Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení

Autor Iveta Matlovičová   19.09.18
Na určenie sumy pokuty platí Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne schválený generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Suma pokuty pri porušení jednotlivých povinností sa určí v závislosti od rozpätia sadzby podľa Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne pri zohľadnení závažnosti porušenia povinnosti. Od 1.8.2018 je na základe príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2018 schválený nový Sadzobník pokút - prijaté navýšenie pokút sa týka len zamestnávateľov (platiteľov poistného).


Prihlásenie zamestnanca do registra sociálnej poisťovne
Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa zvýšila od 1. 8. 2018 na 16,60 eur za každý deň omeškania (do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur). Najnižšia sadzba pokuty zostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura. Ak zamestnávateľ zamestnanca do registra poistencov neprihlásil vôbec, môže mu Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania (do konca júla 2018 bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eur za každý deň omeškania). Najnižšia sadzba pokuty sa zvýšila o dvojnásobok, a to zo sumy 0,30 eur na 0,60 eur za každý deň omeškania.


Predkladanie výkazov poistného a príspevkov do sociálnej poisťovne
Pokuty za nepredloženie výkazu alebo aj za predloženie výkazu, ale po lehote, sa takisto zvýšili. Pri predložení výkazu po lehote splatnosti poistného môže byť výška pokuty uložená v rozpätí od 5 eura do 1 330 eura (do konca júla 2018 mohla byť pokuta uložená od 1,60 eura do 663,80 eura). Ak výkaz predložený nebol vôbec, môže byť výška pokuty uložená v rozpätí od 10 eura do 3 320 eura (do konca júla 2018 mohla byť pokuta uložená od 3,30 eura do 1 659,70 eura). Pokuta za predloženie výkazu, ktorý nebol predložený v zákonom predpísanej forme, sa nezmenila.


Celý nový sadzobník pokút nájdte tu:https://www.socpoist.sk/poistne-a-pokuty/55439s

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení

Riešenie témy "Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení

Riešenie témy "Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení

Riešenie témy "Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu