Zavrieť

Porady

Ako rozdelit spoločný pozemok pred bytovkou?

ako rozdelit spoločný pozemok pred bytovkou odkupeny a zapisany v liste vl.všetkych osem bytov,nakolko je vždy v prevahe 5bytov,mame tam už 10 rokov garaže my traja a len a len problemy
Naposledy upravil ivka70 : 29.06.20 at 12:09 Dôvod: Cele v nazve
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ide o priľahlý pozemok, ktorý ak nebol v zmluve o prevode vlastníctva bytov vymedzený len pre niektorých vlastníkov, je v spoluvlastníctve tak ako spoločné časti.

  Podľa § 13 ods. 2 zákona Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka; tým nie je dotknuté právo prevodu priľahlého pozemku a príslušenstva alebo ich častí podľa § 14b ods. 3.
  Podľa § 14b ods. 3 Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o zmluve o

  a) prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

  Keďže spoluvlastníci nesúhlasia s prevodom, treba zistiť, čo požadujú.
  Podľa § 10 ods. 1 bytového zákona Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov. Tu síce nejde o priľahlý pozemok, ale môžete spoluvlastníkom navrhnúť váš príspevok za nadužívanie spoločného pozemku, ak užívate viac, ako je váš podiel na ňom. Nejde o nájom, ani o vecné bremeno, lebo ste spoluvlastníkmi, Za nadužívanie spoločnej veci sa však náhrada priznáva aj súdom.
  18 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  trio trnava Ďakujem,nemohla som rozvinúť tému,nebralo mi to rozsiahlejší popis.Ide o to,neuzivam nadmernú plochu,máme tam už desať rokov garáže traja vlastníci,ktoré sme tam dali bez zápisu po dohode ustnej,plocha je veľká,je tam aj spoločné posedenie,ktoré my neuzivame,lebo máme záhradky.Bytovka má osem bytov,každý byt dve parkovacie miesta,nám počítajú na byť garáž a jedno miesto.Nemozeme nikde inde parkovať ani návšteva aj keď je miesta dosť.Vraj budeme musieť odstrániť garáže,zaberajú väčšiu plochu ako parkovacie miesto,my sme si ich kupovali,zabetonovali základy,dotiahli tam elektrinu z vlastných hodín,tak nám ich chuť zrušiť.Nechcu pristúpiť na odkúpenie plochy pod garážami,vraj ich môžu dokonca dať niekomu inému do užívania .Prosím o radu,obrátiť sa na súd?ďakujem pekne
  Mária27 Nedá sa to odkúpiť, ale čo vlastne chcú?
  misoft
  Spýtam sa - tie garáže - síce ústna dohoda, ale garáže sú postavené legálne? So stavebným povolením? Pretože čítam - vybetónované základy + inžinierske siete (elektrina). Veď vy ste im prakticky (s ich tichým súhlasom) zabrali aj kus ich podielu! Čiže užívate aj ich majetok - bezodplatne! Oni by mali právo si od vás žiadať nájomné za tie metre štvorcové, ktoré ste obsadili.
  Neexistuje o tom asi žiaden zápis, lajstro - nič!

  Inými slovami - nie oni sú problémom, ale VY ste problém!
  Chobot Ani po tomto upresnení nie je jasné, aké sú tam vlastnícke vzťahy ku garáži (sú riadne zapísané na LV na katastri?), aký je vzťah garáží k pozemku (dal majiteľ pozemku súhlas na vybudovanie garáží?) ako aj vlastníctvo samotného pozemku (od koho ste pozemok odkupovali? Na základe čoho? Je ten pozemok definovaný ako priľahlý pozemok? a pod).

  Na tvojom mieste by som navštívil právnika, priniesol všetky dokumenty, ktoré k tomu máš, nech si to preštuduje a potom nech ti poradí.
  Chobot maria, zo zadania nie je jasné, či ide o priľahlý pozemok k bytovke alebo nie. Už tu raz bola téma, kde sme sa domnievali, že sa jedná o priľahlý pozemok, ale nakoniec sa ukázalo, že ide o úplne nezávislý pozemok s iným zložením vlastníkov, než boli vlastníci bytového domu.

