Zavrieť

Porady

Získanie stavebného povolenia k stavbe (prístavba izby k rodinnému domu)

Chcel by som vás požiadať o radu ohľadom získania stavebného povolenia k stavbe (prístavba izby k rodinnému domu).Rodičia su manželia, ktorý chcú začať s prístavbou k domu. Vlastnícke práva:- rodinný dom - jedinym vlastníkom rodinného domu je manželka. Titul nadobudnutia - dedičstvo.- pozemok - vlastníkmi pozemku (parcely), na ktorej dom stojí a bude stáť aj prístavba sú obaja manželia s rovnakými vlastníckymi podielmi. Titul nadobudnutia - kúpna zmluva.Rodičia potrebujú získať stavebné povolenie pre začatie stavby. Chcem sa opýtať, či je postačujúce pre získanie stavebného povolenia notárom overený súhlas spolumajiteľa pozemku - manžela - so stavbou. Vzhľadom k nie moc dobrým vzťahom manžela k manželke ako aj ostatným členom rodiny, nechce manželka previesť dom do spoluvlastníctva manžela za účelom zísania stavebného povolenia. Manžel ale s prístavbou súhlasí. Starosta obce radil rodičom, aby urobili prepis vlastníckeho práva na rodinný dom - aj na manžela, že sa tým situácia vyrieši.Je problémom to, že sú na žiadosti o stavebné povolenie uvedený obaja manželia, alebo by sa situácia vyriešila tým, že by bola stavebníkom len manželka? Ak sú stavebníkmi obaja, znamená to, že vlastníkom stavby sa stane aj manžel?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ak urobia prístavbu počas manželstva za spoločné peniaze, vlastníkmi prístavby budú obaja, aj keby to bolo napísané len na jedného.
  Neviem, kde je problém, ak manžel s prístavbou súhlasí.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mhrdy90 Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Z povahy manžela (despota), ktorý sa nechová ako riadny hospodár a nepodieľa sa na zveľaďovaní majetku, ale práve naopak majetok svojím konaním bohužiaľ poškodzuje, nechce nikto z rodiny pripustiť prepis podielu domu na manžela.

  Vedeli by ste sa prosím vyjadrit k iným alternatívam, pri ktorých by nedošlo k zmene vlastníckeho práva domu, kde je výhradným vlastníkom len manželka?

  Po študovaní ma napadli nasledujúce varianty:

  - súhlas majiteľa pozemku so stavbou - nestačí notárom overený súhlas spoluvlastníka pozemku s realizáciou stavby - uvádza sa aj ako príloha č. 1 k Žiadosti o stavebné povolenie (aké by boli ďalšie podmienky - nesmie byť v tom prípade stavebníkom?)
  - nájomná zmluva medzi manželom a manželkou, kde by sa uviedlo právo stavby na prenajímanom pozemku
  - výmena pozemkov - prepis bezpodielového spoluvlastníctva pozemku do výhradného vlastníctva manželky za výmenu za iný pozemok, ktorý by sa previedol na manžela ako kompenzácia.
  - vecné bremeno na pozemok pod domom, kde by sa uviedol súhlas so stabou? Existuje taká možnosť?

  Tieto varianty ma zaujímajú z pohľadu už zmieňovaného zachovania súčasného stavu, kde je výhradným vlastníkom domu manželka.
  Mária27 V tomto prípade treba zrušiť bepodielové spoluvlastníctvo manželov podľa § 148 a vyporiadať podľa § 149 a §150 občianskeho zákonníka.
  Tá výmena potom môže prebehnúť v rámci vyporiadania - dohodou alebo súdom.

  § 148
  Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...64/40/20191201
  mhrdy90 Nie je možné teda v súlade s § 143a ods. l OZ že by mohli manželia uzavrieť dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva, podľa ktorej vec (alebo veci) v budúcnosti zhotovené z ich spoločných prostriedkov, nadobudol jeden z manželov do svojho výlučného vlastníctva?
  Mária27 Je to možné, treba to riadne premyslieť. Tento paragraf sa využíva zvyčajne ak manželia podnikajú, najmä ak má každý svoj podnik a pod.

  Súdy uznávajú tieto dohody rôzne - niektoré len do budúcna, niektoré aj zaslobodna dobudnutý majetok, resp. za manželstva do výlučného vlastníctva (napr. dedením).

  Takú dohodu treba riadne premyslieť. Oproti rozdeleniu BSM má výhody aj nevýhody. V tomto prípade by to však mohlo byť vhodné a pomerne nekonflitné riešenie. Konkrétne poradiť by mohol aj notár (samostaná položka platby).
    zbaliť

  Získanie stavebného povolenia k stavbe (prístavba izby k rodinnému domu)

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.