Zavrieť

Porady

Podľa akého predpisu sa rozpočítava spotreba teplej úžitkovej vody vlastníkom bytov?

Poprosím o číslo predpisu podĺa ktorého sa rozpočítava spotreba TUV mezi vlastníkov bytov.
Vopred ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  globalpartner Ďakujem, ide mi o to , že pri meraní spotreby TUV vzniká koeficient medzi faktúrovanou a nameranou spotrebov u jednotlivých vlastníkov , ktorým sa potom násobí jednotliva spotreba v bytoch.
  Nikde som nenašiel či úhradu tohto rozdielu si môžu vlastníci upraviť hlasovaním na úhradu nie podľa spotreby-tzn násobením koeficientu , ale rozpočítaním rovným dielom. Dúfam , že som sa vyjadril dosť zrozumiteľne.
  ďakujem
  marjankaj To akože byt s jedným členom domácnosti by mal platiť rovnako ako byt s 10 členmi? Spadol si z jahody?
  globalpartner No nepochochopila si to ide tu len o nenameranú spotrebu-koeficient spotreby.
  Príklad : Celková spotreba za objekt fakturovaná na päte domu 110 m3 súčet vodomerov 100 m3 koeficient 1,1
  byt A vodomer spotreba 30 x1,1 =33m3
  byt B vodomer spotreba 15m3x1,1 =16,5 m3
  Byt A je trestaný za vyššiu spotrebu a musí zaplatiť väčšiu časť nenameranej spotreby bez toho aby sa o to pričinil.
  Ak by sa nenameraná spotreba rozdelila podĽa kúču MJ byt potom nenameraná spotreba 10m3 pri napr.16 bytoch sa rozdelila a zaplatia rovnomerne na všetky byty rovnomerne v našom prípade 0.63 m3
  Chobot Nemôžeš čakať, že všetky detaily života bude upravovať nejaký zákon. Logicky faktúru vodárňam za spotrebovanú vodu musí uhradiť bytovka - teda všetci spoluvlastníci.

  Podľa mňa súčasný spôsob rozpočtu, ktorý uplatňujú správcovia, je spravodlivý. Ako nespravodlivý sa môže zdať tým, ktorí majú vysokú spotrebu vody, či už teplej alebo studenej. Tebou navrhovaný spôsob môže byť nespravodlivý pre tých, ktorí majú nízku spotrebu. NApr. prečo by niekto, kto sa málo zdržuje v byte a má spotrebu napr. 3 m3 mal platiť zrazu napr. 7 m3 miesto 3,3 m3?

  Tým, že to žiadny zákon nepredpisuje, tak na základe dohody vlastníkov je možné tento rozpočet zmeniť. Ale musí s tým súhlasiť pri hlasovaní primerané množstvo spoluvlastníkov v zmysle zákona o vlastníctve bytov. Neviem, či to navrhuješ ty, alebo niekto iný v dome, ale teoreticky by to bolo možné zmeniť. Otázne je, ako je na také niečo pripravený správca - či dokáže takéto rozhodnutie domu premietnuť do svojho informačného systému pre vykonanie ročného zúčtovania. Takže ešte aj tam môže bytovka naraziť na problém.
  globalpartner No súhlasim , že to môže by nespravodlivé pre obidva prípady a preto si myslím, že na nenameranom objeme vody by sa v bytovkke mali rovným dielom podielať všetci vlatníci bytov
  Má to aj dalši efekt, tak trochu to odrádza od motivácie na čierny odber
  Chobot Čo si ty myslíš, je irelevantné. Dôležité je, čo si myslí väčšina vlastníkov bytov.
  mari2x Nemysli.
    zbaliť

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Kedze ide o pomerove merace, meraju pomer spotreby bytu na celkovej spotrebe bytoveho domu.
  Pausalny prepocet rozdielu by nebol spravodlivy.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  globalpartner Pomerové merače merejú spotrebu tepla , tu ide o vodu- skutočná spotreba.
  ivka70 Nie, ide rovnako o pomerove merace ....kedze ty sam nemas ten merac fakturovany od dadavatel vody Fakturacne su len na vstupe bytoveho domu .