  To, čo si uviedla, platí pre prípad, že je to priľahlý pozemok. Ak to priľahlý pozemok nie je, tak sa to neriadi zákonom o vlast. bytov, ale občianskym zákonníkom.
  Mária27 Ten pozemok má vo vlastníctve všetkých 8 bytov., teda je priľahlý, Podľa občianskeho by reálna delba bola možná, ale tiež len so súhlasom všetkých, lebo ide o dôležitú zmenu,
  Kto je iniciátor a čoho, nie je jasné, Dnes je núdza o parkovanie, možno sa tým iným neuchádza.
  Chobot To, že ho vlastní všetkých 8 bytov ešte neznamená automaticky, že je priľahlý. Trebalo by vidieť LV. Ak by bol priľahlý, tak by ho museli vlastniť v rovnakom pomere spoluvlastníctva, ako vlastnia bytový dom. Pokiaľ každý vlastní 1/8-nu, tak nie je priľahlý, ale je iba v spoluvlastníctve.

  Tu tú tie 2 témy, kde sa o tom písalo:

  https://www.porada.sk/t294539-parkov...ed-blokom.html

  https://www.porada.sk/t317182-pristu...i-pozemok.html

  Tiež tam autor tvrdil, že je to priľahlý pozemok a pritom to nebol.
  Mária27 Občiansky zákonník by bol asi ešte výhodnejší, ak majú rovnaké podiely. Tam sa môže dožadovať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva aj jeden, hoci majú rovnaký počet hlasov ako na prihľahlom pozemku.
  Dokonca, ak by to kupovali zvlášť (nie s bytom), nemuseli by noví vlastníci bytov ani dostať podiel na pozemku, lebo by bola povinnosť ponúknuť to spoluvlastníkom terajším - tí by sa mohli domáhať neplatnosti zmluvy alebo povinnosti prevodu na nich.
  Mária27 Skúste si tie stavby garáží zlegalizovať na stavebnom úrade. Oni vám ich sami odstrániť nemôžu, museli by žiadať vypratanie pozemku.
  O hospodárení so spoločnou vecou sa rozhoduje väčšinou hlasov vlastníkov, ale každý vlastník má právo spoločnú vec užívať. Na garážach ste sa riadne dohodli, nemuselo to byť písomné, doteraz ste ich aj nerušene užívali. Teda už nejakým spôsobom máte vymedzenú časť spoločnej veci na reálne užívanie. Ak je to viac ako 10 rokov, ste oprávnenými držiteľmi.
  Ak sa nedohodnete, môže na návrh rozhodnúť súd. Túto aktivitu nechajte na nich. Potom na súde môžete žiadať (ako protinávrh) rozdelenie a vyporiadanie spoluvlastníctva pozemku.
  trio trnava Ďakujem,neviem presne,čo to znamená oprávnenými držiteľmi,ale veľmi ste mi pomohli,ešte raz ďakujem všetkým
  Mária27 máte právo užívať pozemok pod garážou - občiansky zákonník
  § 129
  (1) Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba.
  (2) Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
  § 130
  (1) Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.
  (2) Ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...64/40/20191201
  marjankaj Mária podľa toho §129 je aj Talapka oprávnený držiteľ?
  https://plus7dni.pluska.sk/domov/zam...itelny-problem
  Mária27 je oprávneným držiteľom práva využívať pozemok pod garážou
  Mária27 marjankaj - kto ti dal právo nadávať ľuďom?
  misoft Mária27 (Dnes 09:26) máte právo užívať pozemok pod garážou - občiansky zákonník
  -------------------------------------------
  §130 ods.1 - "ak mu vec alebo právo patrí.... im patrí právo prejsť do vlastnej garáže, ale nie vlastniť časť podielu iného podielového vlastníka - to už nie je dobromyselné.
  A že dohoda môže byť aj ústna - môže, horšie je však potom neskôr dokazovať, čo sa dohodlo. A najmä v prípade pozemkov je to veľmi chúlostivé.
  Teraz je to tvrdenie proti tvrdeniu o čom sa pred 10-timi rokmi dohodli. A súdy asi v prípade podielového vlastníctva asi na nejaké ústne dohody nebudú reflektovať, ale pôjdu podľa právneho stavu - čo je na papieri, to platí. A kedže by chceli garáže legalizovať - geometrický plán, výmera a zistí sa že z podielu majú neprimerane viac, ako im patrí.
  Mária27 misoft - Nehovorím o vlastnení časti podielu iného. Právo užívať pozemok pod garážou mu patrí, je v tom dobromyselný, lebo sa tak dohodli a nik mu to ani doteraz nevytýkal - práve to dokazuje, že všetci súhlasili. Garáž je len jeho vlastníctvo, aj keď ide o nepovolenú stavbu (ak to stavba je).
  Ak by nebol spoluvlastníkom, mohlo by sa dokonca po 10 rokoch vydržať vecné bremeno (na užívanie cudzieho pozemku).
  trio trnava Tie garáže nie sú viac ako je náš podiel,pozemok je veľký okolo bytovky aj na to aby mal každý vlastník aj štyri garáže,tam nejde o miesto
  Mária27 Nedaj sa, ani vyprovokovať. Nemôžu ti zasiahnuť do vlastníctva (garáže) ani do pokojnej držby (pozemku). Nech si hľadajú právny dôvod a právny spôsob svojich požiadaviek oni.
    zbaliť

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Tak, že ich od ostatných odkúpite. Ak nepredajú, tak s tým nič neurobíš.

  Ale uviedol si príliš málo informácií. Napr. prečo to odkupovali všetci vlastníci? Je cez ten pozemok prístup do bytového domu? Čo tým myslíš, že je v prevahe 5 bytov? Aké konkrétne problémy máte ?
  16 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  trio trnava prepačte ano je to nerozvinute a pozerala som papiere,po odkupení pozemku pod bytovkou v 1/8 aj prilahly pozemok sme vsetci odkupili do spoločneho spoluvlastnictva každy byt v 1/8.Garaže sme presunuli z vedlajšej bytovky nakolko aj tie sa roydelili na dve bytovky a dva pozemky k nim,tie garaže sme presunuli so suhlasom všetkych ,ale bez stavebneho,vtedy sme všetko tak dobudovavali spoločne aj altanok aj travniky atd.miesta je hodne,len tí čo maju deti chceli viac travnik než park.miest viac a my všetci sme sa ustne dohodli vtedy.Dva byty však ziskali novych vlastnikov a teda bazíruju teray na tom ,aby sme tie garaže odstranili nakolko som uviedla vyššie.všetci mame rovnake prava samozrejme na tých 8/8 kedže je to jeden celok okolo bytovky,my tri byty mame aj zahradky odkupene do svojho vlastnictva na LV všetko naporiadku,ide o ten spolocny dvor kde niektorí využivaju altanok tí bez garaže a zahrad a my traja neuživame ani altanok ani pre deti plochy mame tam tie tri garaže,ktore su vačšie ako park.plocha na auto,neviem či sa spravne vyjadrujem,ale zodpoviem dalsie otazky,dakujem všetkym za nazor.Ešte jedna vec,stale len ti noví vlastnici nam hadžu polena pod nohy a k nim sa pridali aj dalsie dva byty,ktore ma jeden vlastnik,takže vždy čo vymyslia aj schvalia jednostranne,nechcu sa dohodnut,mne nevadi ked niekto zaparkuje pred mojou garažou,preboha sme tam osem bytov a pozname sa navzajom tak mi je toto nepochopitelne a neviem či to nebudeme musiet riešit cez pravnika,dakujem
  ivka70 Zial, stale vyuzivate zo spolocneho pre vlastnu potrebu viac ako ostatni,
  To, ze ste tie garaze nepostavili oficialne, so vsetkymi potrebnymi suhlasmi, vam teraz sposobuje problemy.
  A zial, spoluvlastnici maju pravdu, lebo taky altanok patri vsetkym a vsetci ho mozu vyuzivat (to, ze vy nechcete, uz je len vase rozhodnutie), ale garaz patri len vam a nikto iny ju vyuzivat nemoze, aj ked je na spolocnom.
  Neviem ,ale mne pride to delenie parkovacich miest spravodlive, kedze garaz je jedno miesto.
  Mária27 Ak by nešlo o priľahlý pozemok, podľaobčianskeho zákonníka môžete žiadať, aby pozemok pri dome noví vlastníci previedli na vás, nakoľko ste mali ako spoluvlastníci predkupné právo. Je to podľa § 140 a § 602 ods.3 obč.z.
  trio trnava Áno,proti rozdeleniu park.miest nič nenamietam,ale zrušenie garáži,prip.odobratie na užívanie iným, ktorí nedali ani korunu mi nepríde spravodlivé,dakujem
  marjankaj Stále si nenapísal, čo vlastne riešiš. Aké sú možnosti. Šak choď sa súdiť, nech si aj právnici zarobia.
  trio trnava Ak by som vedela aké sú riešenia ,tak sem nepisem,pan inteligent,ďakujem všetkým ostatným zúčastneným o rady a názory.
  marjankaj A čo vlastne chceš rozdeľovať? Spoločný majetok, ktorý si si prisvojila? A postavila si si tam garáž?
  Prečo si to neriešila predtým ako ste tam tie garáže postavili?
  trio trnava Ja som si nič neprisvojila,vlastním tak isto 1/8 a užívam oveľa menej,keď sme pri Tom,tie garáže tam stáli,všetci súhlasili,to máme zbúrať všetko čo sa tu vubudovalo?altánky,garáže,pre deti plocha,vysadené stromy a kriky?ja sa pýtam na možnosti,keď sa nechcú dohodnúť,všetko ostatné vyhovuje,len garáže nie a tí čo sú vlastne iniciátori,nevybudovali nič,ide o princíp a toleranciu,neboli nikdy žiadne problémy až posledný rok,to je všetko,nebudem sa k tomu už vracat
  marjankaj Keď sa neviete dohodnúť, tak sa môžete obrátiť na príslušný súd, nech ten rozhodne.
  Ak ti terajší stav vyhovuje, tak nech to dá na súd druhá strana. V každom prípade to bude "idylka".
  sito " trio trnava (Dnes 08:43) Ja som si nič neprisvojila,vlastním tak isto 1/8 a užívam oveľa mene všetko ostatné vyhovuje,len garáže nie a tí čo sú vlastne iniciátori,nevybudovali nič,ide o princíp a toleranciu,neboli nikdy žiadne problémy až posledný rok,to je všetko,nebudem sa k tomu už vracat "

  Noo, závisť si tiež vie zdriemnuť, pospať.
  trio trnava Inak teraz som dostal papiere o výpise z katastra parcela registra C zastavané plochy a nádvoria,kódy využívania 18-pozemok na ktorom je dvor a 22-pozemok na ktorom je postavená inž..stavba-cestna,.... a nakoniec nekryté parkovisko a ich súčasti. Tam by nemohli spadať tie garáže,ktoré tam už stali vtedy?dakujem
  ivka70 jedine, ze by nemali steny a strechu, potom by spadali do kategorie nekryte parkovisko a jeho sucast
  trio trnava dakujem
  Mária27 Garáž je tvoje vlastníctvo, nemôže s ňou iný disponovať, ani ti ju zlikvidovať. Vysvetlenie o pozemku som uviedla vyššie.
  trio trnava Dakujem
  Mária27 Ak by nešlo o priľahlý pozemok, podľaobčianskeho zákonníka môžete žiadať, aby pozemok pri dome noví vlastníci previedli na vás, nakoľko ste mali ako spoluvlastníci predkupné právo. Je to podľa § 140 a § 602 ods.3 obč.z.
    zbaliť

  PotPalo je offline (nepripojený) PotPalo

  posledný svojho druhu PotPalo
  Čo tak dostavať na ostatný spoločný pozemok 5 garáží, aby mal každý jednu? Samozrejme by si ich financovali sami. To by bolo najspravodlivejšie. Navrhni im to.
  Naposledy upravil PotPalo : 03.07.20 at 22:41
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  trio trnava ano to sme im navrhli,ale zasa niektorí chceli a niektorí nie
  PotPalo No tak tým čo nechceli nechať iba pozemok veľkosti jednej garáže. Nech si tam postavia hoci altánok alebo bazén.
  korela Najspravodlivejšie by to bolo vidieť, vychádzam zo slovenskej kreatívnej nátury, ktorá nie je vždy namieste.
  Ani sa tým piatim rodinám nedivím.
  Tí traja sa mali držať predovšetkým legislatívy.
  Ale spýtala som sa odborníka, tí traja to môžu a nemusia na súde vyhrať.
  sito "Ale spýtala som sa odborníka, tí traja to môžu a nemusia na súde vyhrať."

  Korela, preboha! Čerstvá vec, na zločinca až najvyšší súd, tam už nemal známosti. Alebo tí tam sudcovia majú zaujímavý, dostatočný plat, aby boli spravodliví, slepí. No v dnešnej dobe už bez pásky na očiach. Doba napreduje, ide dopredu. Lenže napriek tomu si niektorí sudcovia strčia zákon do prdele, riti. A gdo tým trpiti, koho majú súdy u riti???
    zbaliť
  ivka70 29.06.20 12:09 priradil do Porady

  Ako rozdelit spoločný pozemok pred bytovkou?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.