Zavrieť

Porady

Téma je uzavretá.
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

V roku 1968 došlo k uvoľneniu hraníc. Prakticky otvorené hranice uľahčili ďalšiu vlnu povojnovej emigrácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. V rokoch 1968 až 1971 opustilo Česko-Slovensko asi 74 000 utečencov. Toto uvoľnenie hraníc bolo však krátke a po ňom sa najmä zlepšovalo technické vybavenie. Už od roku 1966 bolo namiesto vysokého napätia v plote nízke a táto „signálna línia“ (signálka, ako ju volali pohraničníci) reagovala na dotyk (skrat alebo uzemnenie) a tak upozorňovala okamžite už na pokus o prestrihnutie alebo podlezenie plota. Navyše sa ďalej rozrástla sieť pozorovacích veží až ich celkový počet dosiahol 314.
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

<p>
&quot;bjuty smis&quot;
Počty obet&iacute; železnej opony podľa v&yacute;skumu česk&eacute;ho &Uacute;řadu dokumentace a vy&scaron;etřov&aacute;n&iacute; zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovensk&yacute;ch hran&iacute;c so Spolkovou republikou Nemecko a Rak&uacute;skom v rokoch 1948 &ndash; 1989 bolo na strane &bdquo;naru&scaron;iteľov&ldquo; &scaron;t&aacute;tnej hranice: zastrelen&yacute;ch 145 os&ocirc;b usmrten&yacute;ch elektrinou 96 os&ocirc;b utopen&yacute;ch 11 os&ocirc;b (ďal&scaron;&iacute;ch 50 os&ocirc;b bolo n&aacute;jden&yacute;ch utopen&yacute;ch v pohraničn&yacute;ch riekach) z obavy pred zatknut&iacute;m sp&aacute;chalo samovraždu 16 os&ocirc;b v d&ocirc;sledku zostrelenia, zr&aacute;žky s vojensk&yacute;m lietadlom alebo hav&aacute;rie zahynulo 5 os&ocirc;b v automobiloch havarovan&yacute;ch o pohraničn&eacute; z&aacute;tarasy zomrelo 5 os&ocirc;b m&iacute;nami v ženijnom z&aacute;tarase boli usmrten&eacute; 2 osoby na zlyhanie organizmu tesne po zatknut&iacute; zomrela 1 osoba na n&aacute;sledky zranen&iacute; sp&ocirc;soben&yacute;ch služobn&yacute;mi psami zomrela 1 osoba ochrancovia ...
Medzi obeťami boli aj napr. bratia Ma&scaron;&iacute;novci alebo aj st&iacute;han&iacute; krimin&aacute;lnici ktor&iacute; sp&aacute;chali ťažk&eacute; zločiny a chceli si zabezpečiť beztrestnosť &uacute;tekom za hranice, l<strong>ebo nie každ&yacute; bol utečenec z politick&eacute;ho presvedčenia</strong>. Elektrina V ČSSR bola vypnut&aacute; 31.12.1965 Minule som č&iacute;tal že toho &quot;chud&aacute;ka b&yacute;val&eacute;ho &scaron;kol&aacute;ka prenasledovan&eacute;ho vraha učiteľa čo policajti zastrelili v Priekope kam zarad&iacute;&scaron;? Alebo vo Franc&uacute;zsku čo podrezal učiteľa a pol&iacute;cia ho zastrelila kam zarad&iacute;&scaron;? Aj t&yacute;chto prenasledovali komunisti?</p>
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

Skús to napísať po slovensky
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft


Zlyhalo mu formátovanie - preto tie kliky-haky-baky...
0 0
bjuty smis bjuty smis

bjuty smis je offline (nepripojený) bjuty smis

To je len detail, tam zlyhalo niečo úplne iné)))
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
bjuty...a čo zlyhalo pri tomto debilovi ?
Na to som narážal, že ako sa pomaly, no iste prepisujú dejiny...
https://www.facebook.com/gustav.muri...93974557313842
0 0
kukučka kukučka

kukučka je offline (nepripojený) kukučka

Len ako reakcia, študovať to nebudem, koľko z tých mŕtvych na slovenských a koľko českých hraniciach? A taktiež emigrantov? A k tomu prepisovaniu dejín len toľko: pri oslobodzovaní našej republiky padlo niekoľko desiatok američanov a tiež niekoľko desiatok rusov. Len tých rusov niekoľko desiatok tisíc!
"Nepatrný rozdiel", že?
1 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

