Zavrieť

Porady

Priebeh rozvodu na súde

oto.b

oto.b je offline (nepripojený) oto.b

oto.b
Dobrý deň,

podal som na Okresnom súde Návrh na rozvod manželstva. Jednalo sa iba o návrh na rozvod manželstva, nebol priložený návrh na úpravu styku s deťmi, kto ma maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok a ani ako ma súd rozhodnúť o výške výživneho.

Do elektronickej schránky mi bola doručená výzva: týmto Vás žiadame, aby ste súdu obratom doplnili petit (navrhovaný výrok rozsudku), a to uveďte ako žiadate upraviť pomery k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva – komu žiadate zveriť maloleté deti do osobnej starostlivosti na čas po rozvode, kto má maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok, ako má súd rozhodnúť o vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým deťom, a ako navrhujete rozhodnúť o úprave styku s dátumom 18.04.

Taktiež mi bolo doručené uznesenie, že Súd ustanovuje maloletému synovi a maloletej dcére kolízneho opatrovníka pre konanie o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s dátumom 18.04.

Bolo mi aj doručené predvolanie na pojednávanie Vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti syn a dcéra deti rodičov, navrhovateľky/manželky: AAA, manžela: BBB v konaní o návrhu manžela na rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom s dátumom 26.04.

Chcem sa preto opýtať, ak nedoručím súdu ako žiadam upraviť pomery k maloletým deťom, môžeme byť rozvedený na prvom pojednávaní? Bude súd riešiť na prvom pojednávaní iba úpravu styku s deťmi, kto ma maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok a rozhodnutie o výške výživného? Alebo rozhodne o tomto všetkom a plus náš ešte rozvedie? Ako to prosím všetko prebieha?

Ďakujem za každú odpoveď.

Oto
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  pepsikova

  pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

  ...originál... pepsikova
  ..pokial sú v manželstve deti, súd postupoval správne..na konaní musia byť zohľadnené aj potreby a požiadavky maloletých, ktoré v takomto prípade zastupuje kolízny opatrovník-teda osoba určená sociálnou správou,ktorá bude na konaní prítomná..pokial ste s manželkou dohodnutí o úprave styku, napíš to, čo súd žiada v tom zmysle, že dohoda medzi manželmi o deťoch je -presne, ako ste si to vyriešili..a tak isto aj výšku výživného na deti a u koho budú po rozvode..inak vás súd odročí až do vyriešenia tejto otázky..rozvod neprebieha len tak, pokial sú deti..všetko musí byť právne dohodnuté a doložené...ak nie ste spolu dohodnutí, súd vás vypočuje a rozhodne za vás..
  misoft Ja by som ešte upresnil toto: pokial sú v manželstve deti - jedná sa o maloleté a nezaopatrené deti - o dospelých a zaopatrených sa už nebudete baviť.
  pepsikova

  pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

  ...originál... pepsikova
  ..doplním ešte, pokial chceš vedieť približný postup konania, tak v úvode vás súd oboch oboznámi s návrhom,potom vám dá slovo-aby ste sa vyjadrili k veci-teda k návrhu...každý si povie svoje príčiny...dobre by bolo mať spolu všetko dohodnuté, aby ste vedeli súd upovedomiť o najdôležitejšom-teda o deťoch..a o všetkom, okolo nich..lebo nerozvádzate sa iba vy dvaja, ale spolu s vami je to zásah aj do života detí..súd zohľadňuje,ak máte spoločný záujem ,aby vaše deti vaším odlúčením netrpeli..
  oto.b Ďakujem za odpoveď. Omylom som to dal ako otázku namiesto diskusie, tak odpovedám takto. Pred pár dňami dohoda bola, ale teraz ma začala manželka tlačiť do striedavej starostlivosti, čo s mojej strany momentálne možné nie je. Takže môžem len dúfať, že sa na niečom dohodneme do konania súdu, aby sa to neťahalo dlho.
  pepsikova ..striedavá starostlivosť je možná vtedy, ak sú pre deti vytvorené podmienky u oboch rodičov..pokial u teba sú vážne dôvody na to, aby si mal svoje deti týždeň,prípadne dva v opatere, musíš to na súde zdôvodniť..napríklad práca na smeny, bývanie, vlastné priestory pre deti, ktoré nemôžeš zabezpečiť..tu príde reč aj na bývanie, byt, kde teraz žijete,kto v ňom zostane,kto odíde a kam..to sú detaily dosť závažné a môžu spôsobiť problémy..striedavá starostlivosť je vážny zásah do života detí..odchádzať od mamy, otca, čas strávený inde než sú zvyknuté, cudzie osoby,ktoré sa objavujú v ich živote..môže sa to ťahať dlho-ak nie ste jednotní..ak ťa manželka tlačí do niečoho, o čom vie, že nie je možné, no tak-skús zmeniť taktiku..neviem, v akých podmienkach existujete, ale jedným z riešení by mohlo byť, že po rozvode budete bývať spolu, aj s deťmi..problematické, ale aby boli deti pokojné, návrh môžeš prezentovať manželke..a uvidíš..
  majkii

