Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Poistné szčo v r.2019

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Poistné szčo v r.2019

Autor Jana Motyčková   27.12.18
SOCIÁLNE POISTENIE
Povinne poistenou szčo v SP je tá szčo, ktorej príjem presiahne 12-násobok priemernej mzdy. Povinnosť platiť poistné do SP v závislosti od príjmu v minulom roku je v období od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roku. Ak szčo mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, povinnosť platiť poistné v závislosti od príjmu v minulom roku, je v období od 1.10. do 30.9. nasledujúceho roku.

Hranica príjmu pre posúdenie povinného poistenia szčo v SP :
Pre poistenie od 1.7.2018 (1.10.) do 30.6.2019 (30.9.) : príjem szčo v r. 2017 vyšší ako 5472 €.
Pre poistenie od 1.7.2019 (1.10.) do 30.6.2020 (30.9.) : príjem szčo v r. 2018 vyšší ako 5724 €.
Za príjem szčo, ktorý sa posudzuje voči hranici (5472 €, 5724 €) sa považuje zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmu okrem príjmu z osobnej asistencie. V daňovom priznaní je tento príjem uvedený v VI. oddieli na r.10, od tejto sumy sa odpočíta suma uvedená v príjmoch (výnosoch) v prílohe č.3 na riadku 01. Hranica príjmu 5472 €, 5724 € je platná aj pre szčo, ktorá činnosť vykonávala iba časť roka.

Vymeriavací základ sa v tomto období určí z údajov z daňového priznania za rok 2017, resp.2018 ako základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 navýšený o zaplatené poistné na povinné poistenie v SP a ZP uplatnené vo výdavkoch, deleno 1,486 a deleno 12 (mesiacov), bez ohľadu na počet mesiacov vykonávania činnosti szčo v r. 2017/2018. Do základu dane sa nezahrnie časť základu dane (výnos) z výkonu činnosti osobnej asistencie, tento sa uvádza v prílohe č.3 DP.

Minimálne a maximálne výšky poistného v r. 2019
Minimálny vymeriavací základ szčo pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne a na zdravotné poistenie je 477 € mesačne.
Maximálny vymeriavací základ szčo pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne je 6678 € mesačne.

Pri prechode z roku 2018 na rok 2019 sa mení výška platby poistného do SP iba u tých povinne poistených szčo, ktoré platili na konci roku 2018 poistné z minimálneho vymeriavacieho základu alebo z vymeriavacieho základu nižšieho ako 477 € a z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálna výška poistného povinne poistenej szčo v SP od 1.1.2019 :
- na nemocenské poistenie (4,4 %) : 20,98 €
- na starobné poistenie (18 %) : 85,86 €
- na invalidné poistenie (6 %) : 28,62 €
- do rezervného fondu solidarity (4,75 %) : 22,65 €
Minimálne poistné do SP szčo spolu : 158,11 €
Minimálne poistné szčo, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku (neplatia invalidné poistenie) : 129,49 €.
SZČO, ktoré platili za rok 2018 menšiu sumu do SP, si upravia platbu poistného za január 2019, splatnú do 8.2.2019

Maximálna výška poistného povinne poistenej szčo v SP od 1.1.2019 :
- na nemocenské poistenie (4,4 %) : 293,83 €
- na starobné poistenie (18 %) : 1202,04 €
- na invalidné poistenie (6 %) : 400,68 €
- do rezervného fondu solidarity (4,75 %) : 317,20 €
Maximálne poistné do SP szčo spolu : 2213,75 €
Maximálne poistné szčo, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku (neplatia invalidné poistenie) : 1813,07 €.
SZČO, ktoré platili za rok 2018 poistné do SP z maximálneho vymeriavacieho základu si upravia platbu poistného za január 2019, splatnú do 8.2.2019

SZČO, ktorým sa mení výška vymeriavacieho základu a poistného do SP, by mala Sociálna poisťovňa túto zmenu oznámiť do 20.1.2019

Vymeriavací základ szčo na sociálne poistenie sa kráti za kalendárne dni, kedy osoba nebola povinne poistenou szčo, kedy mala prerušené poistenie, za dobu poskytovania materského, za dobu OČR, za dobu kedy je práceneschopná alebo má nariadené karanténne opatrenie.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE
V zdravotnom poistení v r. 2019 platia szčo preddavky z vymeriavacieho základu zisteného v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2017. Pri prechode z r. 2018 na rok 2019 sa teda nemení len minimálna suma preddavku, ale szčo si musia výšku preddavkov upraviť na sumu vyčíslenú v rzzp za rok 2017.

Minimálny vymeriavací základ szčo na ZP v r. 2019 : 477 € mesačne

Minimálna výška preddavku na ZP v r. 2019 :
- pri 14 % sadzbe : 66,78 €
- pri 7 % sadzbe (preukaz ZŤP, invalidita) : 33,39 €

Minimálna výška preddavku sa nevzťahuje na
- poistencov štátu (napr. poberatelia dôchodku, študenti, poberateľ rodičovského príspevku)
- szčo, ktoré vykonávajú činnosť popri zamestnaní
Tieto szčo platia preddavok v sume vyčíslenej v rzzp za rok 2017 (bez zvýšenia na minimálnu sumu preddavku). Ak vyčíslený preddavok je nižší ako 3 €, preddavky do ZP neplatia. Ak im za rok 2017 nebolo vykonané rzzp, resp. neboli szčo a nemajú teda vyčíslený preddavok, preddavky platia vo výške, ktorú si určili v ZP (pri prihláške). Ak si určili nulové preddavky, preddavky do ZP neplatia.
V ZP nie je stanovený maximálny vymeriavací základ pre szčo.

Preddavky na zdravotné poistenie szčo neplatí (VZ sa kráti) za kalendárne dni, kedy osoba nebola szčo a za dobu poberania materského, ošetrovného vrátane OČR po 10.dni, za dobu poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenského a aj ak nárok na nemocenské zanikol po skončení podpornej doby a za dobu, kedy bola szčo vyhlásená za nezvestnú osobu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Poistné szčo v r.2019

Riešenie témy "Poistné szčo v r.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu