Zavrieť

Porady

GDPR-Školenie oprávnených osôb, musí sa obnovovať?

Popis problému: vo firme zabezpečuje všetko okolo GDPR externá spoločnosť. Prebehlo všetko, čo súvisí s kontrolou, školením atď.- všetko v mesiaci jún 2018. Zároveň zástupcovia externej spoločnosti oznámili oznámili, že školenie oprávnených osôb bude znova približne o rok, teda cca máj, jún 2019. Nikde som sa nedočítal o tzv. periodicite školení. Na prvom školení obdržali všetci úspešní certifikát. Vie niekto poradiť, či je postup správny ? V zákone som sa nedočítal, ale možno je to niekde skryto aj uvedené. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  willma je offline (nepripojený) willma

  willma
  6.Zo základných pojmov vymedzených v nariadení a zákone č. 18/2018 Z. z. vypadol pojem oprávnená osoba a v tomto kontexte sa v texte nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. nenachádza ani tzv. „poučenie oprávnenej osoby“; znamená to, že už prevádzkovateľ a sprostredkovateľ nemá alebo nemôže poúčať svojich zamestnancov alebo osoby, ktoré pre neho spracúvajú osobné údaje?


  Je pravdou, že pojem oprávnená osoba a poučenie oprávnenej osoby z textu nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. takmer vypadli, napriek tomu nariadenie a zákon č. 18/2018 Z. z. aj naďalej ukladajú prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi povinnosť poveriť a dávať pokyny osobám, ktoré pre nich spracúvajú osobné údaje.  Radi by sme dali do pozornosti čl. 32 ods. 4 nariadenia na základe ktorého „Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.“.  Vyššie citované ustanovenie znamená, že prevádzkovateľ/sprostredkovateľ je povinný usmerniť fyzické osoby pre neho osobné údaje spracúvajúce. Domnievame sa, že teraz používané poučenie oprávnenej osoby možno používať aj naďalej, nakoľko jeho základným významom je poskytnúť danej poučenej osobe – napríklad zamestnancovi informácie, ako má s osobnými údajmi pracovať, aké spracovateľské operácie má a môže s osobnými údajmi vykonávať.  Teraz zverejnené a používané poučenie podľa zákona č.122/2013 Z. z. je možné, no nie povinné, používať aj naďalej len je potrebné v texte poučenia vykonať niekoľko málo „kozmetických“ úprav: odstrániť odkaz na zákon č. 122/2013 Z. z. a zamerať poučenie na účel spracúvania osobných údajov a na spracovateľské činnosti, ktoré osoba v kontexte svojej pracovnej náplne s osobnými údajmi vykonáva, teda už poučenie nevzťahovať na stanovovanie oprávnení oprávnenej osoby s ohľadom na informačné systémy osobných údajov, ale na účely a spracovateľské činnosti, ktoré osoba – zamestnanec s osobnými údajmi v prostredí prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vykonáva. ZDROJ: UOO
  willma nie je potrebné periodické poučovanie, leda ak by sa niečo menilo, opravovalo dopĺňalo - mám na mysli prerobenie dokumentácie, nová montáž kamerového systému..

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  externa spolicnost by mala dat odkaz na konkretne ustanovenie zakona ci nariadenia o GDPR, kde su nariadene "periodicke skolenia". Tiez kazdy "certifikovany" uspesny absolvent, by ti mal dat odpoved.

  podla mna si externa firna zabezpecuje periodicitu trzieb
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Ing. Ľubomír Janoška dopĺňam, že na Slovensku nie je nikto oprávnený certifikovať súlad s GDPR... dokonca ešte ani nie je určené, kto bude udeľovať akreditácie pre certifikátorov a aké budú podmienky
  scorp Len upresňujem. Volá to "certifikát", presný text si nepamätám, ale ide o dokument, ktorý potvrdzuje školenie. Tak je to správne.
  scorp Absolútny súhlas. Business is business.
    zbaliť
  Ing. Ľubomír Janoška
  logo
  Fair Mind s. r. o.
  GDPR má takéto požiadavky na osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje (po starom "oprávnené osoby") - čl. 32 ods. 4
  4.Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
  To je spravidla splnené pracovnou náplňou a oboznámením sa s minimalistickou smernicou.

  Druhá vec je, že školenie nemôže zaškodiť, pokiaľ školiteľ vie o problematike niečo viac než školené osoby - ale keď zistia, že nevie, tak je neskoro

  GDPR-Školenie oprávnených osôb, musí sa obnovovať?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.