  majkii je offline (nepripojený) majkii

  majkii
  Oto,
  k prvej otázke odpoveď je NIE, ak nedoručíš návrh na úpravu práv a povinností k maloletým deťom súd ťa rozviesť nemôže pozri ustanovenie §24 ods.1) zákona o rodine
  (1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

  K druhej otázke na prvom pojednávaní nebude skúmať iba úpravu styku s deťmi, súd bude skúmať najskôr dôvody návrhu na rozvod manželstva pozri ustanovenia §§22-23 ods. 1) až 3) zákona o rodine.

  § 22 K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

  § 23
  (1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
  (2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.
  (3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19.


  K ďalším podotázkam kto má zastupovať deti, kto bude spravovať ich majetok, ako sa budete podieľať na výžive detí, ako sa má upraviť styk s maloletými deťmi tak toto si mal mať už dávno pripravené pred podaním návrhu, veď návrhom sa domáhaš aj vecí, ktoré sa týkajú aj tvojich detí! Nechápem čo ťa vedie takto zbrklo konať, bez toho aby si si veci riadne pripravil. Musíš mať jasno, kde budú deti či chceš striedavku alebo chceš aby deti boli zverené do tvojej starostlivosti alebo by im bolo lepšie u matky, či spravoavať majetok detí budete aj po rozvode spoločne s matkou, alebo majetok detí bude spravovať ten rodič, ktorému budú deti zverené do osobnej starostlivosti, či zastupovať deti budete spoločne alebo iba jeden z rodičov.
  Výživné to je zložitá otázka, skúmajú sa príjmy rodičov, ich majetkové pomery, potreby detí a t.ď. V návrhu si mal navrhnúť vykonanie dôkazov.

  Aby si v tom mal jasno, odporúčam ti pozrieť si rozsudky vo veci rozvodu manželstva s úpravou práv a povinností k maloletým deťom. Tieto rozhodnutia súdov sú na internete dostupné.
  Ešte lepšie by ti bolo nájsť si niekoho kto ťa bude zastupovať.
  oto.b Ďakujem za odpoveď. Možno som jednal zbrklo, ale nedalo sa inak. Keď manželka vyhlásila, že ona mi nič nepodpíše, na ničom sa nedohodne a nech rozhodne súd, tak som inak nemohol. Buď budem žiť v nefungujúcom manželstve plnom hádok, ktoré bohužiaľ počúvali aj deti, alebo podám žiadosť o rozvod aj keď neúplnú. Rozhodol som sa pre druhú možnosť...
  pepsikova ..lepšie bude, ak na doklady, ktoré ti poslal súd k doplneniu návrhu odpovieš..v tom zmysle, že protistrana neprijala žiadny z tvojich návrhov a teda všetko zostane na rozhodnutí súdu..ale rýchlo to nebude..myslím..súd vás môže odporučiť do manželskej poradne,prípadne rozhodne tak, že jeden z vás nebude spokojný..a to nebude dobre..
  ..ak máš svedkov,uveď, že žiadaš vypočuť svedkov-menovite,adresne a vzťah, v ktorom ste..(sestra, rodič, priateľ-ka..

  Priebeh rozvodu na súde

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.