Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať vo mzde odmenu za zamestnanecký vynález?

Prosím Vás ako zaúčtovať vo mzde " Mzdy a personalistika " zamestnancovi odmenu za zamestnanecký vynález ? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  B E A T A Má to byť podľa § 43
  ivka70 a ktoreho zakona?
  B E A T A Daň vyberaná zrážkou § 43 zákona o dani z príjmov. V MRP som si pridala položku " Odmena ... " kde som si nadstavila zrážkovú daň. Ešte stále zisťujem na Fin. správe,že ako vlastne mám zaradiť odmenu na ktorú mi dali zmluvu o odmene za vynález. Jedná sa o symbolické 1,- €
  B E A T A Dostala som odpoveď :

  Dobrý deň,
  ak ste uzatvorili so zamestnancom (autorom) zmluvu o zamestnaneckom diele a licenčnú zmluvu, ktorou zamestnanec (autor) udelil súhlas na použitie diela zamestnávateľom (majektové práva autora - zamestnanca k zamestnaneckému dielu vykonáva zamestnávateľ), odmena vyplatená na základe týchto zmlúv je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm.a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z pracovnoprávneho vzťahu. Túto odmenu zdaní zamestnávateľ preddavkom na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v mesiaci vyplatenia odmeny.

  Uvedené vyplýva z:
  - § 13 ods.1 zákona č.185/2015 Z.z. a utorský zákon autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila .
  - § 19 ods.1 tohto zákona autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela . Podľa ods. 3 za použitie diela má autor právo na odmenu ...
  - § 65 ods.1 tohto zákona licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
  - § 90 ods. 1 tohto zákona dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo . Podľa ods.4 majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ , ak nie je dohodnuté inak.

  Odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.
  Tweety Nemáš tam uvedený žiaden §43 nebude to zrážková daň ale, zdaníš ju teda rovanko ako mzdu, odmenu, teda preddavkom na daň.´
  veronikasad prečo len 1€?
  B E A T A Symbolické, lebo obaja spolupôvodcovia sú v spoločnosti spoločníkmi.
  ivka70 a naco je to vobec dobre? preco to musia mat vykazane - 1 eur ked spolocnici zlepsuju vlastnu firmu??
  B E A T A Neviem. Ako mzdárke mi doniesol " Zmluvu o odmene za zamestnanecký vynález - technické riešenie " Mám im vyplatiť 1,- € ale nie cez mzdy !?
    zbaliť

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  V odpovedi z FS nemáš uvedený žiaden §43, nebude to zrážková daň ale, zdaníš ju rovnako ako mzdu, odmenu, teda preddavkom na daň.´
  B E A T A Najprv som sa informovala cez Mzdové centrum a až potom na finančnej správe. " : Dobrý deń, toto nie je príjem zo závislej činnosti čiže nie cez mzdy (lebo cez mzdy sa zráža preddavková daň) ale zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. "

  Ako zaúčtovať vo mzde odmenu za zamestnanecký vynález?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.