Zavrieť

Porady

Vnútorné žalúzie v prenajatej budove

Firma si dala namontovať vnútorné hlinikové žalúzie na oknách v prenajatej budove. Žalúzie sú upevnené na strope nad oknom. Na faktúre je uvedený počet kusov(12), rozmery, ale cena je stanovená jednou sumou spolu s montážou 85 000,-
Ako učtovať o tejto dodávke? /1 ks stojí približne 7000,- Sk, lebo sú masívnejšie/. Dať to do spotreby ako krátkodobý majetok alebo učtovať ako technické zhodnoteńie prenajatého hmotného majetku? Dvaja auditori mali rozdielný názor. Čo Vy Poraďaci? O aký predpis sa oprieť?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Jara je offline (nepripojený) Jara

  Jara
  Rozdielny názor možno len preto, lebo ide o vysokú sumu. Myslím, že technické zhodnotenie to určite nieje, skôr ide o modernizáciu, ale ani to nie, pretože to by bolo keby sa vynovil vzhľad okien ap. Asi by som to dala do spotreby. Veď 1 kus stojí 7000,-

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  azla
  Firma si dala namontovať vnútorné hlinikové žalúzie na oknách v prenajatej budove. Žalúzie sú upevnené na strope nad oknom. Na faktúre je uvedený počet kusov(12), rozmery, ale cena je stanovená jednou sumou spolu s montážou 85 000,-
  Ako učtovať o tejto dodávke? /1 ks stojí približne 7000,- Sk, lebo sú masívnejšie/. Dať to do spotreby ako krátkodobý majetok alebo učtovať ako technické zhodnoteńie prenajatého hmotného majetku? Dvaja auditori mali rozdielný názor. Čo Vy Poraďaci? O aký predpis sa oprieť?
  Podľa mňa je potrebné vychádzať z pokynu MF SR č. 3400/1998-62 na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (FS 3/1998) , ktorý sa zaoberá problematikou budov a stavieb a ich rozčlenenia na časť stavebnú a časť technologickú. Tento pokyn je platný aj po nadobudnutí účinnosti zákona č. 366/1999 Z. z. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  V čl. I bode 1 pokynu sú uvedené niektoré príklady vybavenia stavby, ktoré sú jej súčasťou a odpisujú sa spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine. Pod položkou 1.15 sa uvádza:
  "1.15 Okenice, mreže, rolety, žalúzie, markýzy, automatické dvere a vráta "
  Toto technické vybavenie sa stáva súčasťou stavby - jej technickým zhodnotením v zmysle § 29 ZDP - aj v prípade, ak sa na stavbe namontujú dodatočne. (Dodatočná montáž žalúzií spĺňa znaky modernizácie v zmysle § 29 ods. 5 ZDP).
  Keďže montáž žalúzií spĺňa podľa všetkého všetky podmienky pre technické zhodnotenie (žalúzie sa posudzujú ako súčasť stavby nie samostatný technologický celok, sú modernizáciou stavby a ich celková hodnota vrátane montáže v úhrne za zdaňovacie obdobie presahuje 30 000,- Sk), mala by sa po písomnom súhlase prenajímateľa odpisovať ako iný majetok v zmysle § 22 ods. 6 písm. d) ZDP, a to v zmysle § 24 ods. 2 ZDP v rovnakej odpisovej skupine, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok.

  Vnútorné žalúzie v prenajatej budove

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.