Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  avalik

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  marjankaj No predsa predsedu SVB môže požiadať. To bude najsamlepšie. Veď ten by sa to mal dozvedieť prvý.
  avalik sa postavi pred zrkadlo?
  marjankaj No to by ho vyšlo lacnejšie ako doporučene do vlastných rúk.
    zbaliť
  mackoivan

  mackoivan je offline (nepripojený) mackoivan

  mackoivan
  Formuláre ministerstva vnútra...zápis zmeny predsedu SVB.... choď do gúgla a stiahni si príslušný formulár
  Naposledy upravil mackoivan : 31.05.19 at 03:49
  sito

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  A čo si robíš starosti. Byt predáš, oznámiš to rade SVB a ona to už zariadi.

  "Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhonná."

  "Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou."

  Takže rada zvolá zhromaždenie na domovú schôdzu, to zvolí nového predsedu a dajú ho zaregistrovať na úrad a fertik.
  mackoivan Ale no tak..to chce po sebe nechať neuprataný stôl? Nepatrí sa! Treba odovzdať aj agendu SVB a poučiť nástupcu.
  sito Ivan, čítanie a chápanie sú dve rozdielne veci, ktoré spolu súvisia! Hovorí sa tomu čítanie s pochopením. SVB je právnická osoba. To znamená, že má jedného predsedu, najmenej troch členov rady, ak je v dome viac ako osem bytov. No a zhromaždenie, to sú všetci, ktorí v bytovom dome vlastnia nejaký priestor na bývanie alebo nebývanie. Teda aj predseda a aj členovia rady, zákon to vyžaduje.

  Čo je rada, kto je rada a načo je rada?

  "(5) Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada

  a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,
  b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
  c) navrhuje odvolanie predsedu,
  d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov.

  (6) Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť predseda. Funkčné obdobie rady je tri roky. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade s týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami spoločenstva. Rada sa nezriaďuje v domoch, v ktorých je najviac osem bytov a nebytových priestorov; v takom prípade kompetencie rady vykonáva zhromaždenie."

  Takže, rada musí mať prehľad o tom čo, robí predseda priebežne pri výkone jeho funkcie, nie len pre tento prípad.

  "Predsedu odvoláva zhromaždenie."

  Jeho nikto neodvoláva, nemusí! Zo zákona ...

  "Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, !!! keď zanikne vlastnícke právo predsedu k bytu v dome. !!!"

  Ostatné si prečítaj v 182ke.

  Jednoducho na to nepotrebuje žiadnu žiadosť. A nemyslím si, že ten človek chce SVB nechať zahnusený stôl. Skôr, že ostatní by boli radi keby pre nich ešte drel ako vôl.

  žiadosť o ostúpenie z funkcie predsedu SVB-vzor

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.