Zavrieť

Porady

Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme

Prosím aký máte názor na poskytnutie stravy /prostredníctvo cateringovej spoločnosti/ na firemnej akcii, ktorá bude vo vlastnej jedálni zamestnávateľa. Bude hradený zo SF. Je takýto príspevok možné považovať za príspevok na stravu v nepeňažnej forme, ktorý nepodlieha povinnosti zdanenia zamestnancom? Ďakujem.
veronikasad Aka bude hodnota stravy pre jedneho zamestnanca?
AntekaK 8,00 €
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Nie,nie je možné. Firemná akcia nie je odpracovaný čas aby bolo zo zákona povinnosťou zabezpečiť stravovanie.
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  AntekaK Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ešte mi napadlo, keby toto posedenie zamestnávateľ urobil v pracovnej dobe?
  Tweety To je jedno,nie je to práca.
  AntekaK Ďakujem. Skúsim si to zhrnúť v hlave, prosím, skontrolujte ma ešte. Zo SF sa nezdaňuje na stravu iba príspevok, ktorý poskytuje zamestnávateľ v nepeňažnej forme na stravu nad rámec ZP na pracovisku počas výkonu práce. Akékoľvek iné úhrady za stravu, napr. počas firemných akcií, ktoré sú hradené zo SF, sú predmetom dane z príjmov zamestnancov.
  milagros208 Ak by však zamestnanci odpracovali viac ako 4 hodiny a potom šli na firemnú akciu, tak by to podľa mňa bolo možné.
  AntekaK Ďakujem Vám za všetky odpovede. Napísala som otázku aj na portál finančného riaditeľstva. Skopírujem sem odpoveď, ktorú som dostala. Snáď neporuším etiketu porady a môžem to sem prilepiť.


  "Príspevky poskytované zo sociálneho fondu (peňažné i nepeňažné bez ohľadu na to, z akých zdrojov je tvorený) ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm. f) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa zdaňujú v úhrne príjmov podľa § 35 preddavkom na daň a zahŕňajú sa do úhrnu ročných zdaniteľných príjmov.

  Ak zamestnávateľ poskytne plnenie svojim zamestnancom zo sociálneho fondu, ktoré je od dane oslobodené podľa § 9 alebo § 5 ods.7 zákona o dani z príjmov, poskytnutie takéhoto plnenia je tiež od dane oslobodené (napr. nepeňažné plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu ako príspevok na hodnotu stravy, hodnotu nealkoholických nápojov a pod.) V prípade organizovania posedení, večierkov, súťaží a pod. zamestnávateľom, ak je na takýchto poskytnuté pohostenie/občerstvenie je toto zdaniteľným príjmom zamestnancov.

  Od dane je oslobodená hodnota stravy, len ak je určená na spotrebu na pracovisku alebo v rámci zabezpečeného stravovania iným subjektom v rámci vykonávanej pracovnej zmeny. Ak by však cieľom takéhoto posedenia bolo napr. .. zhodnotenie plnenia pracovných úloh, t. j. bolo by spojené s vykonávanou činnosťou, takto poskytnutá strava by bola oslobodená od dane podľa § 5 ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov ."

  Ak by to bolo takto, že by sa to nezdaňovalo, potom by zamestnanci v ten deň asi už nemali nárok na stravné?
  Tweety Ak by odpracovali viac ako 4 hod., tak by mali nárok na zabezpečenie stravy, inak nie.
  AntekaK Riadne odpracujú 5-6 hodín, potom firemná akcia, kde by sa napr. zhodnotilo plnenie pracovných úloh, na ktorom by bolo zabezpečené občerstvenie zo SF, ako som vyššie písala. Mali by nárok na stravné a ešte nezdanený príspevok zo SF za úhradu Fa catteringovej firme?
  Tweety Ak by to bolo takto formulované, potom postupuješ tak,ako v odpovedi FS. Oslobodené od dane, ešte aj nárok na zabezpečenie stravy zo zákona.
  AntekaK Ďakujem veľmi pekne. Na začiatku, keď som zadávala otázku mi vôbec nenapadli všetky dôsledky. Vďaka za trpezlivosť.
    zbaliť

  Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.