Zavrieť

Porady

Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov

Dobrý deň,

som v rade SVB. Chcem sa opýtať akú sumu investície nemusíme odhlasovať na zhromaždení vlastníkov bytov. Resp.je potrebné dať hlasovať na zhromaždení za výmenu zvoncov v bytovom dome, ak rada sa zhodla že by to bolo potrebné a suma za všetky vchody by nepresiahla 3000€.

Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Taku, aku si schvalite, teda taku, aku date do kompetencie napr. zastupcovi vlastnikov.
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mackoivan Ale aj takú si dobrí zástupcovia SVB dajú schváliť dodatočne na najbližšom zhromaždení.
  ivka70 Spatne hlasovanie nema zmysel (co by to uhradil zo svojho, keby to neodhlasovali?) , na najblizsom zhromazdeni sa o tom len informuje v ramci hospodarenia SVB.
  mackoivan ide tu čisto o prehľadnosť míňania financií SVB . či ty radšej mútne vody ,(-:
  ivka70 To si ty napisal, preto som doplnila, aby to davalo zmysel.
  mari2x Pochybujem, že SVB má aj zástupcu vlastníkov
    zbaliť

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Ako člen rady by si si mal prečítať Zákon 182/1993, § 7c. Dosť hodne by ti to mohlo dať, pomohlo. Zhromaždenia je najvyšší orgán SVB, rozhoduje o správe SVB. Predseda je výkonný orgán, zabezpečuje správu SVB. Rada je kontrólny orgán, kontroluje všetku činnosť SVB.

  ... "akú sumu investície nemusíme odhlasovať na zhromaždení vlastníkov bytov."

  Ak máš na myslí FPÚaO tak každú, aj ak sa jedná len o jeden cent. Zvyčajne sa dohodne suma, ktorú schvália vlastníci bytov na schôdzi predsedovi SVB do ktorej môže uhradiť z FPÚaO faktúru bez zvolania zhromaždenia. ( 500 - 1 000 €. )

  Silná káva, 3 000 €, veľmi silná.

  "Resp.je potrebné dať hlasovať na zhromaždení za výmenu zvoncov v bytovom dome,"

  Samozrejme, že áno! Panel pred vchodom a rozvod do bytov je spoločné zariadenie, domáci telefón, tak to volajú je vecou vlastníka bytu. Ale funguje to ako celok k jednotlivým bytom v dome.

  "ak rada sa zhodla že by to bolo potrebné a suma za všetky vchody by nepresiahla 3000€."

  Rada nemôže o takej veci rozhodnúť, no môže zvolať schôdzu, Zhromaždenie a to rozhodne, čo, ako, za koľko a kto.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  oniiicek Keď sa na zhromaždení SVB odsúhlasila výmena zvoncov a následne rada vybrala a zvolila z 3 ponúk, stačí hodnotu investície 3000€ a realizátora vyvesiť po vchodoch, resp. je možné po vchodoch zahlasovať za súhlas/nesúhlas s týmto výberom? Alebo je potrebné zvolať kvôli cene a vyberu realizátora zhromaždenie, keď na poslednom zhromaždení bola výmena zvoncov odsúhlasená. Ďakujem
  sito No, Zhromaždenie odsúhlasilo výmenu zvoncov. A poverilo radu, že ona môže už po schválení sama vybrať dodávateľa montáže zvoncov a odsúhlasiť mu cenu za ktorú montáž vykoná? Ak nie, je rada povinná na schôdzi vlastníkov bytov informovať o možnostiach a nechať vlastníkov schváliť kto spraví montáž zvoncov a za akú cenu. Ak nie je Zhromaždenie na schôdzi uznášania schopné môžu sa vlastníci dohodnúť na písomnom hlasovaní. Na schôdzi si zvolia dvoch overovateľov, ktorí musia byť pri každom podpise vlastníka bytu, aby bolo rozhodnutie platné v súlade so zákonom.
  mackoivan veľmi málo kusov stačí na uznášaniaschopnosť (-:
  sito Ako to myslíš, alebo v ktorej dobe ešte myslíš?

  Ono je to zložitá vec a pritom má veľmi jednoduché riešenie. Je potrebné, aby to tým, čo nechodia na schôdze trklo v gebuli, hlave, že ich priestor na bývanie je súčasť domu v ktorom majú svoj domov.

  Zo zákona má predsa každý vlastník bytu v dome povinnosť sa zúčastňovať schôdzi na ktorých sa rozhoduje aj o jeho podieli na správe ich domu.


  Čo bolo na počiatku?

  " Pri hlasovaní sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov; za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník jeden hlas."

  Kde sa rozhoduje, aká väčšina ... ???

  V roku 2004, teda po 11 rokoch došlo k upresneniu.

  "Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených."

  Keď prišla na schôdzu menšina, tak po hodine mohla mohla rozhodnúť o čomkoľvek, že? Nie!

  Lebo, lebo zároveň bola na isté veci povinná 2/3 väčšina všetkých hlasov v dome. ( úver, nadstavba, zmena formy správy domu )

  No a novinka? Bolo možné hlasovať aj písomne. poväčšine pred dverami bytov sa to robilo, pekne po jednom vtáčka lapali. Písomne nebolo možné hlasovať o veciach na ktoré bolo treba rozhodnutie 2/3 hlasov.

  Tiež to, ze vlastník bytu sa mohol dať zastupovať na schôdzi splnomocnením úradne overeným.

  O tri roky bola prvá citovaná veta doplnená vetou.

  "to neplatí, ak ide o hlasovanie podľa odseku 3, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 5, § 8b ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4."

  Po troch rokoch, toto.

  "Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda vyhlásiť písomné hlasovanie.)

  Takže písomné hlasovať už bolo možné aj o úvere a nadstavbe bytov. Ak sa písomne hlasovalo o týchto veciach platilo toto.

  "Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad."

  Zaujímavé, pri hlasovaní na schôdzi musí byť splnomocnenie úradne overená, pri písomnom, môže byť?

  A o ďalšie štyri roky, snáď najväčšia hovadina akú mohol niekto vymyslieť. Problém bolo dostať na schôdzu nadpolovičnú väčšinu vlastníkov bytov v dome, ale ak sa zošli tie 2/3, tak potom mohla v súlade so zákonom rozhodnúť o istých veciach 1/3 všetkých hlasov na chôdzi.

  "Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak."

  Zároveň bolo zástupcovi vlastníkov odobraté právo rozhodnúť o písomnom hlasovaní. Zmenili sa aj iné veci.

  A od minulého roku, zasa zmena. Už sa nemusí čakať hodinu na bežné hlasovanie. Ale zákon presne stanovuje o čom a v akom počte hlasov sa rozhoduje. Takže niektoré veci, ktoré bolo možné po hodine schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných už nie je možné.

  Takže stále je to z blata do kaluže, alebo z dažďa pod odkvap. A to len pre toto.

  Ono je to zložitá vec a pritom má veľmi jednoduché riešenie. Je potrebné, aby to tým, čo nechodia na schôdze trklo v gebuli, hlave, že ich priestor na bývanie je súčasť domu v ktorom majú svoj domov.


  ... ako bolo na počiatku tak nech je aj teraz aj na veky vekov. AMEN!
    zbaliť
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mackoivan Uf uf uf! To si tak niekto z domu trúfa míňať peniaze vlastníkov bytov bez toho aby to odsúhlasili na zhromaždení SVB??? Predseda SVB môže dať odstrániť závady na dome, ktoré spadajú pod kvalifikáciu Havarijný stav, aj bez schválenia... ostatné investície si nikto triezvo uvažujúci nezoberie na vlastné tričko.
  PotPalo No trúfajú si, aj si dali kadečo porobiť v byte za spoločné peniaze, a raz dali vypratať nejaký balkón za 10000, čo sme sa dozvedeli až na schôdzi. Šikulkovia. Veď my im na to pozbierame.
  mari2x Pri SVB má predseda obyčajne finančný limit na menšie opravy.
  Ak sa oprava nevmestí do tohoto limitu, vyberajú (myslím) dodavateľa vlastníci na zhromaždení.
    zbaliť

  Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.