Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavirus - posun daňových termínov (schválené dňa 2.4.2020)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavirus - posun daňových termínov (schválené dňa 2.4.2020)

Autor Iveta Matlovičová   03.04.20
Dňa 2.4.2020 bol schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zo schválených zmien vyberám:


  • predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov vykonať ročné zúčtovanie a odviesť vypočítanú daň najneskôr do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie; napr. ak by pandémia skončila v júni 2020, zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie do 31.7.2020, a v tomto termíne aj odviesť vypočítanú daň (§ 24 ods. 2 schváleného zákona)
  • zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, napr. ak by pandémia skončila v júni 2020, zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 31.8.2020 (§ 24 ods. 2 schváleného zákona)
  • predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov vystaveniť potvrdenie o zaplatení dane o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého mesiaca po skončení obdobia pandémie (§ 22 ods. 2 schváleného zákona)
  • predĺženie lehoty na predloženie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhéhomesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, napr. ak by pandémia skončila v júni 2020,zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podieluzaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhláseniaim zamestnávateľ vystaví do 15.8.2020 (§ 22 ods. 1 schváleného zákona)
  • doplnenie možnosti pre každého prijímateľa podielu zaplatenej dane použiť príjmy získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie aj bez uvedenia takejto činnosti v rámci predmetu ich činnosti (§ 22 ods. 3 schváleného zákona)
  • predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatiť daň z príjmov najneskôr do druhého mesiaca po skončení obdobia pandémie; napr. ak by pandémia skončila v júni 2020, tak zamestnávateľ musí podať hlásenie správcovi dane do 31.8.2020 (§ 24 ods. 1 schváleného zákona)
  • predĺženie lehoty pre zamestnávateľov na vyplatenie preplatku na dani z príjmov, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, napr. ak by pandémia skončila v júni 2020 zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie do 31.7.2020 a preplatky vypočítané zamestnancovi je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy mesiac august 2020 - septembrové výplatné termíny (§ 24 ods. 3 schváleného zákona)

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež