Zavrieť

Porady

Je platná zmluva o zriadení vecného bremena, ak oprávnený nemá tam uvedené rodné číslo?

rudolf.th

rudolf.th je offline (nepripojený) rudolf.th

rudolf.th
Je platná taká zmluva o zriadení vecného bremena v ktorej oprávnený z vecného bremena má na zmluve uvedené len rok narodenia, ale rodné číslo už nemá? Meno, priezvisko a bydlisko má riadne uvedené. Je bezpodmienečne nutné, aby aj rodné číslo bolo uvedené, aby zmluva bola platná?

Ďakujem za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Ing. Ľubomír Janoška
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  Advokát JUDr. Vöröšváry, advokát
  Pokiaľ jedinou vadou je chýbajúce rodné číslo, tak zmluva je síce platná, avšak nie je spôsobilá na zápis do katastra nehnuteľností.

  Podľa § 42 ods. 2 písm. a) zák. č. 162/1995 Z.z.:
  Zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
  Podľa § 42 ods. 5 zák. č. 162/1995 Z.z.:
  Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, alebo ak neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 a 2, okresný úrad ju vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na záznam, a určí lehotu na vykonanie opravy.

  Ako je vyššie uvedené kataster by účastníkov katastrálneho konania vyzval na vykonanie opravy. Pokiaľ by všetci účastníci konania túto opravu vykonali, tzn. dodatkom by zmluvu a návrh doplnili o chýbajúci údaj, došlo by následne k zavkladovaniu práva vecného bremena. Pokiaľ nie, kataster by konanie zastavil.

  Pre Vás je významná otázka platnosti zmluvy, nakoľko pokiaľ Vám to kataster z vyššie uvedených dôvodov nezavkladuje, ale zmluva je inak platná, potom môžte vec riešiť napríklad aj súdnou cestou a žiadať aby súd rozhodol vo Váš prospech tzv. určovacou žalobou tak, že určuje že ste oprávnený z vecného bremena z dôvodu uvedenej zmluvy, a potom na základe takéhoto rozhodnutia súdu Vám to zapíše aj kataster nehnuteľností.
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Kataster by to mal zapísať, ak uvedie oprávnený rodné číslo v návrhu na vklad - niektorí katastrálni úradníci problém nerobili, iní áno.

  Od októbra 2018 platí navyše § 42 odsek 6 katastrálneho zákona:

  6) Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra. Ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, okresný úrad zapíše do katastra údaje podľa referenčného registra.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/162/20181001

  Je platná zmluva o zriadení vecného bremena, ak oprávnený nemá tam uvedené rodné číslo?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.