Zavrieť

Porady

Ako účtovať aktiváciu materiálu na výrobky- účtovanie spôsob B

Dobrý deň, pomôžte sa mi zorientovať, ako účtovať aktiváciu materiálu na výrobky- účtovanie spôsob B :
na začiatku roka vysporiadam:
poč. stav materiálu na sklad (z min. roku): 501/112
poč. stav výrobkov na sklad (z min. roku): 501/123
nakupujem materiál: 501,342/321 (pilina ny výr. peliet)
predávam výrobok - pelety: 311/604,343 - je správne 604? už je to tovar
A TERAZ NEVIEM, AKO AKTIVOVAŤ VÝROBU:
viem výrobnú cenu peliet/1t a počet predaných ton - toto by som mala previesť na náklad výrobku 621/501 ( vo výrobnej cene, teda VC x počet predaných ton) alebo
ako?

A nakoniec preúčtujem inv. stav k 31.12., a to:
materiál pilina: 112/501
výrobok peleta: 123/501
Väčšinou som sa dočítala, že aktivuje sa 501/621, ale tým pádom budem mať duplicitne náklady na MD 501: nákup + aktivácia
Prosím, vysvetlí mi niekto, ako zaúčtujem ten prerod z materiálu na výrobok?
Je správne, ked chcem previesť výrobok na sklad už v cene navýšenej o ostatné náklady?
Myslím tým, že napr. 1t pilín je cena 60,-€ a výrobná cena 1t peliet je 140,-€. Kde sa mi premietne ten rozdiel? Ako toto zaúčtovať? ako zaúčtovať, aby som mala na sklade výrobkov cenu nie piliny, ale výr. cenu pelety?
Verím, že som môj problém dobre napísala, a niekto mi odpovie/poradí.
DAKUJEM
Milka
Naposledy upravil GOLDTIM : 06.03.20 at 14:18 Dôvod: skrátenie
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  marissa8 je offline (nepripojený) marissa8

  marissa8
  Dobrý deň,

  máte tu viac otázok a myslím, že trošku pokombinované, skúsim zodpovedať a dám Vám sem aj odvolávky na príslušné ustanovenia zákonov, skúste si to prečítať.

  Začala by som asi rozlíšením výrobok vs. tovar. Uvádzate, že predávate výrobok - pelety, čo účtujete na 604, keďže ide o tovar. Tovar je definovaný v § 17 ods. 9 Postupov účtovania (ďalej len "PÚ") nasledovne:

  O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

  Čiže pri výrobkoch o tovare účtujete len vtedy, ak tieto výrobky predávate prostredníctvom vlastných predajní - vtedy ich presúvate z výroby do predajne a pre predajňu je to niečo, čo do predajne prišlo a v nezmenenej forme (bez ďalšieho spracovania) z nej aj odchádza/predáva sa - tzn. spĺňa to definíciu tovaru. Pokiaľ však predávate výrobky tzn. vyrobím a rovno predám (bez presúvania do predajne), tak účtujete len o výrobkoch, nie o tovare - a v takom prípade účtujete tržby na 601 (nie 604).

  Ak však predávate výrobky cez predajňu, tak postupujete podľa § 43 ods. 13 PÚ:
  Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa účtuje prostredníctvom účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru.

  Ocenenie tohto tovaru je uvedené v § 44 ods. 10 PÚ (druhá a tretia veta):
  Na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení uvedenom pri účte 123 – Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

  Vo Vašom prípade pri účtovaní spôsobom B teda k 31.12. (resp. ku koncu účtovného obdobia) urobíte fyzickú inventúru tovaru v predajni a na základe toho naskladníte tovar zápisom 132 / 621 a to v ocenení, ktoré zodpovedá vlastným nákladom týchto výrobkov (čiže budete vychádzať z kalkulácie vlastných nákladov).

  Ako som spomínala, pokiaľ nepredávate výrobky cez vlastné predajne, neúčtujete o tovare, ale len o výrobkoch, a tie máte na 123 (a pri predaji tržby na 601).