  aj merac tepla meria skutocne teplo (nevie dodane teplo na vstupe domu vyhodnocovat) a to je rozratavane ....
  marjankaj Ivka darmo sa snažíš. Ostatní vlastníci nemusia byť padnutí na hlavu.
    zbaliť

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  globalpartner (01.02.20 15:00) Ďakujem, ide mi o to , že pri meraní spotreby TUV vzniká koeficient medzi faktúrovanou a nameranou spotrebov u jednotlivých vlastníkov , ktorým sa potom násobí jednotliva spotreba v bytoch.
  Nikde som nenašiel či úhradu tohto rozdielu si môžu vlastníci upraviť hlasovaním na úhradu nie podľa spotreby-tzn násobením koeficientu , ale rozpočítaním rovným dielom. Dúfam , že som sa vyjadril dosť zrozumiteľne.
  ďakujem

  Tibor ti dal správny právny predpis. Ako si sa vyjadril tak si sa vyjadril? Ale, ako si si prečítal ten predpis, vyhlášku, s porozumením? Pretože pri meraní na päte domu a meraním v bytoch je rozdiel. Ale ten rozdiel je v tom na aký účel slúži fakturačný vodomer a na aký účel slúžia vodomery, ktoré sú namontované bytoch? To sa v tej vyhláške nedočítaš.

  No v zákone 182/1993 je to uvedené za akým účelom boli, sú a musia byť namontované vodomery v bytoch bytového domu.

  "Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. ( teda vodomerov, ktoré sú súčasťou spoločného rozvodu vody v bytoch, nie súčasťou bytu )

  za plnenie spojené s užívaním bytu považuje najmä dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd."

  Nie si sám, ktorý tomu rozumie ako hus pivu.

  Ide o to kto dodáva, vyrába pre váš dom teplú užitkovú vodu?

  Ak je to dodávateľ, ktorý zabezpečuje teplú vodu pre dom z centrálneho zdroja, kotolne. Ten je povinný vám, vášmu správcovi domu predložiť faktúru k úhrade nákladov na výrobu teplej vody. Ta by mala byť v dvoch položkách v €. Jedna za studenú vodu, ktorú musel nakúpiť od jej dodávateľa a druhá z teplo, ktoré použil na ohrev tej studenej vody v rozmedzí 45 až 55 °C na výtoku v bytoch.

  Dom, správca domu by mal postupovať v súlade so zákonmi, ktoré riešia spôsob rozpočítania spoločných nákladov domu za teplá vodu dodanú do domu, bytov v dome.

  Náklady na studenú vodu na ohrev sa vydelia súčtom spotrieb teplej vody v bytoch. Výsledok je cena na jeden m3. Krát spotreba v jednotlivých bytoch je úhrada podielu bytov na spoločných nákladoch domu. Ich súčet sa musí rovnať fakturovaným nákladom za studenú na ohrev.

  Druhá položka, náklady za teplo, ktoré je dodané v teplej vode sa rozpočíta nasledovne. Základná zložka 20 % z nákladov domu za teplo v teplej vode sa rozpočíta rovným dielom na byt. Dôvod? Teplá voda v spoločnom rozvode neustále cylkuruje, zohrieva sa pre každý byt aj v neprítomnosti jeho vlastníka, užívateľa. Zbytok 80 % sa rozpočíta podľa nameraných spotrieb v jednotlivých bytoch spôsobom ako náklady na studenú vodu na ohrev.

