Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmena výšky stravného a základnej náhrady

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmena výšky stravného a základnej náhrady

Autor Iveta Matlovičová   06.05.19
V súvislosti so zvýšením cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike navrhuje MPSVR SR zvýšiť sumy stravného na pracovnej ceste. Naposledy boli sumy stravného pri pracovných cestách upravené k 1.6.2018 a to na základe Opatrenia MPSVR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.
Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (§ 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách). To znamená, že ak opatrenie vyjde do konca mája, nové sumy stravného budú platiť od 1.6.2019. Sumy stavného pre pracovné cesty sa zvyšujú nasledovne:  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 € a na 5,10 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 € na 7,60 €, t. j. zvýšenie o 50 centov,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 10,90 € na 11,60 €, t. j. zvýšenie o 70 centov.


Výška stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín schválená vo výške 5,10 €, má nasledovné dopady:

  • minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa z 3,60 € na 3,83 €
  • príspevok na stravovanie, ktorý sa považuje za daňový uznaný výdavok zamestnávateľa a ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie, je v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa z 2,64 € na 2,81 €.

****
V súvislosti so zvýšením cien položiek spojených s prevádzkou motorového vozidla MPSVR navrhuje zvýšiť sumy základnej náhrady pre zamestnanca, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu a ktorý sa so zamestnávateľom dohodol, že pri pracovnej ceste použijú súkromné motorové vozidlo (svoje alebo požičané). Tento zamestnanec má nárok podľa zákona o cestovných náhradách na:


  • základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
  • náhradu za spotrebované pohonné látky.

Naposledy boli sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené k 1.1.2009 a to na základe Opatrenia MPSVR č. 632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Podľa predloženého návrhu opatrenia, ktoré je v súčasnosti v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, sa sumy základnej náhrady navrhujú zvýšiť nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,050 € na 0,053 €,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,183 € na 0,193 €.

Navrhované sumy základnej náhrady budú patriť zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude táto zmena zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

10
ľudí to zaujíma
mňa tiež