Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Autor Jana Motyčková   19.04.20
Návrh zákona schválený vládou 16.4.2020 je na programe schôdze NR SR 20.4.2020.

Novela ruší povinnosť zamestnávateľa a povinne poistenej szčo zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného úradu aspoň 15 dní. U zamestnávateľa sa jedná o poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, tzv odvody zamestnávateľa, nie poistné zamestnanca. Odpustenie odvodov sa týka

  • Odvodov zamestnávateľa a poistného szčo na SP
  • Odvodov (poistného) zamestnávateľa a szčo na SDS (II.pilier) – platba cez SP
  • Príspevku zamestnávateľa na DDS za zamestnancov, za ktorých je zamestnávateľ povinný prispievať do DDS (napr. 3. a 4. kategória)

Poistné zamestnanca má byť platené v riadnom termíne. Uzatvorenie prevádzky zamestnávateľ alebo szčo preukáže SP čestným vyhlásení do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca, za apríl prakticky do 11.5.2020, keďže 8.5.-10.5. sú sviatok, sobota a nedeľa.
Odpustenie odvodov zamestnávateľa sa netýka zdravotného poistenia.
Zároveň novela dáva právomoc vláde určiť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo szčo, nebudú platiť poistné, podmienky tohto neplatenia a spôsob preukázania splnenia podmienok.

Doplnené :
1. Ak má zamestnávateľ viac prevádzok, stačí, že jedna z nich bola zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu a odpustenie odvodov zamestnávateľa sa vzťahuje na všetky prevádzky.

2. Ak zamestnávateľ vykazuje alebo bude vykazovať poistné vo Výkaze poistného a príspevkov (=tzv. výkaz z nepravidelných príjmov), odpustenie odvodov sa týka aj poistného uvedeného v týchto výkazoch, vrátane všetkých budúcich, a to konkrétne poistného, uvedeného v riadkoch s označením 4/2020. Napr. štatutár s nepravidelným príjmom, odmena 600 €zúčtovaná za 6/2020, vyplatená v 7/2020, rozpočítaná vo Výkaze poistného na mesiace 1-6/2020 po 100 €. Poistné zamestnávateľa z časti odmeny 100 € uvedenej na riadku Výkazu s označením 4/2020 zamestnávateľ do SP neplatí, ak splnil podmienky pre odpustenie odvodov za 4/2020.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020

Riešenie témy "Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná