Zavrieť

Porady

neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?

Dobrý deň. Učím 12 rokov v materskej škole, mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa predškolská a elementárna pedagogika + 1. atestačná skúška a poberám príplatok za 6O kreditov, ktoré som dosiahla vzdelávaním, som zaradená v 10 platovej triede. Uvažujem nad zmenou profesie, nad prácou asistenta učiteľa na 1. stupni. Otázka znie, do ktorej platovej triedy by som bola zaradená? Bol by mi uznaný kreditový príplatok a atestácia? Vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  553/2003

  § 5

  (11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise8) ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu.11aa) Na vedúceho pedagogického zamestnanca a na vedúceho odborného zamestnanca sa odsek 2 nevzťahuje.  11aa) § 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.


  v zákone č. 317/2009 o pedag. zamestnancoch ... nájdeš kategórie a podkategórie pedag. zamestnancov, kariérový stupeň, kreditový systém, kvalifikačné predpoklady
  + vyhláška 437/2009 - príloha časť XVII. Pedagogický asistent

  neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.