Zavrieť

Porady

Platíte tiež koncesionárske poplatky v pozemkovom spoločenstve?

Chcela by som sa opýtať ohľadom platenia koncesionárskych poplatkov v PS. Prišli nám vo všetkých troch PS v ktorých účtujem výzvy na úhradu koncesionárskych poplatkov od augusta 2018 spätne, nakoľko máme prihlásených všetkých členov výborov, dozornej rady a samozrejme predsedu, podpredsedu a tajomníka v sociálnej poisťovni na Zmluvy o výkone funkcie - teda z pohľadu SP sú to zamestnanci, lebo ich prihlasujem pod kódom 1 (predseda a tajomník - pravidelný príjem) a kódom 2 (podpredseda, členovia výboru a dozornej rady - nepravidlený príjem). Predseda a tajomník dostávajú odmenu mesačne, podpredseda polročne, členovia výboru raz ročne, za každé zasadnutie 10 eur brutto. V jednom spoločenstve máme viac ako 10 takto prihlásených "zamestnancov" a teda mesačné koncesionárske poplatky "ZA NIČ" nám vyšli až takmer 19 eur/mesačne, v ostatných PS necelých 5 eur/mesačne.
Výbor navrhol, aby sa im prerobili Zmluvy o výkone funkcie na bezdplatné, neprihlasovali by tým pádom do SP a či by odmeny za výkon funkcie nemohli dostávať podielom zo zisku, po schválení VZ, aby sme sa vyhli plateniu koncesionárskych poplatkov. My nemáme vlastnú budovu..., sídlo PS je vždy na adrese predsedu PS, ktorý si už koncesionárske poplatky na tejto adrese platí. Aj sme to písali do RTV, ale odpoveď bola jednoznačná, máme "zamestnancov", ktorých zistili zo SP, musíme platiť.
Moja otázka znie: "Je možné odmeňovať predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov výboru a dozornej rady zo zisku a obísť tým ZovF? Ak áno, podiely zo zisku v PS sú oslobodené do 500 eur od dane. Bola by táto odmena považovaná za podiely na zisku, pripočítala by sa k riadnym podielom vyplácaným na základe vlastníctva a mali by nárok na oslobodenie 500 eur, alebo by sa to bralo úplne osobitne a zdaňovalo celé?"
Veľmi pekne ďakujem už vopred za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  § 3
  Platiteľ úhrady
  Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
  b) zamestnávateľ,4) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad5) posudzuje ako zamestnávateľ.

  4)§ 7 ods. 1 Zákonníka práce.
  § 7 (1) Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

  A teda sú odmeňovaní na základe zmlúv o výkone funkcie a nemajú pracovné zmluvy podľa zákonníka práce, nezapočítavajú sa do počtu zamestnancov.

  Problém je ten, že RTVS vyžiada počet zamestnancov od SP a pojem zamestnanec podľa zákona o úhrade za služby RTVS nie je rovnaký ako pojem zamestanec podľa zákona o soc. poistení.

  Podala by som odvolanie, s tým, že nejde o zamestnancov v pracovnom pomere ale členov s odmenami za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnom pomere a ani v obdobnom pracovnom vzťahu - a teda nie ste zamestnávateľ na účely zákona o úhrade za služby RTVS.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  janamach Ďakujem za odpoveď. Odvolanie sme podali presne v tomto zmysle. Právne oddelenie RTV si to preštudovalo a držia sa podkladov od SP, teda poplatky musíme platiť aj naďalej.
  avalik išla by som s tým na súd
  janamach Súhlasím.
    zbaliť

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Spoločenstvá z môjho okruhu zatiaľ na takú výzvu nemali šťastie. Takže osobnú skúsenosť s niečím podobným nemám. Ak by som bol vyzvaný k prihláseniu svojho spoločenstva za platiteľa koncesionárskych poplatkov, určite by som kládol odpor. Ako ? Každopádne by som sa snažil dokázať, že naše spoločenstvo predovšetkým nie je poberateľom služieb verejnosti od RTVS. Aj keď to zákon plošne predpokladá. Pretože :
  - nemá žiadne priestory, ani vlastné, ani prenajaté. Naši zamestnanci nemajú pridelený žiadny pracovný priestor, ani stôl a stoličku a už vôbec nie žiadne prijímače signálu RTVS. Sídlo je na adrese obecného úradu v obci, kde nemáme priestory, iba tam 5-6 krát v roku po 3 hodiny schôdzujeme.
  - nie je odberateľom elektriny
  - nemá v svojom inventári žiadne rádioprijímače, ani televízory, ani vlastné počítače, umožňujúce odber predmetných služieb
  - ako zamestnanci sú v SP vedení nie klasickí zamestnanci, ale iba členovia štatutárnych orgánov v povinnom počte predpísanom zákonom č. 97/2013 z.z., ktorý nemožno z úsporných dôvodov znížiť. Ich priemerný prepočítaný stav je spolu za všetkých 0,51 v roku, teda nezamestnávame súhrnne ani jedného zamestnanca. Okrem predsedu sú ich odmeny rádovo do 150 Eur ročne. Súhrn vyplatených hrubých odmien nedosahuje ani jednu celú ročnú minimálnu mzdu. Rovnako, ako poslanci obecných zastupiteľstiev v každej obci. Aj obce platia poplatky RTVS za starostu a zamestnancov obce, ale neplatia ich za svojich poslancov, taktiež členov štatutárneho orgánu, ktorí sa iba zúčastňujú zasadnutí. Ktorí by inak navyšovali poplatky do neúnosných výšok. Ani poslanci obce, rovnako, ako členovia nášho výboru a dozornej rady nemajú možnosť využívať verejné služby ako zamestnanci, ale iba ako radoví občania. Pracovnou náplňou našich zamestnancov je aktívna účasť na schôdzach, ktorá časovo začína príchodom na schôdzu a končí odchodom zo schôdze. Počas pobytu na schôdzi nie je počúvanie prijímačov RTVS ani možné, ani žiadúce.
  - z povahy nás ako zamestnávateľa je využívanie služieb RTVS s titulu zamestnanca úplne vylúčené. Pokiaľ v sezóne príležitostne zamestnáme brigádnika na dohodu, tak pracuje manuálne v lese, kde je z § 31/1/g zákona o lesoch zakázané rušiť ticho a pokoj.
  Na základe uvedených okolností sme presvedčení, že nie sme typ zamestnávateľa, ktorý je precedentným užívateľom služieb verejnosti od RTVS. Zákon síce precedentne ukladá povinnosť každému zamestnávateľovi platiť za tieto služby. Ale výčet všetkých okolností potvrdzuje, že sú aj zamestnávatelia, ktorí tieto služby nemajú možnosť využívať a požadovanie ich platby je nárokom bez hmotnej pravdy, ktorú zákon precedentne predpokladá v súvislosti s počtom zamestnancov, prihlásených do SP. Vymáhanie poplatkov za niečo, čo nevyužívame, ani nemôžeme využívať, považujeme za uplatňovanie nároku bez vecného dôvodu, teda aj bez právneho dôvodu. Veríme, že o tom presvedčíme aj prípadný súd.
  Meniť spôsob odmeňovania od závislej činnosti na podiely zo zisku iba kvôli koncesionárskym poplatkom považujem za nie veľmi vhodné. Ani nepoznám spoločenstvo, kde by to fungovalo. Pre odmeňovanie orgánov spoločenstva je určená tá odmena, ktorú teraz uplatňujete.
  janamach Ďakujem pekne za pomoc pri riešení problému.

  Platíte tiež koncesionárske poplatky v pozemkovom spoločenstve?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.