Mrzí ma asi som brnkol do nejakej klávesy pred odoslaním. zopakujem
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
bjuty smis
Navyše sa ďalej rozrástla sieť pozorovacích veží až ich celkový počet dosiahol 314.
Hm...a vieš o tom, že pozorovacie veže boli aj na hraniciach, ktoré smerovali do spriateľených krajín ? Čiže do Maďarska, do Poľska, a aj do ZSSR...

Keby som ich nevidel, tak ani nevravím.
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

bjuty smis
Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
31.12.1965 bola vypnutá elektrina na hraniciach ČSSR
Zastrelených bolo 145 otázka je koľko z nich bolo emigrantov z politického presvedčenia a koľko bolo ťažkých kriminálnikov ktorí utekali pred potrestaním na západ Napr. bratia Mašínovci, alebo vrahovia čo uniesli lietadlo a zastrelili pilota alebo desiatky iných? A kam zaradiť "chudáka bývalého študenta" ktorý nedávno zavraždil učiteľa v Priekope potom ho polícia zastrelila, alebo to bola iná situácia? Alebo ten migrant čo podrezal vo Francúzsku učiteľa a polícia ho chudáka zastrelila alebo situácia s migrantmi ktorí organizujú násilie v Európe a zabíjajú to sú tiež úbožiaci ktorým bolo ublížené, keď ich polícia postrieľala? Sú tí policajti vrahovia?
0 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

bjuty smis
Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
Chudáci, emigrovali za lepším kapitalistickým životom a nakoniec dostali na hraniciach "rýchly kapitalizmus", kde sa nikto s nikým "neserie".
V podstate dnešný kapitalista by povedal, že tak im treba. Silnejší a múdrejší prežijú, slabší zahynú.....
0 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

pavol54 Pozri príspevok
Mrzí ma asi som brnkol do nejakej klávesy pred odoslaním. zopakujem
Mne toto urobí vždy, keď dám rozšírené formátovanie príspevku....
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft


pavol54
Mrzí ma asi som brnkol do nejakej klávesy pred odoslaním. zopakujem
Toto sa stáva aj iným - je to jednoducho chyba v programe. I mne niekedy takto vyskočí (a potom buď píšem znova, alebo opravujem).
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

Nandrolon
bjuty smis
Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
Chudáci, emigrovali za lepším kapitalistickým životom a nakoniec dostali na hraniciach "rýchly kapitalizmus", kde sa nikto s nikým "neserie".
V podstate dnešný kapitalista by povedal, že tak im treba. Silnejší a múdrejší prežijú, slabší zahynú.....
Ako som písal niektorí kriminálnici pred útekom tu zanechali krvavú stopu(zabitých civilov) a o utrpenie pozostalých sa nikto nezaujíma?
0 0
Nandrolon Nandrolon

Nandrolon je offline (nepripojený) Nandrolon

pavol54
Nandrolon
bjuty smis
Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
Chudáci, emigrovali za lepším kapitalistickým životom a nakoniec dostali na hraniciach "rýchly kapitalizmus", kde sa nikto s nikým "neserie".
V podstate dnešný kapitalista by povedal, že tak im treba. Silnejší a múdrejší prežijú, slabší zahynú.....
Ako som písal niektorí kriminálnici pred útekom tu zanechali krvavú stopu(zabitých civilov) a o utrpenie pozostalých sa nikto nezaujíma?
Osobne by som to zaviedol aj teraz.
Slušný človek neuteká, ak sa chcel narodiť inde, bohužiaľ, musí dúfať v reinkarnáciu a teda si mal hodiť slučku.
Tých vrahov mali kántriť o sto šesť.
Ja si tiež poviem, že nechcem mať iba milión eur :-)))))))))))))) ale miliardu. Tak mám ísť lúpiť a vraždiť?
Žijem s tým, čo mi osud nadelil ak sa mi nepáči, vždy je tu možnosť samovraždy.
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Treba však rozlišovať, kto a prečo utekal. Zlodej, vrah a iný grázel - len preto, aby ho nečapli a nešiel spravodlivo sedieť. Ale taký obyčajný občan, ktorý si neopatrne hubu otvoril preto, aby nešiel nespravodlivo sedieť, len za to, že mu "ušla" z huby pravda.
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

