Zavrieť

Porady

DPPO - zrazený preddavok

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Firma sro podala DPPO v riadnej lehote do 31.03.2020 za rok 2019. Základ dane (r.510) je 2000 Eur. Preddavky, ktoré boli platené v roku 2019 boli vo výške 1000 eur štvrťročne t.j. 4 000 eur za rok. Daň vyšla 420 Eur.
4000 - 420 = 3580 eur mal DÚ vrátiť späť.
DÚ však vrátil len 2580 Eur s tým, že 1000 Eur je preddavok za 1.Q. 2020.
Je to v poriadku?
V DPPO boli všetky preddavky za rok 2019 zahrnuté a vysporiadané. Podľa DPPO ďalšie preddavky sa už platiť nemajú. Tak prečo DÚ stiahol za 1.Q. preddavok?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  zlatka.b je offline (nepripojený) zlatka.b

  zlatka.b
  Myslím si, že ak bola daňová povinnosť za rok 2018 do 5000 eur, tak v roku 2020 nebola povinnosť uhradiť preddavok na 1q2020. Kontaktujte správcu dane, preddavok by sa nemal platiť.

  rdvs je offline (nepripojený) rdvs

  rdvs
  § 42, ods. 2) zákona o dani z príjmov
  "Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania."
  Účinnosť do 31.12.2019
  Až od 1.1.2020 sa zvýšila suma z 2500 eur na 5000 eur
  Zaplatený preddavok za I Q 2020 bude zohľadnený v daňovom priznaní za rok 2020

  janka67 je offline (nepripojený) janka67

  janka67
  Zo stránky finančnej správy:
  Otázka:
  Nemáme predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali a daň zaplatili do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili
  štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?
  Odpoveď
  Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020
  Z. z. – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky
  preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta,
  mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta).
  Naposledy upravil janka67 : 13.05.20 at 06:42

  DPPO - zrazený preddavok

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.