Zavrieť

Porady

Predaj auta- DPH kontrolný výkaz

Plátca DPH (JÚ) v SR predal auto zaradené do DM do inej členskej krajiny EÚ. Aký riadok v zázname DPH použiť? 16 - Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43), ovplyvňuje koeficient alebo 15 - Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§ 43), neovplyvňuje koeficient?
Aký oddiel KV použiť?
Asi som na to prišiel, nejde to do KV ale SV
Naposledy upravil liveman1 : 26.10.20 at 15:01 Dôvod: zmena kv-sv
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  https://www.podnikajte.sk/dan-z-prid...-z-pohladu-dph
  Predaj (dodanie) tovaru do zahraničia – Európskej únie a DPH
  Platiteľ DPH, ktorý predáva tovar do štátov Európskej únie, a zároveň splní všetky potrebné podmienky, oslobodí tento predaj od DPH.
  Podmienkami sú:
  -tovar odošle alebo prepraví zo Slovenska do štátu EÚ dodávateľ, odberateľ alebo iná osoba na náklady jedného z nich,
  -odberateľ je registrovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ.
  Povinnosti platiť DPH sa však nevyhne odberateľ, na ktorého sa prenáša táto povinnosť. Slovenskému platiteľovi tak v členskom štáte EÚ nevznikajú žiadne povinnosti.
  Ak niektorá z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, nie je možné oslobodiť predaj tovaru od DPH. Podnikateľ tak musí vyhotoviť faktúru za dodanie tovaru s 20 % sadzbou DPH, túto daň aj uviesť v daňovom priznaní a odviesť do slovenského štátneho rozpočtu. Postupovať týmto spôsobom je potrebné napríklad, ak podnikateľ predáva tovar do EÚ občanom alebo iným podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH v inom členskom štáte, a nie je možné na nich preniesť daňovú povinnosť.
  Predaj tovaru do EÚ v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze k DPH
  Aj keď je dodanie tovaru do členských štátov EÚ oslobodené od DPH, slovenský dodávateľ uvádza predaj do daňového priznania na riadky č. 15 a 16 ako oslobodené dodanie podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona o DPH. Transakcia je síce predmetom dane na Slovensku (z tohto dôvodu sa uvádza do daňového priznania), ale s nulovou DPH. Do daňového priznania sa predaj uvádza s prihliadnutím na deň vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká buď 15. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný odberateľovi alebo dňom vyhotovenia faktúry, podľa toho, čo nastane skôr.

  V kontrolnom výkaze sa daná transakcia neuvádza. Uvádza sa však v súhrnnom výkaze, a to s príslušným kódom štátu, kde je tovar odoslaný, IČ DPH odberateľa, predajnou cenou tovaru a bez uvedenia príslušného kódu transakcie.

  Príklad na posúdenie splnenia podmienok oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu:
  Nemecký podnikateľ, registrovaný pre DPH v Nemecku si pod nemeckým IČ DPH objednal šijací stroj od slovenskej spoločnosti, platiteľa DPH. Stroj bol do Nemecka doručený medzinárodným prepravcom na náklady slovenského dodávateľa.
  Dodanie tovaru do Nemecka spĺňa podmienky oslobodenia, a preto slovenská spoločnosť vystaví nemeckému podnikateľovi faktúru bez DPH. Nemecký podnikateľ vykoná samozdanenie podľa legislatívy platnej v Nemecku. Slovenská spoločnosť uvedie predaj tohto tovaru do daňového priznania na riadku č. 15 a 16 a taktiež do súhrnného výkazu.
  Pokiaľ by nemecký podnikateľ nepoužil pri objednávke tovaru IČ DPH pridelené v členskom štáte EÚ, resp. by nebol platiteľom alebo by tovar fyzicky nebol prepravený za hranice Slovenska, neplatilo by oslobodenie transakcie od slovenskej DPH a slovenská spoločnosť by bola povinná vyhotoviť faktúru s DPH.

  a predal platiteľovi DPH v IČŠ?
  liveman1 Ďakujem za dlhý a podrobný článok, ale toto všetko viem. Pýtal som sa, či to ide do riadku 15 alebo 16 záznamu DPH, nie daňového priznania. Prosím prečítajte si pôvodnú otázku. Áno, kupujúci je plátca DPH.
  liveman1 hej, ale ešte potrebujem vedieť tie riadky, ktorý má byť správne 15/16? Prípadne 16n

  Predaj auta- DPH kontrolný výkaz

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.