Zavrieť

Porady

Počítanie lehoty od doručenia písomnosti

Dobrý deň, chcem sa poradiť. Pozerala som Občiansky zákonník a nie je mi jasná problematika ohľadom lehôt. Dostala som návrh na uplatnenie predkupného práva na pozemok, v ktorom mi navrhovateľka dala možnosť si ho uplatniť do 10 dní. Návrh som prevzala na pošte 2.9. Žiaľ, hneď som odchádzala na dovolenku. Do kedy bolo právo na odpoveď? Lebo som zistila, že 12.9. už navrhovateľka podala návrh na vklad kúpnej zmluvy s treťou osobou na kataster. Ďakujem.

OZ : Počítanie času
§ 122

(1) Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
Mária27 Predkupné právo máte ako spoluvlastníčka, alebo z iného dôvodu?
mattism Ako spoluvlastnícka.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ako spoluvlastníčka máš zákonné predkupné právo, ktoré je vecným právom. Ak ste sa nedohodli inak, Lehoty sú v § 605 a § 606 = 2 mesiace už aj na zaplatenie ceny, inak ti predkupné právo zanikne. Dohoda o kratšej lehote by musela byť písomná, ktorú treba preukázať.

  Ak spoluvlastník nedodrží 2-mesačnú lehotu a predá nehnuteľnosť tretej osobe, môžeš sa domáhať relatívnej neplatnosti prevodu podľa § 40a, alebo sa žalobou môžeš domáhať, aby súd uložil nadobúdateľovi podielu na nehnuteľnosti povinnosť uzavrieť s tebou zmluvu o prevode podielu za rovnakých podmienok ako podiel nadobudol.

  Ak chceš podiel, upozorni písomne nielen predávajúceho, ale aj nadobúdateľa ešte pred vkladom do katastra. Inak súd prehrá a zaplatí aj trovy konania. Ide o to, aby netvrdil, že bol v dobrej viere ...
  12 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mattism Ďakujem, oni boli rýchli a návrh na vklad podali hneď po uplynutí 10 dní - 12.9. Ešte sa spýtam : Keďže sa jedná o podiely napr. 1/164 alebo 1/24 a stanovila si vysokú cenu čo je pre mňa veľmi nevýhodné, myslíte, že z ponuky na kúpu podielov v štyroch pozemkoch môžem chcieť odkúpiť len jeden?
  Mária27 Každý podiel sa posudzuje samostatne - môžeš. Ako spoluvlastníčka môžeš zistiť, či aj tretej osobe bol podiel predaný za vysokú cenu. Inak môžete napadnúť zmluvu ako neplatnú.
  Mimochodom, spoluvlastníčkou zostaneš aj s novým vlastníkom, aj s predkupným právom.
  mattism Ďakujem veľmi pekne, na margo zisťovania - na katastre mi ich právnička povedala telefonicky, že mi cenu nemôžu povedať, čo mi bolo divné, veď ako inak sa to mám dozvedieť, ale asi ich skúsim oficiálne požiadať o info. Ešte raz ďakujem.
  marjankaj A tebe nenavrhla predajnú cenu? Čo to bol potom za návrh?
  misoft Ja mám dojem, že tá spoluvlastníčka len pro forma poslala list akože návrh, ale bez navrhovanej kúpnej ceny je to len zdrap papiera (bez právnej hodnoty), aby takto akože splnila literu zákona o predkupnom práve. Teda tá osoba VEDOME obišla zákon.
  mattism Ale dala cenu, len niekoľkonásobne vyššiu ako tomu druhému predala ostatné pozemky.
  marjankaj Tak na súd a odkúp to za tú istú cenu. A potom prečo píšeš, že cenu nevieš?
  Mária27 Cituj im paragrafy katastrálneho zákona:

  Podľa § 8 ods. 1 písm. c) zbierka listín katastrálneho operátu obsahuje písomné vyhotovenie zmlúv ..

  § 68 ods. (3)
  Verejnosť zbierky listín je obmedzená. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. ...

