Zavrieť

Porady

Písomné hlasovanie spoločenstva vlastníkov bytov

Máme vytvorené v bytovom dome spoločenstvo vlastníkov bytov na čele s predsedom.Môže predseda dať písomne hlasovať o dodatočnom zateplení bytovky bez predchádzajúcej bytovej schôdze vlastníkov a môže toto písomné hlasovanie podpísať nájomník bytu a nie jeho vlastník?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182#cl1
  od §7b.
  Predseda by nemal takto konať - teda dávať hlasovať písomne o takej veľkej investícii. Mal by zvolať schôdzu vlastníkov a tam dávať hlasovať.
  Keďže ste asi podpísali zmluvu o Spoločenstve - tak ste tiež členmi spoločenstva a máte právo o takýchto veciach vedieť a rozhodovať. Predseda nemôže konať svojvoľne (ako si zmyslí).

  pepo59 je offline (nepripojený) pepo59

  pepo59
  Investícia by mala byť 20000 € .Schôdzu nezvolal asi preto lebo keď zvolal v minulosti buď prišlo málo vlastníkov alebo nikto.Môže to podpísať nájomník alebo musí iba vlastník bytu?

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  "Písomné hlasovanie vyhlasuje správca alebo rada podľa potreby,

  alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda."

  1. Zo zákona nemôže!

  "Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala."

  2. Nájomník zo zákone nemôže rozhodovať o tom čo sa v dome robí. Leda by ho vlastník bytu k tomu splnomocnil!

  3. Ak máte na FPÚaO dostatok peňazí, o zateplení môže rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých spoluvlastníkov domu. Ak nemáte a potrebujete úver, rozhodnúť o úvere musia dve tretiny všetkých spoluvlastníkov domu!

  "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o
  zmluve o úvere alebo jej zmene! "

  Ak vieš čítať s porozumením.

  Písomné hlasovanie spoločenstva vlastníkov bytov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.