Zavrieť

Porady

Kontrola dokladov SVB a zákon o ochrane osobných údajov

„Vlastník má právo nahliadnuť (nech si fotí mobilom) do všetkých dokladov týkajúcich sa financií.“
Táto veta z predchádzajúcej témy ma primäla založiť novú tému.
K osobným údajom členov SVB patrí: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, miesto narodenia, telefón, mail.
Osobné údaje členov SVB môže spracúvať, spravidla odborná firma, ktorá pre SVB robí účtovníctvo (prípadne účtovník člen SVB). Firma uzavrie s SVB zmluvu o sprostredkovaní pri spracúvaní osobných údajov, podľa zákona NR SR č, 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov.
S osobnými údajmi môže nakladať aj dozorná rada SVB a predseda, ktorí aj podpíšu poučenie o spracúvaní osobných údajov členov SVB.
V tejto súvislosti sa vynára viacero problematických otázok. Môže napríklad premotivovaný „kontrolor“, bežný člen SVB fotiť doklady na ktorých je spotreba vody, tepla, nedoplatky, výpis z účtu v banke s menom aj číslom účtu jeho suseda, ktorého nemusí mať príliš v láske? ATĎ.
Poteší sa firma, ktorá robila práce pre SVB, keď sa jej zmluva o dielo objaví na internete, napríklad aj tu na Porade?
Ako je to s hromadnými mailami ?, adresy členov SVB sa ľahko môžu dostať mimo domu a byť prípadne aj zneužité.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Zo zákona: " Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky."

  Ivan, toto nie sú osobné údaje vlastníka bytu"spotreba vody, tepla" sú to spoločné údaje domu, ktoré sú potrebné v dome na spoločný účel domu, rozpočítanie nákladov na jednotlivé byty v dome, že? Neuhradené zálohové platby, nedoplatky za užívanie bytu sa tiež dotýkajú všetkých spoluvlastníkov domu, ich peňaženiek! Či nie?

  Na tie údaje má právo každý vlastník bytu, spoluvlastník domu. No nemá právo pri tých údajoch na meno, číslo bytu. Ak sa ich predsa len dozvie nemá právo ich šíriť, zverejňovať.

  Kontrola dokladov SVB a zákon o ochrane osobných údajov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.