  Ak by ťa nechceli uznať za vlastníka, tak máš právo podľa § 3a Iná oprávnená osoba:
  Iná oprávnená osoba je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to
  b) oprávnený z predkupného práva,

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/162/20190901
  mattism marjankaj kde píšem, že cenu neviem?
  marjankaj Rob si srandu z plastelíny.
  mattism (18.09.19 10:24) Ďakujem veľmi pekne, na margo zisťovania - na katastre mi ich právnička povedala telefonicky, že mi cenu nemôžu povedať, čo mi bolo divné, veď ako inak sa to mám dozvedieť, ale asi ich skúsim oficiálne požiadať o info.
  mattism , právnička mi ju nechcela povedať, predávajúca mi ponúkla, písala som, že niekoľkonásobne vyššiu ako predtým tomu tretiemu .
  marjankaj Tak toto dáva zmysel. Podobne ako celá táto téma.
    zbaliť

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Zo zákona platí dvojmesačná lehota na uplatnenie predkupného práva (=zloženie kúpnej ceny) a nemožno ju jednostranne skrátiť.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mattism Ďakujem, čítala som aj o tom, už sa nejaký čas naťahujeme. Raz som už návrh na vklad napadla na katastri. Na základe ich rozhodnutia tretia osoba - kupujúci -zmluvu stiahol. Predávajúca je suseda - o to je to smutnejšie - staršia osoba, ktorá ničomu nerozumie. Pýtala som sa preto, leto ten kupujúci je špekulant, urobí všetko pre to, aby ten pozemok získal. Na katastri mi právnička povedala, že žiaľ, lehota 10 dní už 12.9. uplynula. Tak neviem, či to znova napadnúť na katastri alebo podať návrh na súd až po zápise.
  draik Máte niekoľko možností - napríklad môžte požadovať od nadobúdateľa, aby Vám príslušný podiel previedol za cenu, za ktorú ho nadobudol, keďže nebolo dodržané predkupné právo.
  mattism Hej, všetky možnosti som zvážila. Ten nadobúdateľ vyspekuloval to, že predávajúcu nahovoril aby mi svoje podiely predala za vysokú cenu. Keďže sa jedná o podiely napr. 1/164 alebo 1/24 je to veľmi nevýhodné. Myslíte, že z ponuky na kúpu podielov v štyroch pozemkoch môžem chcieť odkúpiť len jeden?
  draik Čo pozemok, to jednotlivé predkupné právo.
    zbaliť

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  A chceš to od nej odkúpiť? Tak si nemala váhať a mala si prejaviť záujem o ten pozemok. Svoj záujem si mohla prejaviť akýmkoľvek spôsobom, napr. písomne listom, mailom, zaslať jej SMS a pod., aby vedela, že o to máš záujem a aby nepodnikala kroky k predaju tretej osobe.

  Otázne je, či 10 dňová lehota je dostatočná. Vo všeobecnosti sa má za to, že pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak, uplaťňuje sa § 605 obč. zákonníka:

  § 605
  Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

  V zmysle citovaného 10 dňová lehota nie je postačujúca. Na druhej strane ale ty by si musela vyplatiť požadovanú sumu do 2 mesiacov, t.j. do 2.11.

  Kontaktuj spoluvlastníka, že nebola dodržaná zákonná lehota a máš záujem o nehnuteľnosť. Pokiaľ napriek tomu ti to nepredá, máš právo obrátiť sa na súd o určenie neplatnosti prevodu podielu. Myslím, že máš veľkú šancu na úspech
  mattism Ďakujem, isteže to chcem kúpiť, dobre o tom vie, niekoľkokrát sme spolu telefonovali, lenže ona mi to nechce predať, lebo sa nechala obalamutiť tým tretím, že to sa nedá a že to musí predať len jemu.
  Chobot Tak jej pošli teraz doporučený list s odvolaním sa na jej ponuku, že ju prijímaš a máš záujem o nehnuteľnosť. Ak sa to prevedie na tretiu osobu, podáš žalobu na súd a pripojíš všetky dôkazy - najmä tú ponuku a tvoju odpoveď (s doručenkou). Návrhom rozsudku bude zrušenie kúpnej zmluvy s tou treťou osobou a odkúpenie podielu za ponúknutú cenu. Dobré bude mať tie peniaze nachystané na účte a tým preukázať vážny záujem o kúpu.

  Počítanie lehoty od doručenia písomnosti

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.