  Ďalšia otázka bola, v akej cene oceniť výrobky, keď ich k 31.12. naskladňujete. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vo vlastných nákladoch (§ 25 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o účtovníctve), pričom tieto VN zásob sú v § 25 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona o účtovníctve definované nasledovne:

  "pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť."

  Z toho vyplýva, že je na rozhodnutí ÚJ, či do vlastných nákladov zahrnie iba priame náklady (vo Vašom prípade spotrebu pilín, príp. mzdy výrobných robotníkov) alebo aj časť nepriamych nákladov na výrobu alebo inú činnosť (tzn. výrobná réžia - napr. odpisy strojov, výrobnej budovy,...). Mali by ste mať vypracovanú kalkuláciu vlastných nákladov, ktorá vychádza z reálnych výsledkov a ktorú pravidelne aktualizujete, ak treba. Ak sú Vašimi vlastnými nákladmi podľa kalkulácie VN tá Vami spomínaná výrobná cena 140 EUR, tak v tejto cene oceníte výrobky na 123. Pri účtovaní budete postupovať podľa § 43 ods. 5 PÚ tzn. v priebehu roka účtujete všetky náklady na účty triedy 5 (spotreba pilín 501, spotreba energie 502, mzdy výrobných pracovníkov 52x, odpisy 551,...). Pri uzatváraní účtovných kníh počiatočné stavy z min. roka preúčtujete 613 / 123 (ak ste tak neurobila hneď k 1.1 a konečné stavy zistené fyzickou inventúrou zaúčtujete 123 / 613 - týmto zápisom výrobky naskladníte (v ocenení vlastných nákladov). Pýtate sa, kde sa Vám premietne rozdiel medzi 60 EUR piliny vs. 140 EUR výrobné náklady. 60 EUR budete mať na 501 a zvyšných 80 EUR na iných nákladových účtoch (502, 521x, 551). Následne naskladníte celých 140 EUR zápisom 123 / 613. Toto účtovanie slúži na to, aby ste výnosom na 613 znížili resp. znulovali náklady na 501, 502, 52x.... súvisiace s výrobou - aby sa tieto náklady dostali do VH až v tom období, keď budete výrobky predávať - lebo ich vyskladníte zápisom MD 613 / D 123 - cez MD 613 sa dostanú do VH daného roka. Toto je lepšie vidieť pri účtovaní zásob spôsobom A, preto Vám zrejme tento zmysel unikol :-)


  Na záver ešte otázka k účtovaniu materiálu - tu vychádzate z § 43 ods. 4 PÚ, kde sa uvádza, že v priebehu roka nákupy zásob materiálu účtujete na 501. Ten zápis 501 / 621, ktorý uvádzate, sa týka aktivácie vnútropodnikovaných služieb, mat. a tovaru tzn. ak Vám vznikajú vo vlastnej réžii vnútropodnikové vedľajšie náklady spojené s obstaraním materiálu - tie účtujete 501 / 621, aby ste ich dostali na účet 501, kde máte evidovaný aj samotný materiál (pri spôsobe A by ste to všetko dávala na 112, pri spôsobe B to účtujete na 501, aby ste si tam evidovala obstarávaciu cenu materiálu - potrebujete ju vedieť aj kvôli koncoročnému naskladneniu nespotrebovaného materiálu). Následne ku koncu účtovného obdobia preúčtujete počiatočný stav zásob materiálu zápisom 501 / 112 (ak ste to neurobila už k 1.1.) a na základe fyzickej inventúry naskladníte materiál, ktorý máte k 31.12. na sklade, a to zápisom 112 / 501.

  Ešte upozorním na § 43 ods. 6 PÚ:
  Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

  Snáď som odpovedala na všetko :-)

  Pekný deň.

  Ako účtovať aktiváciu materiálu na výrobky- účtovanie spôsob B

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.