Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny vo vianočnom príspevku 2019

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny vo vianočnom príspevku 2019

Autor Jana Motyčková   04.10.19
Zákonom 222/2019 Z.z. bol s účinnosťou od 1.9.2019 novelizovaný zákon 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. Novela upravuje výšku a výpočet vianočného príspevku a upravuje hornú hranicu sumy dôchodku, pri ktorej nárok na vianočný príspevok vzniká.

Nárok na vianočný príspevok má poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho, vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku (ďalej len dôchodok/dôchodca), ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území SR, ak suma dôchodku nepresiahne sumu 65 % (pôvodne 60 %) priemernej mzdy za minulý rok, zaokrúhlenú na 10 eurocentov nahor. V r. 2019 je hranicou suma 65 % z 1013 € = 658,50 €, nárok na vianočný príspevok majú teda dôchodcovia, ktorých výška dôchodku vyplácaného v decembri 2019 je najviac 658,50 €.

Suma vianočného príspevku (VP) je závislá od výšky dôchodku (D), pričom sa posudzuje úhrn dôchodkov.
Vianočný príspevok je vo výške 200 €, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (ďalej ŽM), v r. 2019 teda najviac 210,20 €.
Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma ŽM a súčasne nepresiahne sumu dvojnásobku ŽM (420,40 €) VP sa určí podľa vzorca
VP = 200 – 0,36 x (D – ŽM),
Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako dvojnásobok sumy ŽM (420,40 €), VP sa určí podľa vzorca
VP = 174,52 – 0,36 x (D – ŽM), pričom suma vianočného príspevku je najmenej 10 €.
Suma VP sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

O vianočný príspevok sa nežiada, vypláca sa automaticky.

Príklad :a) Pani Eva poberá invalidný dôchodok v sume 201 € mesačne. Výška vianočného príspevku bude 200 €.
b) Pán Daniel poberá starobný dôchodok vo výške 410 €. Výška VP : 200 - 0,36 x (410 - 210,20) = 128,072, zaokr. 128,08 €
c) Pani Anna poberá starobný dôchodok vo výške 440 €. Výška VP : 174,52 - 0,36 x (440-210,20) = 91,792, zaokr. 91,80 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež