Zavrieť

Porady

RTVS - poplatok zamestnavatel

Platíme koncesionársky poplatok za zamestnancov, z toho máme jedného na pracovnú zmluvu a dvoch na dohodu o pracovnej činnosti, zistila som že tento koncesionársky poplatok nie sme povinní platiť, nakoľko dohodári sa nepovažujú za zamestnancov. Tieto poplatky platíme od 01.02.2019.
Mám sa odhlásiť spätne a žiadať o vrátenie alebo sa odhlásiť teraz a nechať poplatky uhradené...
Už ani v časté otázky nemajú, že dohodár sa považuje za zamestnanca ...
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Nic ti nebrani zavolat na kontaktne cislo a svoje otazky si ujasnit:
  https://uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-zamestnavatelia
  Naposledy upravil ivka70 : 20.08.19 at 11:15 Dôvod: oprava
  avalik dohoda nie je obdobný pracovný vzťah

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  áno, napíšte, že ste sa registrovali omylom, žiadajte o storno registrácie a žiadajte vrátiť platby zaplatené bez právneho dôvodu

  340/2012
  § 7
  (4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa
  a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo
  b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
  zuzanna poslali sme odhlášku aj žiadosť o vrátenie veľmi pekne ďakujeme za ochotu poradiť
  zuzanna prosím a ako zaúčtovať vrátenie preplatku na koncesionárskom poplatku 378/538

  JankaO je offline (nepripojený) JankaO

  JankaO
  Dohoda nie je obdobný pracovný vzťah!
  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie neustanovuje, čo sa za obdobný pracovný vzťah považuje. Avšak v nadväznosti na § 3 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. možno konštatovať, že obdobný pracovný vzťah je pracovný vzťah uzatvorený podľa zákonov ako sú napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
  Uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzniká podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávny vzťah a nie obdobný pracovný vzťah.
  .....
  zamestnávateľ s jedným zamestnancom na TPP nie je povinný platiť konc. poplatky rtvs.

  RTVS - poplatok zamestnavatel

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.