  No môže byť iná situácia. Dodávateľ tepla namontuje v domoch KOSTku. V takom prípade už pre dom nevyrába teplú vodu. Do domu dodáva len teplo na výrobu teplej vody a teplo na vykurovanie domu. Na každú položku má v KOSTke samostatne meranie tepla. Do domu dodáva studenú vodu jej dodávateľ, ktorý si meria odber studenej vody v dome svojím fakturačným vodomerom. Časť tej vody vytečie v dome, bytoch ako studená voda, druhá časť vytečie v dome, bytoch ako teplá voda. Náklady na studenú vodu sa v dome rozpočítajú klasickým spôsobom, až na to, že na rozpočítanie nákladov za studenú vodu sa spočítajú spotreby studenej vody a aj spotreby teplej vody, ktorá je nakúpená od dodávateľa vody ako studená voda. Dodané teplo v teplej vode sa rozpočíta klasickým spôsobom. Pomerom základná zložka 20 : 80 % spotrebná zložka nákladov za teplo dodané v teplej vode.

  V žiadnom neslúžia vodomery v bytoch na to, aby kontrolovali spotrebu fakturačného vodomeru!!! V žiadnom prípade sa nemôže súčet spotrieb na vodomeroch v bytoch zhodovať so stavom spotreby na fakturačnom merači!!!

  Prečo? Každý vodomer v byte má toleranciu +/- 5 %, každý vodomer tiež zaznamenáva, meria spotrebu v litroch. No ak správca odpisuje len celé m3, tak desatinné čísla, litre sa neevidujú pri rozpočítaní nákladov. A potom je tu dátum odpisu. Ak dodávateľ vody si odpíše stav svojho fakturačného vodomeru 20.12. a v bytoch sa odpíšu stavy k 31.12. Tak voda, ktorá pretečie v čase od 20.12. do 31.12. sú už náklady na budúci rok, ale ktoré sú započítané pri rozpočítaní spoločných nákladov za minulý rok. Ideálne by bolo, keď dodávateľ vody odpíše svoj fakturačný vodomer dostaviť prívod vody do domu do doby pokiaľ nebudú odpísané všetky vodomery v bytoch. Prípadne druhá možnosť, rádiový odpis vodomerov v bytoch v deň kedy dodávateľ odpíše svoj fakturačný vodomer. Rozdiel medzi fakturačným vodomerom a vodomermi v bytoch by bol minimálny. Rozpočítanie spoločných nákladov za vodu a teplo v teplej vode na jednotlivé byty by bolo objektívnejšie, presnejšie.

  Príklad: Dom má 42 bytov, tri vchody po 14 bytov. V 28 bytoch musia byť po dva vodomery, tak je naprojektovaný.

  Čo sa týka studenej vody, dom má dve studne, zdroje studenej vody so samostatnými fakturačnými vodomermi, ale napojené sú na ne dve polovice domu, stredný vchod je rozdelený, ľavá a a pravá strana k svojej studni, vodomeru.

  Pokiaľ do domu dodával teplú vodu dodávateľ tepla tá pretekala samostatným rozvodom tepla, na ktorom je v bytoch 70 vodomerov, ktoré slúžili na rozpočítanie nákladov tepla v teplej vode a rozpočítanie nákladov za studenú vodu na ohrev.

  Po namontovaní KOSTky sa situácia zmenila. Z ľavej studne studenej vody odoberá vodu 21 bytov na 35 výtokoch, vodomeroch. Klasické rozpočítanie spoločných nákladov za studenú vodu.

  Z pravej studne tiež to isté, ale na tú studňu je napojená aj KOSTka. V skutočnosti ten fakturačný vodomer roztáča až 105 vodomerov v bytoch + dva v spoločných priestoroch.

  V bytoch pravej studne, 35 vodomerov + 70 vodomerov vo všetkých bytoch domu na teplú vodu + po jednom vodomere na teplú a studenú vodu v spoločných priestoroch. Na rozpočítanie spoločných nákladov studenej vody z pravej studne je treba súčet spotrieb zo 107 vodomerov, podružných, pomerových. Samozrejme, že náklady za teplo v teplej vode sa rozpočítajú len podľa spotrieb 71 vodomerov, klasicky.

  Jednoduché, že?

  Podľa akého predpisu sa rozpočítava spotreba teplej úžitkovej vody vlastníkom bytov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.