Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel - odhlásenie auta

Chcem sa spýtať, ako ohlásim zánik daňovej povinnosti, ak som auto nepoužívala na podnikanie ani jeden deň v r. 2018? Je na to nejaké špeciálne tlačivo, ako to bývalo kedysi?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  babi2 je offline (nepripojený) babi2

  babi2
  od roku 2015 je zmena v oznamovaní vzniku a zániku daňovej povinnosti. vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z MV sa neoznamuje na žiadnom tlačive, ale sa uvedie v daňovom priznaní k dani z MV , ktoré sa podáva k 31.1. nasledujúceho roka, po roku v ktorom daňová povinnosť vznikla, alebo zanikla.
  https://www.financnasprava.sk/_img/p..._par8_ods6.pdf

  https://podnikam.sk/zmena-oznamovace...l-v-roku-2015/


  https://podpora.financnasprava.sk/14...povinnos%C5%A5
  Naposledy upravil babi2 : 31.01.19 at 09:21 Dôvod: šnáď už budú fungovať
  7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Žabinka tie linky mi nefungujú..
  mondes Nie je to správna informácia. ......ani mne tie linky nefungujú.
  Žabinka toto platí ak DP vznikne/zanikne v priebehu roka.. ale ak ide o vozidlo kde DP zanikne z dôvodu nepoužívania na podnikanie a neúčtovaní o vozidle (zjednodušene napísané), tak sa to oznamuje cez všeobecné podanie do 31.1...
  zuzana Ale vozidlo by malo byť dočasne odhlásené na dopravnom inšp., nestačí, že sa len nepoužívalo, keď ste ho mali v majetku na značkách.
  V zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných pojmových znakov podnikania je sústavnosť, teda úmysel podnikateľa vykonávať túto činnosť opakovane, pričom kritérium sústavnosti spĺňa aj sezónna činnosť, prípadne činnosť, ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti, nedostatku pracovných príležitostí, voľných dní, a pod. Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel. Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva vozidlo každý deň, nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že vozidlo je predmetom dane naďalej.
  Žabinka nemáš pravdu, netreba nič dočasne odhlasovať..
  Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla (v tomto prípade vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia).
  https://podpora.financnasprava.sk/28...vej-povinnosti
  zuzana A zákonnú poistku za vozidlo si tiež neplatia? lebo ak ho má zaradené v majetku a akonáhle ju platia a účtujú o nej, tak by sa za vozidlo mala platiť i DzMV, alebo si to dajú ako nedaň.náklad, myslím tým podnikateľský subjekt právnickú osobu??
  v tomto konkr.prípade nižšie, čo je uvedené na fin.správe ide o SZČO, ktorá nemá vozidlo v majetku to je ale iný prípad, vtedy sa to oznamuje,ak ho nepoužíva.
  Otázka č. 2 - nepoužívanie vozidla v celom zdaňovacom období
  Fyzická osoba – SZČO používala v zdaňovacom období r. 2014 vozidlo na podnikanie, ktoré uviedol aj v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie. Predmetné vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku podnikateľa. V zdaňovacom období r. 2015 už ale vôbec nepoužil vozidlo na podnikanie.
  Odpoveď
  Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2015 nebude predmetom dane (nebude sa používať na podnikanie ani raz) a súčasne o vozidle nebude v roku 2015 vôbec účtované, vozidlo nebude evidované v daňovej evidencii alebo nebudú uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne k 31.12.2014. Túto skutočnosť bude podnikateľ povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2016.
  Žabinka .... alebo nebudú uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne...
  akým spôsobom nebudú uplatňovať výdavky, to je na rozhodnutí účtovnej jednotky..
    zbaliť

  mondes je offline (nepripojený) mondes

  mondes
  Zánik DzMV sa podáva cez Podanie pre FS -- Správa daní.

  kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

  Jarka jméno mé :) kn-alka
  mám presne tú istú otázku, stačí podať cez všeobecné podanie? Alebo je na to tlačivo?

  Našla som to: https://www.porada.sk/t313797-zanik-...o-oznamit.html

  Vďaka

  Daň z motorových vozidiel - odhlásenie auta

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.