Zavrieť

Porady

Ako určiť príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň
Na stránke minedu.sk sa objavili vzory platových dekrétov pre pedagogických a odborných zamestnancov, kde sú zamestnancom vypočítané tieto príplatky po novom s komentármi. Teda, zamestnancom, ktorým boli priznané kreditové príplatky do 31.8.2019, je v týchto dekrétoch vypočítaných 6% z platovej tarify, platnej od 1.9.2019

Na stránke Verejná správa som našla toto:
Od 1. 9. 2019 je zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustené ustanovenie § 14 ods. 2 až 5 zákona, podľa ktorého sa do 31. 8. 2019 určoval a poskytoval kreditový príplatok pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. Zároveň sa uvedený kreditový príplatok poskytovaný uvedenej skupine zamestnancov bude od 1. 9. 2019 podľa § 32g zákona poskytovať ako príplatok za profesijný rozvoj. Z dôvodu, že od 1. 9. 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, ale bude sa poskytovať vo výške, v akej sa zamestnancom poskytoval do 31. 8. 2019.
Zdá sa mi to logické, lebo naozaj novelizácia 355/2003 nedefinuje, ako vypočítať kreditový príplatok, a hovorí, že sa má vyplácať ten, určený do 31.8.2019 až do 31.8.2026.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  anika je offline (nepripojený) anika

  anika
  Odpoveď z MŠ:
  Kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31.8.2019, s účinnosťou od 1.9.2019 sa vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej je PZ a OZ zaradený.
  Kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31.8.2019 sa vypočítal tiež z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej bol PZ a OZ zaradený, a na základe tohto istého princípu sa vypočítava aj príplatok za profesijný rozvoj.
  To znamená, že ak sa zvyšuje platová tarifa PZ a OZ, príplatok sa vypočítava z novej výšky platu.
  Analogicky - z právnej teórie vyplýva, že ak zákon niečo explicitne neustanovuje, tak použije sa právna úprava, ktorá k tej danej veci, resp. prípadu je najbližšia.

  S pozdravom
  Mgr. Hilda Dudáková
  vedúca oddelenia
  pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu
  hlavný štátny radca | osobný úrad

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  ved to v prechodnych ustanoveniach uvedene § 32g
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
  Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  skitn To znamená čo? že Z dôvodu, že od 1. 9. 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, ale bude sa poskytovať vo výške, v akej sa zamestnancom poskytoval do 31. 8. 2019.

  veľa z riaditeľov ide vypočítať kreditový príplatok z nových platových taríf.
  avalik Pre ped. zamestnancov už kreditový príplatok od 1.9.2019 neexistuje ... tí, čo ho mali priznaný k 31.8.2019 majú ho od 1.9.2019 vyplácaný ako "príplatok za profesijný rozvoj" v sume kreditového príplatku k 31.8.2019. ... Nie je tam žiadny odkaz na prepočítanie k 1.9.2019.

  Príplatky za profesijný rozvoj priznané od 1. 9. 2019 sa riadia § 14e.
  skitn Ďakujem za odpoveď
  af70 Teda príplatok za profesijný rozvoj by sa mal počítať z aktuálnej platovej tarify 6% a 12%. ak je to poľa §14e.
  Čakáme na usmernenie z MŠ SR, je veľa nejasností ohľadne tejto témy.
    zbaliť

  Ako určiť príplatok za profesijný rozvoj

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.