Zavrieť

Porady

Je tu niekto kto robí štatutára vo Spoločenstve vlastníkov bytov?

Potrebujem poradiť ohľadom vyúčtovania nákladov za minulý rok.
8 komentárov     zbaliť
ivka70 Dopln do otazky, aky mas problem, co potrebujes a nehladaj statutara.
Odpoved na takto zadanu otazku je len ano, je alebo nie, nie je, ale nic to neriesi.
Katula134 Véd píšem, že potrebujem poradiť ohľadom vyúčtovania nákladov.
ivka70 To je tak vseobecne, ze na to sa tu odpovedat neda.
Definuj konkretne, co potrebujes, rozpis a niekto ti poradi.
sito Čo nevieš na tom pochopiť? Je to skoro ako v obchode. Zaplatená suma - suma za zakúpený tovar = výdavok zo zaplatenej sumy.

Maličký rozdiel v SVB. Zálohové platby za užívanie bytu za rok - podiel napočítaný na byt zo spoločných nákladov domu za rok = preplatok / nedoplatok za rok oproti zálohovým platbám za užívanie bytu.
Katula134 To chápem, ale vyúčtovanie pozostáva z tvorby FUaO a z čerpania FUaO. Co sa dava do tvorby FUaO?? Príjmy za daný rok? Alebo rozpísať kazdu položku, ktorá tvorí fond a vyrátať sumu na rok krát počet bytov v dome?
sito Ahaaa! To chápeš. Takže, ak vieš čítať s porozumením, treba si prečítať 182/1993, § 10, minimálne. V SVB sú troje peniaze.

1. Peniaze pre orgány SVB, ktoré zabezpečujú správu vášho bytového domu.

2. Peniaze, ktoré sú vlastníci bytov v bytovom dome vkladať na FPÚaO domu v ktoré je správu domu zabezpečenú formou SVB.

3. Peniaze, zálohy jednotlivých bytov na plnenia, služby, ktoré je SVB vyúčtovať po rozpočítaní nákladov domu za jednotlivé služby na jednotlivé byty.

Tie prvé nie sú v § 10 uvedené.

" § 10

(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha podľa § 19 ods. 4 balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov.

(2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú

a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,

c) výnosy z účtu domu vedeného v banke,

d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona,

e) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu.

(3) Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

(4) Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

(5) Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu.

(6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.

(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu. "

Ak bez pochopenia, opýtaj sa.
Mária27 sito - presuň to do odpovede, toto nie je komentár
sito Marka, áno, je to odpoveď, odpoveď na komentár. Ak pochopí môj názor a citáciu zákona nebude sa pýtať. Ak nie?

Marka, dám dobrú odpoveď. Dostanem za ňu bod od človeka, čo ju dokáže pochopiť. No, nájde sa blbec, ktorý ten bod vymaže, vynuluje, zlikviduje. Body na porade sú už pre mňa 0, nič. Ale to nie je moja vec, starosť. Niekto iný je za to zodpovedný mazanie, nulovanie, likvidáciu. Snáď si nepodreže konár pod sebou, či ...

A možno sa opýta?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Marka, myslíš, že ako ODPOVEĎ by ten komentár dával čítajúcemu lepší zmysel pre pochopenie napísaného názoru? Bez sledu, postupnosti ...

  Je tu niekto kto robí štatutára vo Spoločenstve vlastníkov bytov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.