Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Letná a vianočná odmena v roku 2019

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Letná a vianočná odmena v roku 2019

Autor Jana Motyčková   07.03.19
Po novele zákona 595/2003 Z.z., ktorá vyšla pod číslom 54/2019 Z.z. - čl.V, sa menia podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia peňažných plnení vyplatených pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov, tzv. 13. a 14. platu.

Peňažné plnenie (odmena) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (letná odmena), musí byť vyplatená v júni príslušného roka. Táto letná odmena vyplatená v júni 2019, najviac však suma 500 € bude oslobodená od dane a nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa, ak :


  • Odmena je najmenej vo výške 500 € a zároveň
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4.2019 trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, t.j. aspoň od 1.5.2017.

Letná odmena v r. 2019 v plnej výške vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.

Peňažné plnenie (odmena) pri príležitosti vianočných sviatkov (vianočná odmena), musí byť vyplatená v decembri príslušného roka. Táto vianočná odmena vyplatená v decembri 2019, najviac však suma 500 € bude oslobodená od dane a nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa, ak :


  • odmena je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10.2019 trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov, t.j. aspoň od 1.11.2015, a
  • zamestnancovi v príslušnom roku (v júni) bola vyplatená letná odmena, na ktorú sa vzťahovala úľava (t.j. najmenej 500 €)


Letné a vianočné odmeny sú mzdou – započítavajú sa do priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Či sa započítajú do priemerného zárobku do jedného alebo viac štvrťrokov, je závislé od toho, či zamestnávateľ túto odmenu poskytuje ako odmenu za mesiac až štvrťrok, alebo za viac štvrťrokov. Odmenu je možné poskytnúť ktorémukoľvek zamestnancovi v pracovnom pomere, výška letnej a vianočnej odmeny nie je určená, ALE úľavy v daňovo odvodovej oblasti sú viazané na splnenie vyššie uvedených podmienok pre výšku odmeny a dĺžku trvania zamestnania.

Ak by mal zamestnanec vyplatenú v r. 2019 letnú, prípadne vianočnú odmenu, na ktorú bola uplatnená daňovo odvodová úľava od viacerých zamestnávateľov, a úľava v úhrne bola vyššia ako 500 € z letnej odmeny, resp. 500 € z vianočnej odmeny:
- navyše uplatnená úľava sa "dodaní" v rámci ročného zúčtovania dane alebo v daňovom priznaní
- z navyše uplatnenej úľavy doplatia poistné zamestnanci aj zamestnávatelia v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019. Pritom vymeriavacie základy zamestnávateľov sa navýšia o navyše uplatnenú sumu v pomere podľa výšky vyplatenej letnej, resp. vianočnej odmeny.

Príklad 1
Pán Adam je v pracovnom pomere od 1.1.2011, priemerný mesačný zárobok platný v 11/2019 bol 975 €. Bežná mzda (bez letnej a vianočnej odmeny v máji aj v novembri bola 800 €. Zamestnávateľ mu poskytol v r. 2019:
- letnú odmenu vo výške 500 € zúčtovanú za máj, vyplatenú v júni 2019
- vianočnú odmenu vo výške 980 €, zúčtovanú za november, vyplatenú v decembri 2019
Letná odmena - pracovný pomer k 30.4.2019 trvá najmenej 24 mesiacov a letná odmena je najmenej 500 €, podmienky pre úľavy sú splnené, t.j. 500 € bude oslobodené od dane a ZP.
Zdaniteľný príjem za máj 2019 bude 800 €
VZ na ZP zamestnanca aj zamestnávateľa bude 800 €
VZ zamestnanca a zamestnávateľa na SP bude 1300 €.
Vianočná odmena - pracovný pomer k 31.10.2019 trvá najmenej 48 mesiacov a pre vianočnú odmenu (1000 €) platí, že je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku 975 €, t.j. 500 € bude oslobodené od dane a ZP a SP.
Zdaniteľný príjem za november 2019 bude 800 + 980 -500 = 1280 €
VZ na ZP zamestnanca aj zamestnávateľa bude 1280 €
VZ zamestnanca a zamestnávateľa na SP bude 1280 €.

Príklad 2
Pán Boris je v pracovnom pomere od 1. 1.2011, priemerný mesačný zárobok platný v 11/2019 bol 975 €. Bežná mzda (bez letnej a vianočnej odmeny v máji aj v novembri bola 800 €. Zamestnávateľ mu poskytol v r. 2019:
- letnú odmenu vo výške 300 € zúčtovanú za máj, vyplatenú v júni
- vianočnú odmenu vo výške 980 €, zúčtovanú za november, vyplatenú v decembri
Letná odmena - nie je najmenej 500 €, nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane a ZP.
Zdaniteľný príjem za máj 2019 bude 800 +300 =1100 €
VZ na ZP zamestnanca aj zamestnávateľa bude 1100 €
VZ zamestnanca a zamestnávateľa na SP bude 1100 €.
Vianočná odmena - keďže letná odmena nesplnila podmienky oslobodenia, ani vianočná odmena nebude oslobodená od ničoho.
Zdaniteľný príjem za november 2019 bude 800 + 980 = 1780 €
VZ na ZP zamestnanca aj zamestnávateľa bude 1780 €
VZ zamestnanca a zamestnávateľa na SP bude 1780 €.


Príklad 3
Pán Cyril je v pracovnom pomere od 1. 1.2011, priemerný mesačný zárobok platný v 11/2019 bol 975 €. Bežná mzda (bez letnej a vianočnej odmeny v máji aj v novembri bola 800 €. Zamestnávateľ mu poskytol v r. 2019:
- letnú odmenu vo výške 750 € zúčtovanú za máj, vyplatenú v júni
- vianočnú odmenu nevyplatil
Letná odmena - pracovný pomer k 30.4.2019 trvá najmenej 24 mesiacov a letná odmena je najmenej 500 €, t.j. 500 € bude oslobodené od dane a ZP. Zdaniteľný príjem za máj 2019 bude 800 +250 = 1050 €
VZ na ZP zamestnanca aj zamestnávateľa bude 1050 €
VZ zamestnanca a zamestnávateľa na SP bude 1550 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

9
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Letná a vianočná odmena v roku 2019

Riešenie témy "Letná a vianočná odmena v roku 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná