnosť týchto subjektov poskytnutú úradu.
  V zmysle navrhovaného znenia § 109 zákona o ochrane osobných údajov môže úrad za porušenie zákona uložiť subjektu správnu pokutu (konkrétnu sumu EUR) vo výške od 0 EUR do 10 miliónov EUR alebo 20 miliónov EUR. V prípade, ak úrad ukladá správnu pokutu podniku, táto v závislosti od zisteného porušenia môže byť uložená v maximálnej výške do 10 alebo do 20 miliónov EUR alebo sa pokuta pre podnik určí na základe výpočtu 2% alebo 4% jej celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok a podniku sa udelí tá pokuta (pevná suma alebo vypočítaný obrat v %), ktorá je vyššia.

  Je tiež potrebné dodať, že pokuta je vždy uložená subjektu až po dôkladnom posúdení konkrétneho prípadu a zohľadnení všetkých okolností v rámci správneho konania. Pokuta je úradom uložená v prípade, ak ide o najvhodnejšie riešenie v danom prípade, t.j. nie každé porušenie zákona zakladá ihneď povinnosť uloženia pokuty úradom. Úrad, tak ako doteraz, tak aj po účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov, bude môcť ukladať pokuty iba v súlade s právnym poriadkom a na základe zohľadnenia všetkých skutočností konkrétneho konania sa týkajúcich.

  Úrad, ak už k uloženiu pokuty v rámci konania pristúpi, bude ju ukladať aj s ohľadom na ekonomickú silu subjektu. Nie je cieľom uloženia pokuty úradom v súčasnosti a ani nebude pri jej ukladaní podľa navrhovaného zákona o ochrane osobných údajov, aby bola likvidačná, mala by však mať preventívny a odstrašujúci charakter.
  Pretože - ak by sa to rátalo (ako si písala) podľa CELOSVETOVÉHO HDP - tak toľko by ani štátny rozpočet nestačil!

  Tu sa pozri a spočítaj HDP krajín (i tak nie sú všetky) a dostaneš takú sumu, až sa ti oči pretočia...

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam...1ceho_produktu

  (a to je len odhad!)
  hanelie misoft - zabudla som dať smajlíka veď už len suma 20 000 000 je k popukaniu - alebo si myslíš, že mocným sa niečo stane ?
  Ing. Ľubomír Janoška Pokuty počítané z obratu holdingu sa uplatňujú vtedy, keď vedenie holdingu poruší Nariadenie GDPR a to porušenie sa prejaví aj u dcérskych spoločností. Napríklad tým, že európske dáta uloží bez mimoriadnych opatrení v Indii. Alebo v USA.
  Ak dcérska spoločnosť poruší Nariadenie GDPR, bude pokutovaná "primerane" ujme, ktorú spôsobila fyzickej osobe alebo fyzickým osobám a obrat holdingu s tým nemá nič spoločné.
  Na "primeranosť" existuje špeciálne stanovisko pracovnej skupiny EK, ktorá má kompetenciu dávať záväzné stanoviská k ochrane súkromia. Plus podobné stanovisko ÚOOÚ SR.

  demeter je offline (nepripojený) demeter

  demeter
  Povinnosť vypracovania dokumentu GDPR musia mať aj SZČO, platci DPH ktorý nemajú žiadnych zamestnancov?Ďakujem.
  Ing. Ľubomír Janoška 26.04.18 14:59 priradil do Porady

  Nariadenie GDPR účinné od 25.5.2018 - ochrana osobných údajov - sprísnenie kritérií

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.