Zavrieť

Porady

Je postup správcu bytov zákonný ?

Správca bytovky zvolala schôdzu našej bytovky podpísanú predsedom. Na schôdzu sa nedostavil ani správca ani splnomocnená osoba. po čakaní 15 minút predsedkyňa samosprávy bez splnomocnenia otvorila schôdzu bytovky s programom od správcu. Je schôdza platná ? Sú odhlasované body platné ? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Podľa § 14a zákona Schôdzu vlastníkov vedie predseda alebo správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak.

  Správca má zo zákona zvolávať schôdzu, ale nie je vylúčená iná možnost.

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Jan, vieš si predstaviť autobus plný ľudí, ale bez šoféra? Kam sa dostanú, do prúseru? Schôdza bytového domu bez toho kto dom spravuje je ako ten autobus.

  Marka ti to napísala stručne.

  Máš to nejaké popletené, "Správca bytovky zvolala schôdzu našej bytovky podpísanú predsedom." Tak ako to máte, máte správcu bytového domu, alebo predsedu SVB?

  "Na schôdzu sa nedostavil ani správca ani splnomocnená osoba." Správca je zvyčajne právnická osoba, jej zamestnanec ktorý je poverený vedením schôdze nepotrebuje splnomocnenie. Leda, že by váš správca bol fyzická osoba, tá by mohla v krajnej núdzi splnomocniť inú osobu.

  "po čakaní 15 minút predsedkyňa samosprávy bez splnomocnenia otvorila schôdzu bytovky s programom od správcu." Predsedkyňa samosprávy? To je družstevný slang, teda bytových družstiev. Bývalo tak, že po hodine v určitých veciach mohli vlastníci rozhodovať, nie po 15 minutach.

  Čo bolo, to bolo! Od 1.11.2018 platí toto.

  "zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome," To je povinnosť správcu bytového domu. Ak ste SVB tak toto, "Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok, Teda všetkých vlastníkov bytov v SVB.

  "Schôdzu vlastníkov vedie predseda alebo správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak." Vlastníci bytov zúčastnení na schôdzi môžu rozhodnúť, že nie predseda, že nie správca, ale niekto iný povedie schôdzu.

  "Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať. Zápisnica musí obsahovať najmä

  a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
  c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
  d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
  e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
  f) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov."

  "Je schôdza platná ? Sú odhlasované body platné ?"

  Ak vlastníci odsúhlasili, že schôdzu povedie ta vašá predsedkyňa schôdza je platná. Odsúhlasené, odhlasované body sú platné len ak sú schválené podľa § 14b a je o tom spísaná zápisnica v súlade s uvedením znením zákona 182ky platného od 1.11.2018. Stačí? Aj tak ťa to nezaujíma, že?

  Majte sa a niekedy zasa dovidenia.

  Je postup správcu bytov zákonný ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.