Zavrieť

Porady

Správne konanie

Dobrý deň,
požiadal som kataster o vrátenie poplatku za vklad , kedže nebola splnená 30 dnová lehota bez môjho zavinenia.Na konanie o poplatkoch sa vzťahuje Zákon o správnom konaní.Kataster mi odpísal formou odpovede , prečo mi poplatok nevráti.
Odpoveď nesplňa požiadavky na rozhodnutie v zmysle zákona o správnom konaní - nedá sa proti nemu odvolať, nie je tam poučenie atď.Podľa mojích vedomosti musí správny orgán -Okrený úrad ,odbor katastra rozhodnúť v správnom konaní vždy Rozhodnutím. Opätovne som cez vedúcu odboru požiadal o vydanie rozhodnutia- bolo mi odpovedané , že vydávaju rozhodnutie len v prípade ak žiadosti vyhovejú a odkázali ma na Úrad geodezie .kartografie a katastra SR.
Keďže s tým nesúhlasím a bol porušený Zákon o správnom konaní čo st ým Ďalej?
Asi súd , ale neviem akú formu , keďže nemám v ruke rozhodnutie. Samozrejme obrátim sa na právnika , ale skôr by som sa potreboval v tomto zorientovať.
Ďakujem
9 komentárov     zbaliť
Mária27 Kataster tiodpísal formou odpovede , prečo mi poplatok nevráti. Aký uviedol dôvod?
globalpartner Odvolal sa na §10 zákona 145/1995 o správnych poplatkoch.Podľa nich vydávajú rozhodnutie iba v prípade vrátenia poplatku. Pritom v tomto zákone je uvedené , že sa
má konáť podľa zákona o správnom konaní. Pokiaľ viem v taklom prípade spravny orgán vždy musí vydať rohodnutie či už kladné alebo záporne. V opačnom prípade prichádzam o právo na odvolanie,na preskúmanie súdom a odpov eď nesplna základne atribúty rozhodnutia v sprábnom konaní- napr. chýba poučenie!
Mária27 ale prečo zamietli vrátenie?
dmc Ako kataster odovodnil nevratenie poplatku ?
globalpartner Spojili 30 dnovu lehotu na vydanie spoplatnené ho rozhodnutia s 15 daňovou na zaslanie. 30 dnovu nestihli.
buchač globalpartner (Dnes 20:42) Spojili 30 dnovu lehotu na vydanie spoplatnené ho rozhodnutia s 15 daňovou na zaslanie. 30 dnovu nestihli.
======================
Ak ťa to poteší, tak 99% vkladov sa proste nestíha, nestihne vydať.

Hm..žiadaš o vrátenie poplatku ?
Žiadaš aj o zrušenie vkladu...ergo podáš o nejaký čas nový vklad ?

Je vo všeobecnosti známe, že katastrofálne úrady jednoducho nestíhajú...je priveľa agendy a málo pracovníkov.
globalpartner neberiem ti tvoj názor a aj smám som v minulosti ak nestihli termín nechal som to tak, ale s týmto konkretnym katastrom mám len zlé skúsenosti a za to , že nestíhajú si môžu sami. Napr. prerušili mi konanie na 30 dní len preto , že v občianskom bolo Košice-Západ, Košice -KVP a v zmluve bolo len Košice, čo je úpne bezvýznamné sú to len mestské časti aj na LV boli nakoniec len Košice. .Pri inom vklade a zmluve to nevadilo..
misoft globalpartner (02.11.19 20:42) Spojili 30 dnovu lehotu na vydanie spoplatnené ho rozhodnutia s 15 daňovou na zaslanie. 30 dnovu nestihli.
-------------------------------------------------------------------
Chudáčik - ty sa sťažuješ na takúto lehotu. Bratovi vykonali zápis po 411 dňoch!!!!! 3x sa sťažoval - uznali a vrátili poplatok za vklad - po šiestich!!!!! mesiacoch! A ty plačeš pre takúto prkotinu.
globalpartner Vôbec si nič nepochopil -chudáčik si ty, podľa tvojej logiky je čim horšie tym lepšie veď pre mna za mna nech rozhodujú aj za rok a súdy aj za 10 veď nie som MK aby som si mohol kúpiť
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  § 2 ods. 2 zákona č. 162/2015 Správny súdny poriadok
  Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.
  Pritom možno žiadať aj vrátenie poplatku.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/162/20190101

  Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci upravuje zákon č. 514/2003 : https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...3/514/20130101
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  globalpartner Ďakujem , podal som sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy- čo je základným predpokladom pred podaním správnej žaloby v zmysle SSP.
  Mária27 správne
  globalpartner Maria 27 ešte raz ďakujem, kataster sa uvedomil a na základe mojej stažnosti na nečinnosť správneho orgánu a dnes mi prišlo do el.pobočky rozhodnutie o vrátení poplatku, Dakujem výborne radíte!!!
    zbaliť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.