Zavrieť

Porady

odpis pohľadávky pred ukončením konkurzu

Môžeme "daňovo" odpísať nepremlčanú pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý je v konkurze pred ukončením konkurzu na základe časového testu?. Pohľadávka je viac ako 1080 dní po splatnosti a bolo prihlásená do konkurzu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov
  15 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  aja1 Pohľadávku potrebujeme odpísať aby sa nám zlepšil ukazovateľ.
  Soňa K Tak ju odpíš, keď to potrebujete.
  aja1 len či mi to daňová kontrola uzná ako daňový náklad...?
  Soňa K https://podpora.financnasprava.sk/50...%BEad%C3%A1vok
  Soňa K Študuj .....
  aja1 študujem, aj toto mam naštudované, ale rôzne posudzujú prihlásenú a nepríhlásenú pohľadávku...?

  https://podpora.financnasprava.sk/53...kom-v-konkurze
  Soňa K Kedy bola pohľadávka splatná a kedy začal konkurz ?
  aja1 konkurz je od 06/2018, nespláca od 05/2016
  Soňa K Kedy bola splatná - dátum.
  aja1 15.5.2016
  Soňa K Ten link, čo si priložila, sa netýka vašej situácie, vy máte pohľadávku prihlásenú a konkurz stále trvá.
  Soňa K Pre úplnosť uvádzame prípady, v ktorých je podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP možné pohľadávku uznať za daňový výdavok. Odpis pohľadávky daňovník preukazuje:

  právoplatným uznesením súdu o tom, že podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil. Súd tak urobí po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu a zistil, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu. Táto situácia nastáva skôr, ako je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku podľa § 20 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
  právoplatným uznesením súdu podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak súd zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku podľa § 102 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
  právoplatným uznesením súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 13 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 1.1.2006;
  právoplatným uznesením súdu o tom, že súd zrušil konkurz podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 01. 01. 2006.
  Soňa K Vo vašom prípade konkurz stále trvá, podľa mňa nie je možné odpísať pohľadávku do daňových výdavkov. Jedine účtovne. To by vám na vylepšenie ukazovateľov stačilo. Ale tým by ste prišli aj o možnosť tvoriť daňovú OP:
  aja1 no veď práve. zvláštne na tom je,že ten kto pohľadávku neprihlásil je na tom vlastne lepšie... ten môže pohľadávku daňovo odpísať hocikedy.

  ďakujem za odpovede.
  Soňa K To je relatívne, kto je na tom lepšie. Obidvaja sú v situácii, že im neuhradili pohľadávku = prišli o peniaze. Ten, kto neprihláil, definitívne. Ten, kto prihlásil, možno tiež. Daňovo odpíšu obidvaja, len v iných zdaňovacích obdobiach.
    zbaliť

  odpis pohľadávky pred ukončením konkurzu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.