Nandrolon
pavol54
Nandrolon
bjuty smis
Počty obetí železnej opony podľa výskumu českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu[31]. Pri pokuse o prechod česko-slovenských hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom v rokoch 1948 – 1989 bolo na strane „narušiteľov“ štátnej hranice:

zastrelených 145 osôb
usmrtených elektrinou 96 osôb
utopených 11 osôb (ďalších 50 osôb bolo nájdených utopených v pohraničných riekach)
z obavy pred zatknutím spáchalo samovraždu 16 osôb
v dôsledku zostrelenia, zrážky s vojenským lietadlom alebo havárie zahynulo 5 osôb
v automobiloch havarovaných o pohraničné zátarasy zomrelo 5 osôb
mínami v ženijnom zátarase boli usmrtené 2 osoby
na zlyhanie organizmu tesne po zatknutí zomrela 1 osoba
na následky zranení spôsobených služobnými psami zomrela 1 osobaochrancovia ...
Chudáci, emigrovali za lepším kapitalistickým životom a nakoniec dostali na hraniciach "rýchly kapitalizmus", kde sa nikto s nikým "neserie".
V podstate dnešný kapitalista by povedal, že tak im treba. Silnejší a múdrejší prežijú, slabší zahynú.....
Ako som písal niektorí kriminálnici pred útekom tu zanechali krvavú stopu(zabitých civilov) a o utrpenie pozostalých sa nikto nezaujíma?
Osobne by som to zaviedol aj teraz.
Slušný človek neuteká, ak sa chcel narodiť inde, bohužiaľ, musí dúfať v reinkarnáciu a teda si mal hodiť slučku.
Tých vrahov mali kántriť o sto šesť.
Ja si tiež poviem, že nechcem mať iba milión eur :-)))))))))))))) ale miliardu. Tak mám ísť lúpiť a vraždiť?
Žijem s tým, čo mi osud nadelil ak sa mi nepáči, vždy je tu možnosť samovraždy.
Neviem či by na ukrajinskej teraz najstráženejšej hranici dávali pusinky vyzbrojeným migrantom
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
misoft

pavol54
Mrzí ma asi som brnkol do nejakej klávesy pred odoslaním. zopakujem
Toto sa stáva aj iným - je to jednoducho chyba v programe. I mne niekedy takto vyskočí (a potom buď píšem znova, alebo opravujem).
Ak sa bavíme o písaní cez počítač, tak chyba je jednoznačne na strane pána veľkomožného majiteľa stránky, ergo Richarda.

Ak formátovanie v jednom prehliadači ide a v druhom nie, tak kde inde môže byť chyba ?
Lebo v Opere, ktorú nie jeden neuznáva, formátovanie funguje, no v iných prehliadočoch to tak nie je. Ale šak jasné, lepší je ten prehliadač, kde vyskakuje viac reklám, čiže je aj vyšší profit...
Proste aký pán, taký krám...
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

misoft
Treba však rozlišovať, kto a prečo utekal. Zlodej, vrah a iný grázel - len preto, aby ho nečapli a nešiel spravodlivo sedieť. Ale taký obyčajný občan, ktorý si neopatrne hubu otvoril preto, aby nešiel nespravodlivo sedieť, len za to, že mu "ušla" z huby pravda.
Veď som písal že to číslo nerozlišuje koľkí boli emigranti z politického presvedčenia (teda pre otvorenie huby) ani koľkí strieľali po psákoch pri pokuse o prechod
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať