Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti

Autor Jana Motyčková   08.07.20
Novela nariadenia vlády 101/2020 Z.z. účinná od 3.7.2020 predlžuje vyplácanie dávky v nezamestnanosti o ďalší mesiac, najdlhšie však do 31.8.2020.
Podľa doteraz platných ustanovení sa poberanie dávky predlžovalo novelou zákona o SP o mesiac, nariadením vlády o ďalšie 2 mesiace, touto novelou o ďalší mesiac, čiže celkovo je možné predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti najviac o 4 mesiace, predĺžené poberanie však môže trvať najdlhšie do 31.8.2020.

Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti sa týka iba prípadov, keď obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti podľa stálych ustanovení zákona (podporné obdobie 6 mesiacov) uplynulo počas krízovej situácie. Ak by poistenec v podpornom období, alebo počas predĺženia podporného obdobia bol vyradený z ÚP, po opätovnom zaradení na ÚP po skončení krízovej situácie, sa toto predĺženie do podporného obdobia nezahrnie. Rovnako za dobu predĺženia podporného obdobia nepatrí uchádzačovi o zamestnanie po vyradení z evidencie jednorazové vyplatenie 50 % zostávajúcej dávky v nezamestnanosti.
Ak podporné obdobie uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely 66/2020 Z.z. zákona o sociálnom poistení (4.4.2020), podporné obdobie začalo opätovne plynúť 4.4.2020 a uplynie po 4 mesiacoch, najneskôr 31.8.2020.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti

Riešenie témy "Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti

Riešenie témy "Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti

Riešenie témy "Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu